Společnost HET spol. s r. o., významný český výrobce vodou ředitelných nátěrových hmot, nabízí svým zákazníkům unikátní fasádní barvu pod názvem Mikral RENOVO. Jedná se o fasádní silikonovou barvu obsahující výztužná mikrovlákna, která umožňují přemostění nedynamických vlasových mikrotrhlin v podkladu až do velikosti 0,3 mm. Zaschlý nátěr navíc zajišťuje preventivní ochranu povrchu fasády proti napadení plísněmi a má výrazný biocidní a likvidační účinek na kvasinky.

Fasádní systém je tvořen nátěrovou hmotou Mikral RENOVO a pigmentovaným penetračním nátěrem UP-GRUND, případně penetračním přípravkem S-GRUND nebo speciálním hloubkovým penetračním přípravkem ST-GRUND. Mikral RENOVO je silikonová, matná, vysoce paropropustná, vodoodpudivá fasádní barva, odolná proti zašpinění, s výbornou krycí schopností a roztíratelností. Používá se zejména k novým či obnovovacím nátěrům kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), pro nátěry minerálních podkladů (vápenocementových omítek, zdiva), betonových panelů a monolitů apod. Je vhodný k nátěrům stěn s nároky na vysokou propustnost vodních par. Výrobek splňuje požadavky směrnice WTA 2-2-91, která limituje použití krycích vrstev na sanačních omítkových systémech z hlediska hodnoty difúzní ekvivalentní tloušťky vzduchové vrstvy a koeficientu nasákavosti.

Vydatnost v jedné vrstvě se pohybuje okolo 7 m2 z 1 kg barvy v závislosti na savosti a struktuře podkladu a tloušťce nanesené vrstvy. Tónování se provádí v široké odstínové škále do bází prostřednictvím tónovacích systémů HET. Pro nanášení lze využít válečku, štětky nebo stříkání stříkací technikou ­Airless.

Více informací nejen o tomto výrobku ­získáte na www.het.cz.