S novinkou se stěny nezdí, ale montují

Nové Ytong stěnové panely SWE jsou masivní prefabrikované dílce, vysoké na celou výšku patra a osazované pomocí jeřábu. Panely jsou vyrobeny z hmoty Statik P4-550 a rozměry panelu Standard jsou 600/500 mm délka, 2620 mm výška a 250/300 mm šířka. Výškové možnosti výroby atypických panelů jsou v rozmezí 2 440 – 2 960 mm v modulu po 20 mm, a to jak pro šířku 600, tak 500 mm. Pro parapety jsou používány tvárnice Ytong Statik Jumbo.


Významné zrychlení výstavby a velká úspora pracovníků díky velkému formátu panelů

Díky prefabrikovaným stěnovým panelům SWE a jeřábu lze v pracovní četě se dvěma montážními pracovníky a jedním jeřábníkem realizovat až 95 m2 stěn za jeden pracovní den, což je plocha odpovídající téměř jednomu patru rodinného domu! Tak významného zrychlení výstavby je dosaženo díky velkému formátu panelů a podrobnému plánu rozvržení prvků stěny. Usazování panelů jeřábem navíc snižuje personální náklady. Pro stavbu postačuje jeden jeřábník a dva montážníci – ideální řešení v době nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Nové velkoformátové Ytong stěnové panely SWE posouvají hranice prefabrikované výstavby


Nové panely snižují stavební náklady a dovolují realizovat více projektů

Ziskovost projektu ovlivňuje kromě přímých nákladů na materiál i doba výstavby a mzdové náklady. Nové Ytong stěnové panely SWE snižují potřebu personálu a požadovanou pracovní dobu, a tím snižují i stavební náklady. Vzhledem ke krátké době výstavby lze navíc se stejným počtem zaměstnanců postavit více bytových jednotek.


Panely dovolují montáž bez námahy a nabízí vynikající fyzikální vlastnosti a všestranné použití

Pohyb jeřábu umožňuje ergonomickou práci, která není silově náročná a snižuje fyzickou zátěž kladenou na zaměstnance. Nosné stěnové panely SWE současně nabízejí obvyklé vlastnosti pórobetonu Ytong, jako je izotropie, tepelná izolace, příjemné a zdravé klima v místnosti (díky otevřené difúzi) a udržitelnost díky masivní konstrukci.

Nové velkoformátové Ytong stěnové panely SWE posouvají hranice prefabrikované výstavby


Letošní novinka je součástí kompletního stěnového systému Ytong pro vnější i vnitřní stěny

Při stavbě s Ytong stěnovými panely jsou všechny komponenty systémové a lze je nákladově efektivně zpracovat podle dokumentace. Systémovost zajišťuje nejen to, že všechny jednotlivé komponenty do sebe perfektně zapadají, ale také např. dochází k eliminaci tepelných mostů.
Kombinace produktů přináší maximální časovou efektivitu v jedno či dvojdomcích / řadových domech a bytových domech: nové stěnové panely SWE jsou k dispozici pro nosné stěny, nenosné stěny vyřeší příčkové panely GHT.


Prefabrikace 21. století v oblasti bytové výstavby a výstavby rodinných domů

V moderním stavebním trhu využívají developeři panelovou prefabrikovanou konstrukci hlavně v případě potřeby vybudovat velkou plochu s nízkými budovami či postavit celý bytový komplex. Rychlost výstavby je hlavní výhodou tohoto typu konstrukce. Díky vývoji ve výrobě panelů se zlepšují technické i provozní vlastnosti domů. Zároveň nové typy pórobetonových panelů spojují výborné tepelněizolační vlastnosti, opracovatelnost a ekologii. Nízké náklady na panelovou výstavbu pak příznivě ovlivňují konečnou cenu bytů. I u rodinných domů vzorové výpočty ukazují, že s novými panely lze výrazně zkrátit dobu výstavby. Ve srovnání s konvenčním způsobem zdění klesá celkový čas, úsporu přináší také méně konstrukčních metod. Montovaná výstavba Xella je přitom určena jak pro vnější, tak pro vnitřní stěny. Díky dobrému plánování tak lze za stejný čas postavit dva domy namísto jednoho.

Další informace najdete na www.ytong.cz.