Samotnou tiskovou konferenci vedl ředitel technického oddělení společnosti, pan Dirk Hofmann společně s vedoucím obchodní divize, Ing. Lubošem Morávkem. Přímo v závodech se stal naším průvodcem vedoucí provozu, Ing. Petr Kostelník. Na dotazy novinářů byli připraveni odpovídat také ředitel společnosti Akin Kazak a vedoucí korporátní komunikace Bosch Group v ČR a SR, Ing. Pavel Roman, MBA. To nejzajímavější vám zde předkládáme...

Pan Dirk Hofmann informoval novináře o historii společnosti DAKON, mateřské společnosti BOSCH a také o strategii vývoje pro nejbližší období:

Firma DAKON vznikla v roce 1949 a sdružovala několik provozoven z různých oborů. Od roku 1965 se podnik zaměřil na vývoj teplovodních kotlů do 30 kW a již v roce 1970 se stal největším výrobcem univerzálních teplovodních kotlů na pevná paliva, plyn a topné oleje s roční produkcí 20 - 30 tis. kusů. V roce 1991 - 94 došlo k postupné privatizaci státního podniku, kdy v roce 1994 byla prodána největší část státního podniku fyzickým osobám, které založily společnost DAKON s.r.o. V roce 1995 vstoupil do DAKONU zahraniční partner, který získal 10% podíl a výroba kotlů dále stoupala. Během listopadu 2003 získala majoritní podíl ve společnosti DAKON firma Buderus Heiztechnik GmbH a tímto se stal DAKON členem největšího topenářského koncernu v Evropě. Po tomto převzetí, kterému předcházelo získání BUDERUSu firmou Robert Bosch GmbH v červenci 2003, je skupina BOSCH reprezentována v České republice značkami DAKON, ­BUDERUS a JUNKERS. V lednu 2007 došlo k transformaci společnosti Dakon s.r.o. na společnost BBT Thermotechnology CZ s.r.o. a od ledna 2008 na Bosch Termotechnika s.r.o. Sídlo společnosti se přestěhovalo do Prahy, v Krnově a Městě Albrechticích však zůstaly i nadále výrobní závody. Tímto právním krokem byl zakončen přechod značky DAKON do koncernu BOSCH, ale i nadále jsou výrobky společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. dodávány na český i evropský trh pod tradiční značkou DAKON.

Portfólium koncernu BOSCH se skládá ze 2/3 z firem, které patří do automobilového průmyslu a pouze 1/3 připadá na zbylý průmysl. Cílem koncernu bylo proto posílení této slabší 1/3, a to především v oboru tepelné techniky. Akvizicí firem BUDERUS a DAKON se tento záměr podařilo realizovat. V prvopočátku, po roce 2003, byl ze strany BOSCH Group upřednostňován BUDERUS, jako větší z obou firem. Před asi dvěma lety se ale situace změnila, obě společnosti jsou brány jako sobě rovné a jejich preference jsou rovnoměrně rozděleny.

V současnosti má DAKON asi 300 zaměstnanců a v roce 2008 bylo v jeho závodech vyrobeno asi 47 000 kotlů různých typů. Ze 40 % jdou výrobky do České republiky, kde má tato značka dlouhodobě výborné renomé. Zbytek odchází do východní a západní Evropy, kde očekáváme v nejbližším období další výraznou expanzi. Především na západních trzích jsou kotle na dřevo hodnoceny jako velice ekologické, jelikož jejich emise jsou velmi nízké. Jejich budoucnost proto vypadá hodně slibně a především v Rakousku a Německu máme již nyní příslib velkých prodejních objemů. Základ pro tuto expanzi je vybudován, čekají nás ale ještě další kvalitativní úpravy s využitím všech dostupných technologií společnosti BOSCH.

Po roce 2003 bylo naším nejdůležitějším úkolem vytipovat výrobky, které se stanou do budoucna nosným programem společnosti. Současně to ale znamenalo také zastavení výroby těch výrobků, o kterých jsme byli přesvědčeni, že nemají budoucnost, a také těch, které jsme schopni pořídit levněji od jiných dodavatelů spadajících pod skupinu BOSCH. Týkalo se to především výroby plynových kotlů, protože trh se nám zdál pro tento typ výrobků poměrně malý. Hlavním produktem, na který jsme proto zaměřili svou pozornost, jsou kotle na pevná paliva a v tomto segmentu se budeme snažit prosadit co nejvíce.

Novým typem výrobku, který od letošního roku v Krnově vyrábíme, jsou velké průmyslové kotle pod značkou BUDERUS řady 120-1850 kW a v roce 2010 plánujeme zvýšit jejich řadu až do výkonu 3500 kW. Dalším zajímavým výrobkem, který bychom do dvou let chtěli nabídnout, jsou kotle na peletky s automatickým přikládáním. Tyto kotle by měly být vyráběny ve spolupráci s firmou BUDERUS, kdy oni by měli v začátcích projektu vyrábět celý kotel a my jeden jeho komponent - výměník tepla. Postupně bychom ale měli převzít celou výrobu sem k nám. Samozřejmě zde bude probíhat i výroba dalších různých komponentů pro jiné závody v rámci skupiny Bosch.

O významu DAKONu pro společnost BOSCH svědčí i to, že DAKON byl vybrán jako vývojové centrum kotlů na pevná paliva pro celý koncern! Tomu odpovídá také současná podpora tohoto vývojového centra, které bylo v poslední době posíleno o další mladé konstruktéry a vývojáře. Dnes v něm pracuje 20 inženýrů a do roku 2013 se předpokládá navýšení tohoto počtu až na 30 konstruktérů. Spolupracujeme přitom s Ostravskou univerzitou, snažíme se využít jejich myšlenek i najít další vhodné inženýry do tohoto vývojového centra.

Velký důraz je nyní ve firmě kladen také na jazykové znalosti. Firemním jazykem je angličtina, kterou se snažíme u všech zaměstnanců co nejvíce posílit. V rámci koncernu BOSCH fungují mnohé výměnné programy, kdy naší zaměstnanci jezdí do výrobních závodů třeba v Portugalsku nebo v Německu a naopak. O velkých plánech společnosti do budoucna svědčí i to, že počítáme do roku 2013 s nárůstem celkového počtu zaměstnanců až o 50 %. A to je také jeden z hlavních důvodů této tiskové konference. Chtěli bychom tímto informovat mladé a vzdělané lidi, že se jim u nás otevírají dveře k velice dobré kariéře ve velice perspektivním podniku.

Pan Morávek informoval novináře o současných produktech společnosti DAKON:

V názvu této tiskové konference se objevuje slogan DAKON - Tradiční český výrobce kotlů na všechny druhy paliv. Mnoho lidí si ale klade otázku, je ale DAKON ještě český? My bychom jej rádi prezentovali jako firmu, která je sice ve vlastnictví německého koncernu, ale na druhou stranu zachovává výrobu, vývoj a prodej této značky pro český trh. To, že je opravdu tradičním výrobcem, o tom svědčí jeho čtyřicetiletá historie, která bude i nadále pokračovat. DAKON v současné době dodává na český trh univerzální kotle na spalování hnědého a černého uhlí, dřeva, speciální kotle na pevná paliva s pyrolytickým spalováním, závěsné plynové kotle, kondenzační kotle, stacionární plynové kotle, elektrokotle, kotle s vyměnitelnými hořáky na plyn i na olej. Naším hlavním zaměřením jsou domácnosti, byty, rodinné domky a menší komerční objekty. Proto se také zaměřujeme na kotle o výkonech do max. 300 kW a na tuto část trhu chceme zaměřit svou pozornost i v budoucnosti.

Co vše se dnes v Krnově a Městě Albrechticích vyrábí? Jsou to litinové a ocelové kotle na pevná paliva FB a DOR o výkonech 12-45 kW. Dále pak kotle na pevná paliva s pyrolytickým spalováním KP Pyro (ocelový kotel) a Damat Pyro (litinový kotel) o výkonech 18-38 kW. Plynové stacionární kotle P lux o výkonu 11-48 kW a od září letošního roku nabízíme také novou řadu elektrokotlů Daline ve verzi pro domácnosti s výkonem 4-18 kW a v průmyslové verzi o výkonech 22-60 kW. Verze pro domácnost je kompletně osazená expanzní nádobou a pojišťovacím ventilem, takže ji lze bez dalších úprav namontovat do domácnosti. Průmyslové verze těchto kotlů jsou zaměřeny na menší průmyslové objekty jakými jsou penziony, hotely, školy, nemocnice atd. Vývoj těchto elektrokotlů probíhal tady v Krnově a jsou to vlastně jedny z prvních nových kotlů pro český trh v posledních dvou letech.

Plynové závěsné kotle již zde vyráběny nebudou a pro značku DAKON budou využívány koncernové výrobky z tureckého závodu v Manise, které budou vyráběny pod značkou Dagas 02 a Dagas 03 o výkonech 10-24 kW. Novinkou letošního roku je plynový závěsný kondenzační kotel Dakon KZ, který byl uveden do provozu v červenci letošního roku a je to produkt, který je vyráběn v Německu ve Wernau. Tyto plynové kotle chceme pod značkou DAKON i nadále v České republice prodávat, protože pozice DAKONu je na českém trhu i v tomto segmentu velice dobrá. Nejsme sice jedničkou na trhu, ale určitě patříme mezi tři největší výrobce.

Z hlediska dalších směrů vývoje bychom rádi zachytili pro značku DAKON nové trendy týkající se regenerativních energií, které se stávají stále více masovější záležitostí. Pro příští rok počítáme se zavedením solárních kolektorů jako doplňků ke kondenzačním kotlům a počítáme také se zavedením pyrolytických kotlů nové generace. Standardy emisí a účinností jsou na velice dobré úrovni a jsou to kotle, které bez problémů splňují limity i pro dotační program "Zelená úsporám”. V oblasti kondenzačních kotlů bychom se v letech 2011-2012 chtěli zaměřit na kotle vyšších výkonů 30-40 kW, stále se ale chceme pohybovat na úrovni domácností a malých průmyslových objektů. Nové kotle na pevná paliva by měly přijít do nabídky v letech 2012-2013 a tyto kotle jsou již vyvíjeny s důrazem na splnění všech nových emisních limitů dle tř. 3. Ve stejném roce by měl přijít na trh i nový elektrokotel, který by měl být kompletně vyvíjen tady v Krnově. Jsem přesvědčen, že všechny tyto výrobky si najdou své odbytiště nejen v České republice, ale i v celé Evropě.

Děkujeme za pozvání a přejeme hodně úspěchů.
Ing. Miroslav Bindač


Bosch Termotechnika s.r.o.
Závod Dakon
Ve Vrbíně 588/3, 794 01 Krnov
tel.: 554 694 111, fax: 554 694 333
e-mail: dakon@dakon.cz, www.dakon.cz