V závislosti na způsobu zamykání poskytují sice různé úrovně bezpečnosti, přesto jsou však limitované, pokud jde o jejich další funkce.

Zamysleme se nad tím, jak zámek a klíč fungují. Pokud máme klíč, dokážeme dveře odemknout. Klíč nedokáže posoudit, kdo jej používá, kdy a za jakým účelem. Nepřestane plnit svou funkci pouze proto, že je ve špatných rukou ani tehdy, kdy jeho držitel nemá oprávnění ke vstupu. Klíč evidentně neoplývá žádnou inteligencí. Je to pouze mechanický nástroj.

Všechny standardní druhy „kontroly přístupů“ jsou tedy limitovány tím, jakou kontrolu máme nad klíči, jimiž otevíráte jednotlivé zámky. Ve velkých prostorách, včetně bytových domů, to znamená mít přehled o obrovském množství klíčů. Záleží zde na počtu dveří i počtu osob, které klíč vlastní nebo potřebují mít někam přístup. Zajistit správnou kontrolu a bezpečnost tak může být velmi stresující, časově náročné a přitom ne zcela efektivní. V bytových domech to v praxi většinou funguje tak, že pokud kdokoli potřebuje přístup do určité části budovy, musí ho tam doprovodit správce budovy a odemknout mu potřebné dveře. Druhou možností je klíč zapůjčit, což ale není zcela ideální v případech, kdy se jedná o dělníky, údržbáře, pracovníky veřejných služeb, ale i cizí návštěvníky. Pracovní doba strávená takovýmto manuálním přístupem a kontrolou nad klíči je činností neefektivní a zbytečně vyčerpávající. Právě tato ne­efektivita, pokud jde o zdroje i pracovníky, ale také potřeba nárůstu úrovně zabezpečení, byly hnacím motorem při vývoji kontroly přístupů, které jsou ušité na míru právě prostorům, jako jsou bytové domy.

Zatímco zámek a klíč pomáhají definovat přístup do zabezpečeného prostoru, kontrola přístupů toho zvládne mnohem více. S ní můžeme povolit nebo odepřít vstup do prostoru komukoliv, ať již má či nemá oprávnění. Toto oprávnění přitom může mít podobu klíče, ale také karty, visačky, náramků na jedno použití nebo silikonových řemínků. Navíc je možné nastavit specifické časy během dne, kdy bude toto oprávnění fungovat, a také je měnit podle potřeby. Efektivní řešení kontroly přístupů nám poskytuje detailní kontrolní záznam s přesnými informacemi o tom, kdo vstoupil do jakého prostoru, kdy tam vstoupil a jak dlouho se tam zdržel. Díky tomuto systému má správce okamžitý přehled o tom, co lidé v daných prostorech dělají, což automaticky vede zaměstnance i dodavatele k odpovědnosti.

Mnoho lidí má zažitou představu, že přístupové systémy jsou příliš složité a vyžadují profesionální bezpečnostní službu potřebnou k jejich instalaci i údržbě.  To již dnes ale neplatí. Přístupový systém SMARTair od Mul-T-Locku nabízí velice flexibilní možnosti při instalaci systému. Při využití nejzákladnější varianty může být tento systém zcela autonomní, napájený pouze baterií uschovanou uvnitř kování. Vyhneme se tak složitým montážím, stavebním úpravám apod.  Správa tohoto systému je pak samozřejmě hračkou pro každého uživatele a majitel nemovitosti k jeho ovládání nepotřebuje žádný speciální software. Protipólem tohoto jednoduchého systému jsou pak složitější, inteligentní systémy řízené pomocí ­Wireless, které dokáží přístupová práva přidělovat nebo zakazovat pomocí internetu.

Celkově vzato je to jednoduché. Rádi Vám zpracujeme návrh pro Vaši konkrétní situaci, doporučíme řešení, představíme jejich výhody a rozhodnutí a výběr necháme pouze na Vás.

Více o produktu Smart air najdete na www.multlock.cz