Ekologický a ekonomický aspekt jdou spolu ruku v ruce. Jedním z kroků, kterým Schell zareagoval na celoevropský trend snižování spotřeby vody a energie, jsou právě moderní tzv. eco-perlátory špičkové kvality s maximálním průtokem pěti litrů za minutu na místo dřívějších šesti litrů vody. Tyto perlátory renomovaný výrobce z německého Olpe již třetím rokem používá u všech svých stojánkových armatur. Najdete je jak v jejich řadách senzorových armatur Puris, Celis, Modus, tak také u tlačných samouzavíracích bateriích Puris a Petit. Navíc majitelé a provozovatelé restaurací, benzinových stanic, nákupních center a dalších veřejných prostor jistě uvítají možnost ochrany proti krádeži, kdy je použit speciální perlátor chráněný proti odmontování.

Používání eco-perlátorů na stojánkových armaturách SCHELL úzce souvisí s certifikací budov LEED. „Při této certifikaci hrají důležitou roli právě snížené náklady na spotřebu vody při sanitárních instalacích,“ vysvětluje Aleš Řezáč, obchodní zástupce Schell pro Českou republiku. Mezinárodně respektovaný systém Systém LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je uznávaná klasifikace, která poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukci, provozu a správy šetrných budov. „Zákazník pozná úspornější baterie Schell na první pohled. Na každém balení nepřehlédne zelenou nálepku ´LEED´ s údajem max. průtoku 5 litrů za minutu. Tím jsou tyto armatury transparentnější pro projektanty, kteří tak mají okamžitý přehled o splnění požadavků LEED,“ doplňuje Aleš Řezáč. K úspěchu tohoto kroku na trhu určitě přispěl i fakt, že se nijak neprojevil na zvýšení cen jednotlivých výrobků.

Úspora vody není jediným benefitem, který nové perlátory přinášejí: „Úspora v procentech při poklesu ze šesti na pět litrů konkrétně činí 16,5 procenta, ale absolutní výše úspor je vždy individuální a záleží podle objektu a uživatele. Chci zdůraznit, že přínos není jen v úspoře vody, ale také energie při snížení spotřeby teplé vody,“ uzavírá představení perlátorů Aleš Řezáč.

www.schell.eu