Ve spolupráci technických specialistů značky Buderus s montážními firmami byla realizována řada instalací pro zákazníky, kteří neváhali a rozhodli se investovat do tohoto moderního zdroje vytápění. V mnoha případech zákazníci využili systémové nabídky řešení, kvality tepelných čerpadel Logafix se systémem vzduch-voda a Logatherm se systémem země-voda značky Buderus přihlášených v dotačním programu Zelená úsporám. Rád bych tímto článkem představil a popsal konkrétní instalace a systémy s tepelnými čerpadly Buderus.

Akce: Tepelné čerpadlo Logafix WPL 120 IR
Místo instalace: Huntířov

V severočeském regionu nedaleko od Jablonce nad Nisou v obci Huntířov je zajištěn ohřev teplé vody pro čtyřčlennou rodinu a vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem Logafix WPL 120 IR se systémem vzduch-voda. Tepelné čerpadlo je umístěno uvnitř rodinného domu v technické místnosti v tzv. rohové instalaci, která je z pohledu ovlivnění nasávaného a vyfukovaného vzduchu ideální. V technické místnosti je instalováno TČ s hluk tlumícími a izolačními vzduchovými kanály, akumulační zásobník PSP 200 o objemu 200 litrů a zásobník na teplou vodu WSP 300 o objemu 300 litrů. Řízení TČ a celého vytápění - ohřev TV a otopného okruhu s otopnými tělesy - je řešen z regulátoru tepelného čerpadla WPM 2006 plus.

Akce: Tepelné čerpadlo Logafix WPL 120 AR
Místo instalace: Meziboří

V obci Meziboří na úpatí Krušných hor je krásná novostavba rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Tepelný komfort rodinného domu je zajištěn podlahovým vytápěním v přízemí a otopnými tělesy v prvním nadzemním podlaží. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je tepelné čerpadlo vzduch-voda Logafix WPL 120 AR ve venkovním provedení. Bivalentním zdrojem tepla k tepelnému čerpadlu je el. topná patrona o výkonu 6 kW umístěná v akumulačním zásobníku PSP 200. Tepelné čerpadlo s elektrickou topnou patronou pracují v bivalentně-paralelním provozu s bodem bivalence -4 °C. Tzn., že do -4 °C je schopno zajistit samo tepelné čerpadlo potřebu tepla rodinného domu. Při bodu bivalence -4 °C je pokryta potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV tepelným čerpadlem z 97 %. Ohřev TV je zajištěn v 300 litrovém zásobníku WPS 300.

Akce: Tepelné čerpadlo Logatherm WPS 7 K
Místo instalace: Dvorce u Bruntálu

Při rekonstrukci tohoto domu byl kladen důraz na maximální úsporu energií a nízké provozní náklady s ohledem na stavebně-technické možnosti domu. Celkově se rekonstrukcí domu podařilo snížit tepelné ztráty domu na hodnotu 7,1 kW. Na přání zákazníka bylo navrženo a následně realizováno tepelné čerpadlo se systémem země-voda Logatherm WPS 7 K v monovalentním způsobu provozu, který je běžný v západní Evropě. Vzhledem ke stavebně-technickým možnostem je vytápění prostor domu zajištěno velkoplošnými otopnými tělesy. Tepelné čerpadlo zajišťuje ohřev teplé vody v nerezovém zásobníku o objemu 185 litrů integrovaném pod opláštěním tepelného čerpadla. Pomyslnou třešničkou na dortu celého systému je solární předehřev TV dvěma deskovými solárními kolektory. Díky těmto opatřením pro dosažení maximálních úspor byla celková elektrická energie spotřebovaná tepelným čerpadlem za rok 2008/09 pouhých 5557 kWh při komfortní prostorové teplotě 22 °C. Zdrojem primární energie k tepelnému čerpadlu je vrt o hloubce 126 metrů.

Akce: Tepelné čerpadlo Logatherm WPS 6 K
Místo instalace: Ústrašice

Pro novostavbu rodinného domu na jihu Čech je tepelné čerpadlo ideálním zdrojem tepla. Dům nemá možnost plynové přípojky a sám investor měl jasnou představu o svém budoucím úsporném zdroji tepla pro rodinný dům. Ohřev místností rodinného domu je zajištěno podlahovým vytápěním. Ideálním zdrojem tepla pro podlahové vytápění je tepelné čerpadlo - nejlépe tepelné čerpadlo se systémem země-voda s označením Logatherm WPS 6 K. Díky integrovanému nerezovému zásobníku o objemu 185 litrů a dalším důležitým prvkům tepelného čerpadla je instalace prostorově nenáročná a stala se i designovým prvkem rodinného domu. Tepelné čerpadlo je provozováno v bivalentně-paralelním způsobu provozu, kdy je tepelným čerpadlem pokryto 80 % potřeby topného výkonu. Zbývající část výkonu zajistí integrovaná elektrická topná patrona 3/6/9 kW s kaskádním spínáním. Zdrojem primární energie pro tepelné čerpadlo je zemní kolektor na zahradě domu.

Co říci závěrem? Myslím si, že cena energií do budoucna rozhodně klesat nebude. Půjde pouze o to, jak moc budeme na potřebách energie pro vytápění a ohřev teplé vody závislí. Výše uvedené instalace s tepelnými čerpadly Logatherm se systémem země-voda a Logafix se systémem vzduch-voda jsou jedny z možností, jak elegantně a účinně snížit svou závislost na potřebách energie. Značka Buderus vám v oblasti tepelných čerpadel může nabídnout síť vyškolených montážních a servisních firem vykrývající celou republiku. Pro více informací o tepelných čerpadlech Buderus a možnosti získání státní dotace z programu Zelená úsporám se můžete obrátit na www.buderus.cz či tým technické podpory na tel. 272 191 105.

Ing. Jiří Plaček
Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus


Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.: 272 191 111, www.buderus.cz