Společenství vlastníků čtyřiadvaceti bytových jednotek (SVJ) tohoto domu se totiž v průběhu letošních prázdnin rozhodlo investovat uspořené finanční prostředky do rekonstrukce stávající, více než 30 let staré kotelny, která již nevyhovovala současným standardům a vybudovat novou, energeticky úspornou kotelnu.

SVJ uspořádalo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 6 firem, které nabídly různá řešení. Po důkladném prostudování jednotlivých nabídek a celé řadě následných konzultací byla vybrána specializovaná instalační firma, která nabídla komplexní řešení od značky Buderus včetně zajištění projektové dokumentace. Více než 30 let staré litinové kotle s jednostupňovými plynovými hořáky byly nahrazeny dvojicí moderních nástěnných kondenzačních kotlů typu Logamax Plus GB 162.

Původní tepelná ztráta budovy se pohybovala v rozmezí mezi 150 – 200 kW. V uplynulých letech byl však dům postupně revitalizován. Byla zateplena fasáda budovy, vyměněna stará okna za nová plastová a také bylo provedeno zateplení střechy včetně nové hydroizolace. Stávající kotelna se třemi litinovými stacionárními kotli se rázem stala pro tento dům výkonově předimenzovaná vzhledem k energetické úspoře, kterou přinesla revitalizace obálky budovy. Aktuální tepelná ztráta domu byla vypočtena na necelých 90 kW. Z tohoto důvodu došlo k osazení dvou nových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logamax Plus GB 162, každý o výkonu 45 kW. Tím, že je výkon každého kotle pod hranicí 50 kW a jejich součet nepřesahuje 100 kW, nespadá kotelna mezi tzv. kotelny 3. kategorie, čímž investor ušetří další náklady na provoz.

Tato produktová řada kotlů je vlajkovou lodí značky Buderus. Kotle jsou nabízeny ve výkonovém rozmezí 15 – 100 kW a jsou vhodné pro rekonstrukce jak malých bytových domů s několika bytovými jednotkami, tak i pro středně velké domy, jako byl např. tento dům (24 bytů), či velké bytové komplexy, které čítají více než 100 bytových jednotek. Tyto kondenzační kotle jsou vybaveny keramickými plynovými hořáky s velkým rozsahem modulace výkonu a zajišťují nízké emise škodlivin i nízkou hlučnost.

Montážní firma musela vyřešit připojení kaskády dvou nových kondenzačních kotlů na stávající systém rozvodů. Propojení bylo realizováno pomocí termohydraulického rozdělovače neboli anuloidu, který odděluje okruh kotlový od dvou okruhů spotřebitelských. Prvním z nich je otopný okruh pro vytápění, který je osazen samostatným oběhovým čerpadlem a směšovacím ventilem pro zajištění ekvitermní teploty do otopného okruhu. Druhým otopným okruhem je samostatný okruh pro nabíjení teplé vody v 800litrovém nerezovém zásobníku v druhé části kotelny. Kompletní systém vytápění a kaskády dvou kondenzačních kotlů je řízen regulačním přístrojem Logamatic 4121, který je součástí systémové dodávky Buderus.

V průběhu rekonstrukce bylo nutné mj. vyřešit odvod spalin resp. komín. Původní hliníková vložka byla vyřezána a nahradila ji nová plastová průhledná vložka o průměru DN 160 mm, která odolává teplotě spalin až 120 °C a je vhodná pro napojení kondenzačních kotlů. Fasádní část komínu přitom zůstala zachována.

Už jen instalací kaskády nových kondenzačních kotlů oproti běžným lze ušetřit min 15 % na spotřebě plynu. Pokud přihlédneme k původnímu stavu kotelny, ve které byly nainstalovány předimenzované kotle s jednostupňovým plynovým hořákem bez ekvitermní regulace a přičteme-li fakt, že topná soustava byla po 30 letech provozu kompletně chemicky vyčištěna, můžeme očekávat úsporu v rozmezí 30 - 50 %.

Celou proměnu kotelny se nám podařilo zachytit na kameru a můžete ji zhlédnout po přečtení QR kódu včetně komentáře Ing. Václava Švorčíka z technického oddělení firmy Bosch Termotechnika, obchodní divize ­Buderus.

Ing. Jiří Zahradnický

Bosch Termotechnika s.r.o.
obchodní divize Buderus Praha
tel.: +420 272 191 105
e-mail: technika@buderus.czwww.buderus.cz