V případě středně velkých objektů, orientačně s tepelnou ztrátou 20-150 kW, musí být pro zajištění tepelné pohody instalováno více jednotek Yutaki značky Hitachi. Náš kaskádní kontroler (modelové značení ATW-YCC-01/02) usnadní jejich ovládání a zajistí optimální účinnost a funkčnost celé otopné soustavy.

Hlavními přínosy našeho řídicího systému kaskády jsou:

- Vzdálený dohled nad celou instalací z libovolného místa v budově.

Kaskádní kontroler a vnitřní jednotky tepelných čerpadel jsou propojeny pouze komunikačním kabelem (interní sběrnice H-link II) délky až 1000 m.

- Univerzální použití kontroleru pro různé typy instalací díky široké paletě externích vstupů a výstupů (7 I/ 4 O) a svorek pro teplotní čidla.
Na rozdíl od podobných výrobků konkurence není třeba dokupovat žádné komunikační moduly ani do vnitřních jednotek tepelného čerpadla.

- Stejné opotřebení jednotek v kaskádě.
Pořadí zapínání jednotek se střídá, aby se vyrovnaly provozní hodiny jednotlivých za­řízení.

- Řízení odmrazování.
Při zapojení 2-4 tepelných čerpadel v systému je povoleno odmrazování maximálně jedné jednotce, v systémech s 5-8 tepelnými čerpadly mohou odmrazovat až 2 jednotky současně.

- Hlášení alarmů ze všech kontrolovaných prvků centrálně.
Pokud se jedná o výpadek provozu na vnitřní jednotce tepelného čerpadla, ostatní funkční jednotky pokračují v provozu.


Na následujících schématech chceme ukázat některé příklady instalací, jak lze řídicí systém kaskády použít:

- Vytápění a ohřev TUV řízené centrálně.

Pro instalace s velkým objemem zásobníku TUV, v době ohřevu TUV je zastavena dodávka teplé vody do topného okruhu (viz úvodní foto).

- Ohřev TUV řízený lokálně vnitřní jednotkou, vytápění řízené centrálně.
Pro aplikace s nárazovou potřebou TUV, současné vytápění a ohřev TUV, po nahřátí zásobníku může být jednotka vyčleněná pro přípravu TUV použita i pro vytápění.


- Vytápění dvou topných okruhů s různými teplotními spády řízené centrálně.

Při návrhu kaskádního systému tepelných čerpadel Yutaki se prosím řiďte následujícími pravidly. Kaskádu tepelných čerpadel lze postavit z libovolného typu výrobní řady Yutaki, tzn. Yutaki S, Yutaki S Combi, Yutaki S80 nebo Yutaki M velikosti 4 HP nebo vyšší. V jedné kaskádě může být zapojeno až 8 jednotek, ale všechny musí být stejného typu a velikosti. Každá výrobní slave jednotka musí být vybavena lokálním ovladačem PC-ARFHE.

Ing. Lucie Vlachová,
technická podpora Hitachi CZ&SK

Pro více informací o celé výrobní řadě tepelných čerpadel Yutaki se podívejte a naše webové stránky
https://www.hitachiaircon.cz/portfolio/tepelna-cerpadla nebo nám napište email na hitachi-klima@jci.com.