Cyklostezka Bevlava je pojmenovaná podle počátečních písmen jmen řek, které propojuje, tedy  Bečva-Vlára-Váh. Na výstavbě turisticky atraktivní spojnice, která má propojit Česko se Slovenskem, se podílí také Colas CZ, který má na starost zhruba desetikilometrový úsek v mikroregionu Hornolidečsko.

Celkem jde o 21 stavebních objektů, včetně malého mostku přes potok a propusti přes další přítok Senice. Vzhledem k tomu, že je cyklostezka v terénu nově budovaná, musí stavaři provádět velký objem zemních prací, při nichž se ve velké míře využívá vylepšování zemin pojivem. Na budování povrchů využívá Colas CZ materiál z vlastní obalovny v Sedlnicích na Novojičínsku.

Cyklostezka bude sloužit také jako obslužná komunikace pro Povodí Moravy. Foto Colas CZČást nové cyklostezky vede v zastavěném území obcí. „Kolem stojí rodinné domy, místní komunikace musíme neustále udržovat v dobrém stavu, takže je čistíme někdy i dvakrát denně,“ říká za ­Colas CZ Lubomír Macák, manažer Zlínského regionu. Zajímavostí je i fakt, že cyklostezka musí být konstruována tak, aby po ní projel i nákladní automobil. Vyžádalo si to Povodí Moravy, které bude asfaltku pro cyklisty využívat k údržbě toku řeky Senice.

Nová cyklostezka z ­Ústí u Vsetína do Lužné by měla být hotová v létě příštího roku. ­Lubomír Macák nicméně věří, že ­Colas CZ svůj objem prací odvede rychleji. „Chtěli bychom to zvládnout ještě do konce této stavební sezóny,“ uzavírá manažer Zlínského regionu.