V průběhu výstavby získal Metrostav ve stejné teplárně ještě jednu zakázku, která svým významem přesahuje české obzory. Půjde o unikátní zařízení na zachytávání rtuti.

Systém odsíření tvoří čerpadlovna, dva absorbéry, schodišťová věž s výtahovou šachtou, kouřovody, ventilátory, budova odvodnění, elektrorozvodny a mnoho dalších prvků. Princip fungování je jednoduchý – v absorbérech se rozstřikuje vápencová suspenze, na níž se chemicky naváže oxid siřičitý a jeho koncentrace ve spalinách tak významně klesá. Díky odsíření se teplárna stává i významným přispěvatelem do cirkulární ekonomiky. Jako vedlejší produkt totiž vzniká sádrovec, který se využívá ve stavebnictví.

„Zakázku jsme získali v podmínkách veřejného výběrového řízení i díky dobře odvedené práci při komplexní obnově Elektrárny Prunéřov II a zkušenostem z rekonstrukce žatecké teplárny. Mělnický projekt nabídl řadu technologických lahůdek, především přestavbu 140 m vysokého komína za pomocí největších jeřábů v ČR a osazení horního dílu nové nerezové vložky prostřednictvím vrtulníku. Zároveň jsme museli již v předstihu vybudovat provizorní komín, aby teplárna mohla zůstat v provozu i v průběhu ekologizace,“ prozrazuje vedoucí projektu Zdeněk Hošek z Metrostavu.

Výstavbu dvou odsiřovacích linek všech šesti výrobních bloků Teplárny Energotrans (bývalé Elektrárny Mělník I) právě dokončuje firma DIZ Bohemia, dceřiná společnost Metrostavu.


Velkým tématem energetiky v celé Evropě je v současnosti rtuť. Provozovatelé elektráren a tepláren musí splnit velmi přísný nový evropský limit platný od srpna 2021. Proto investor, společnost Energotrans, která je součástí skupiny ČEZ,a.s., během výstavby odsiřovací linky rozhodla o využití části původní odsiřovací technologie a jejím doplnění o zařízení, které dokáže zachytávat právě zbytkovou rtuť ve spalinách.

„Je to naprosto mimořádná zakázka, protože zařízení stavíme jako první v ČR a druzí v Evropě. Dodavatelem unikátního patentovaného filtračního zařízení je americká firma W. L. Gore. Očekáváme, že v nastávající dekádě bude systém instalován v řadě dalších uhelných elektráren a tepláren. Samozřejmě ale vždy záleží na konkrétním zdroji, protože systém nemusí být kompatibilní se všemi technologiemi,“ doplňuje Zdeněk Hošek.

Mělnický projekt nabídl řadu technologických lahůdek, především přestavbu 140 m vysokého komína za pomocí největších jeřábů v ČR a osazení horního dílu nové nerezové vložky prostřednictvím vrtulníku.


Zajímavostí projektu odsíření v Teplárně Energotrans je typ kontraktu označovaný jako EPC (navrhni, obstarej, postav), který zhotoviteli ukládá projektovou přípravu, dodávku technologií i kompletní realizaci stavby. Technici generálního dodavatele DIZ Bohemia a Metrostavu museli vyřešit ve všech fázích spoustu obtížných úkolů – již v rámci nabídky vytvořit základní projekt včetně rozpočtu a v rámci realizace především skloubit požadavky technologů i investora s kapacitami a možnostmi stavby. Při dokončení pak bylo nutné celé dílo seřídit a spustit tak, aby plnilo smluvní parametry.