Trh tepelných izolací v ČR byl dlouhodobě stabilní ať již jde o výrobce, dodavatele nebo sortiment používaných materiálů. V poslední době všichni účastníci tohoto trhu zaznamenávají řadu změn. Poslední nejrevolučnější změnu lze nalézt ve formě nové minerální izolace bílé barvy, navenek působící až laboratorní čistotou. Renomovaný výrobce tepelných izolací, firma URSA uvádí na evropský trh nový typ minerální tepelné izolace. Izolace s výstižným názvem PURE ONE je materiál, který se odlišuje na první pohled a dotek ode všech ostatních, se kterými jsme byli zvyklí se až dosud na evropském trhu setkávat. V České republice zajišťuje distribuci a servis výrobků tohoto výrobce společnost URSA CZ, s. r. o. Nás samozřejmě zajímaly nejčerstvější informace o vlastnostech nového produktu PURE ONE a možnostech jeho nasazení ve stavebních konstrukcích. To byl důvod, proč jsme v uplynulém období navštívili obchodního ředitele společnosti URSA, Ing. Emila Pavloviče a požádali jsme jej, aby nám přiblížil přednosti a uplatnění PURE ONE na našem trhu.

Společnost URSA je renomovaný výrobce tepelných izolací. Jaké je její současné postavení na evropském a českém trhu?

Za dobu své existence si URSA na evropském kontinentu vybudovala pozici jednoho ze tří největších výrobců minerální tepelné izolace na bázi skelné vlny. V České republice je pozice značky URSA v podstatě obdobná jako v ostatních částech vyspělého evropského trhu. Mnohé ze specializovaných distribučních sítí zaměřených především na segment profesionálních zpracovatelů jsou našimi partnery. Pro řadu z nich se značka URSA stala synonymem pro spolehlivý materiál s dlouhodobě stabilní kvalitou.

Jaké kroky podniká vaše společnost pro upevnění tohoto postavení?

Postavení naší firmy zajišťuje především vysoká kvalita všech výrobků. Neméně důležitá je i neustálá komunikace s obchodními partnery a s širokou odbornou veřejností. Stali jsme se specialisty pro izolace šikmých střech a veškeré naše zkušenosti z českého ale i evropských trhů předáváme dál pro zajištění nejvyšší možné kvality a rozvoje staveb v České republice. Naším cílem není jen prodávat materiál, ale také zajistit, aby byl ve stavební konstrukci správně zabudován. Víme velmi dobře, že nesprávná skladba stavební konstrukce může být příčinou celé řady poruch a následným zdrojem nepříjemností jak pro uživatele tak například i pro realizátora. Naopak správně navržená a provedená skladba zateplené stavební konstrukce je schopna dlouhodobě zajistit vysokou úroveň ochrany před úniky tepla nebo hlukem.

Jaké další kroky podniká vaše společnost pro zajištění svého strategického rozvoje?

Jsou to především kroky směřující k dosažení nejvyšší úrovně kvality vyráběných minerálních izolací, při neustálém zdokonalování a zefektivňování technologických procesů. Nejlepším důkazem mých slov je zbrusu nová prémiová skupina produktů, které budou uvedeny na trh pod označením ­PURE ONE. Jedná se o výrobek, který se již na první pohled liší od všech ostatních minerálních tepelných izolací. Charakteristická je pro něj čistá bílá barva - přirozená barva minerální vlny. Tyto výrobky budeme dodávat ze všech našich výrobních závodů v celé Evropě.

Investice do nejmodernějších technologií je jistě krok správným směrem. Co tato nová technologie umožňuje?

Při výrobě vlny PURE ONE je použito cca 50  % recyklovaného skla. Další surovinou je křemičitý písek, což je jedna z mála surovin, které se v přírodě obnovují rychleji, než je lidé spotřebovávají. Z výrobní linky následně sjíždí materiál, který je velmi příjemný na dotek, má neutrální vůni a nepráší. Zároveň zachovává všechny výhody tradičních výrobků z minerální vlny, jako jsou vynikající tepelně technické parametry a vynikající schopnost tlumit hluk. Zároveň se jedná o zcela nehořlavý materiál, který je zařazen do třídy reakce na oheň A1 (pode ČSN EN 13162). Charakteristickou vlastností nadále zůstává vysoká pružnost. Ta zajišťuje vysokou schopnost materiálu vyplnit dutiny ve stavební konstrukci.

Izolace z minerální vlny na bázi skla jsou zároveň prakticky jediným druhem tepelné izolace, kterou je možné balit a přepravovat ve vysoce komprimovaném (stlačeném) balení. Tím jsou optimalizovány náklady na dopravu a skladování a zároveň je usnadněna manipulace s materiálem na staveništi. Nezanedbatelným faktem pak je, že nová technologie umožňuje výrobu tepelné izolace bez použití fenol-formaldehydů. Při vlastní výrobě se tak do ovzduší uvolňuje pouze vodní pára. Je dobré si uvědomit, že pouze materiály umožňující udržitelný rozvoj stavebnictví jsou materiály budoucnosti. Naše výrobky toto kritérium více než naplňují. Jsou plně recyklovatelné a za dobu své životnosti ušetří více než dvěstěnásobek energie vynaložené k její výrobě, dopravě, zabudování do konstrukce až po její demolici.

Nová tepelná izolace PURE ONE budoucím zájemcům napovídá mnohé svým názvem. Odpovídají tomu i její skutečné vlastnosti?

Materiál je velmi čistý, prostý prachu nebo jiných mikročástic, neutrální, nedráždivý, jeho vlastnosti jsou zřejmé již v okamžiku rozbalení. Dělení, řezání i montáž materiálu jsou díky výše uvedeným vlastnostem zřetelně příjemnější. V budovách, kde je použita izolace PURE ONE došlo evidentně ke zlepšení prostředí v interiéru tím, že se z ní následně neuvolňují volné částice, které by se mohly přes netěsnosti konstrukce dostat do vnitřního prostředí. PURE ONE je vyrobena ověřenou technologií a materiál je prostý jakékoliv degradace v čase.

Důraz na čistotu, ekologii a pachovou neutrálnost je bezesporu významný. Došlo u této nové izolace i ke zlepšení jejich tepelně-technických vlastností?

Minerální izolace PURE ONE se bude vyrábět v obdobných skupinách tepelné vodivosti jako ostatní produkty vyráběné pod značkou URSA. Vyráběna bude s hodnotou součinitele tepelné vodivosti od λD = 0,032 W/mK. Řadí se tak k nejúčinnějším typům tepelných izolací pro stavebnictví vůbec. Materiál zároveň prakticky neklade odpor prostupující vodní páře, jeho difúzní odpor je srovnatelný se vzduchem.

Usnadňuje či zpříjemňuje ­PURE ONE práci i montážním firmám?

Jak jsem uvedl dříve, technologie, která je používána při výrobě PURE ONE, umožňuje dosáhnout toho, že výsledný výrobek je prostý prachu, nepůsobí dráždivě a je příjemný na dotek. Vedle toho si zachovává veškeré přednosti minerální skleněné vlny, jako jsou například pružnost, čímž lze docílit pečlivějšího zpracování izolační vrstvy v konstrukci.

Kam byste zařadil izolaci PURE ONE v pomyslném žebříčku produktů dostupných na trhu tepelných izolací? Bude její cena přijatelná?

Z hlediska kvality je materiál PURE ONE od URSA jednoznačně produktem, který může být zařazen na nejvyšších příčkách, ne-li na nejvyšší příčce pomyslného žebříčku kvality na světovém trhu s minerálními tepelnými izolacemi. Přitom jeho cena je porovnatelná s jinými minerálními izolacemi, vyráběnými na trhu tradiční technologií. Dle mého názoru je však důležité chápat především to, že tepelná izolace je tím prvkem stavební konstrukce, který bude zhodnocovat stavební dílo po celou dobu jeho životnosti. Cena izolace v tomto kontextu tak představuje pouze vstupní investici do systému, zajišťujícího úsporu energie, kterou by bylo jinak nutné vynaložit na provoz budovy. Jsem proto přesvědčen o tom, že spíše než o ceně izolace by bylo správné hovořit o návratnosti investice do zateplení budovy. Izolace PURE ONE v tomto ohledu představuje krok logickým a správným směrem.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek


URSA CZ s.r.o.
Pražská 16/810, 102 21 Praha 10
tel.: 281 017 376, fax: 281 017 377
e-mail: ursa.cz@uralita.com, www.ursa.cz