Modulární konstrukce
– použití modulárních elementů nám dává rozsáhlou možnost zakrýt otvory o různých rozměrech. Rámové prvky umožňují sestavit i ty nejdelší lineární rozměry. Pro velké otvory se světlostí nad 1 200 mm se používají speciální nosníky, které jsou osazeny do boxů připevněných k rámovým prvkům.

Stabilita a těsnost
– vodorovné a kolmé dosedací styčné plochy rámů a poklopů jsou přesně strojně obráběny s tolerancí 0,2 mm (systém METAL-TO-METAL).
Stabilita:
v případě zachování správného technologického postupu instalace poklopů pak nedochází ke klapání, kolébání poklopů, je zajištěna vysoká odolnost proti dopravnímu zatížení a je zabráněno vnikání prachu a nečistot.
Těsnost:
přidáním vazelíny a vytvořením filmu na dosedacích plochách rámů a poklopů se poklopy stávají vodotěsnými a pachotěsnými.

Typy provedení
– poklopy ERMATIC® jsou navrhovány pro širokou škálu použití, a proto nabízí možnost volby, aby vyhovovaly všem nárokům na specifikaci a vzhled.
Poklopy s jednotnou protiskluzovou anti-slip úpravou, typ ES:
tyto poklopy nabízí nepřekonatelné provedení a zároveň jsou lehčí než poklopy srovnatelných rozměrů s betonovou výplní. Naopak náklady na instalaci jsou redukovány při zachování shodných vlastností.
Poklopy s prohlubní pro betonovou výplň, typ ER:
ve třídě zatížení B125 a C250 jsou žebra umístěna níže, tak aby bylo umožněno použití tenké dlažby. Tento typ poklopů je vhodný zejména pro větší rozměry, kde estetika je prioritou. Betonová výplň musí být prováděna v souladu s normou EN 124 a s návodem výrobce.

Povrchová úprava
– poklopy a rámy jsou dodávány s černým vodou ředitelným nátěrem. Tento nátěr není použit na dosedací plochy a místa pro výplň betonem. Dosedací plochy jsou ošetřeny ochranným vazelínovým filmem.

Do ČR a SR dodává:
MB-SVING s. r. o., divize Odvodňovací systémy
Modletice 20, 251 70 Dobřejovice
tel.: (+420) 323 637 041-2, fax: (+420) 323 637 036

Řipská 13, 627 00 Brno
tel.: (+420) 545 220 991-2, fax: (+420) 545 217 205

www.sving.cz