Prevence se vyplatí

Stále více investorů si uvědomuje, že riziko napadení dřevokaznými škůdci se zvyšuje díky možným chybám v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti nebo kondenzaci par při kolísání teplot, a dále např. díky vodorovným plochám konstrukce, odkud případná zatečená voda obtížně odtéká. Sebelepší projekt také nemůže sám o sobě zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k chybě v nějakém detailu. Často se také stává, že dřevo na stavbu přichází s mnohem vyšší vlhkostí než je žádoucích 20 %.

Plodnice dřevomorky


Top širokospektrálním produktem je Bochemit Opti F, nejrozšířenějším produktem v profesionální sféře je Bochemit QB Profi. Oba přípravky poskytují dlouhodobou ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, plísním i dřevokaznému hmyzu. Bochemit Opti F navíc zajišťuje zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze dřeva působením povětrnostních podmínek. Aplikují se nátěrem nebo postřikem, možná je i aplikace máčením v máčecích vanách, Bochemit QB Profi je navíc vhodný i pro dlouhodobé máčení nebo vakuovo-tlakovou impregnaci.

Bochemit QB Profi


Chraňte dřevo nejen proti škůdcům, ale i proti ohni

Pokud vypukne požár, je důležité, aby se mohli lidé z budovy evakuovat co možná nejrychleji s cílem zachránit lidské životy, popřípadě i majetek v co největším rozsahu. Časový úsek, který bude dostupný pro evakuaci, závisí na materiálech použitých při stavbě budovy a jejích požárních vlastnostech.
Jedním z možných způsobů je zajištění ochrany dřeva impregnačním prostředkem Bochemit Antiflash (klasifikován do třídy reakce na oheň B-s1, d0), pomocí kterého snížíte reakci dřeva na oheň díky snížení rychlosti jeho hoření a šíření plamene na povrchu dřeva. Současně brání rozvoji kouře a uvolňování hořících částic, které by mohly přispívat k dalšímu šíření požáru. Navíc poskytuje preventivní ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Aplikuje se jednoduše nátěrem, postřikem nebo máčením. Na povrchu ošetřeného dřeva zůstává funkční vrstva, dřevo nezapáchá. Vyrábí se v bezbarvé, zelené a hnědé variantě. Životnost provedené ochrany proti ohni je 40 let, životnost ochrany dřeva proti škůdcům je dokonce neomezená.

Bochemit Antiflash


Případná sanace není jednoduchá

Neméně důležitým důvodem pro preventivní ošetření dřeva je, že sice dokážeme s pomocí chemických prostředků v napadeném dřevu úspěšně zlikvidovat dřevokazný hmyz (vhodný je např. Bochemit Plus I), ale k likvidaci dřevokazných hub v současné době účinný prostředek neexistuje. V případě napadení dřeva houbami (postrachem je zejména dřevomorka) je skutečně nutná výměna všech napadených částí, což je často nutně spojeno i s rozsáhlými a nákladnými stavebními úpravami. Plísně sice velmi rychle a viditelně odstraní Bochemit proti plísním, než toto však uděláme, může docházet k rozptylování jejich nebezpečných spor do ovzduší. Pokud dochází k jejich vdechování delší dobu, mohou spory zapříčinit u citlivějších osob drobné i závažné zdravotní problémy, jako je např. rozvoj či zhoršení alergií, astmatu, oslabení imunity apod.

Bochemit proti plísním


Více o impregnaci Bochemit včetně rad, tipů a návodů, jak na to, uvádí výrobce na webových stránkách www.bochemit.eu.