Závod je součástí divize Betonové konstrukce, která nabízí zákazníkovi provedení kompletní hrubé stavby prostřednictvím svých dalších jednotek a to závodu Speciální zakládání, závodu Monolitické konstrukce, společnosti Skanska Transbeton, s.r.o. a Lom Klecany s.r.o.

Výrobní program

Závod vyrábí a dodává včetně montáže celý sortiment prefabrikátů pro pozemní, silniční a železniční stavitelství. Nabízí komplexní služby podle požadavku zákazníka, od projekční a předvýrobní přípravy, přes výrobu, dodávku a realizaci staveb.
Disponuje 3 provozy, které jsou rozmístěny tak, aby pokryly celé území ČR a jeden s dosahem na území Slovenska. V Praze je to provozovna v Uhříněvsi, v Ústeckém kraji provoz ve Štětí a Moravu zaštiťuje provozovna v Tovačově.

Každá provozovna má ve výrobě prefabrikátů svou specifikaci.
V provozovně Štětí se specializujeme na výrobu šachet pro kanalizaci. Dále výrobu celého sortimentu od mostních konstrukcí a říms, svodidel až po odvodňovací žlaby a nástupiště pro železnici. Zajišťujeme výrobu protihlukových stěn odrazivých i pohltivých, fasád a balkonů, výrobky z vysokopevnostního a lehčeného betonu.

Provozovna Uhříněves má svou specializaci ve výrobě filigránových desek. Ve svém výrobním programu dodává výrobky pro železnici, protihlukové stěny, nástupiště, odvodňovací žlaby, mostní nosníky, klenby a další konstrukce dle přání zákazníka. Součástí provozovny je vybudovaná moderní armovna, která dodává výztuž nejen pro samotnou provozovnu, ale i do monolitických konstrukcí pro externí zákazníky. Mezi nové výrobky, uvedené na trh v roce 2010, patří výtahové šachty.

Moravská provozovna v Tovačově nabízí předpínané konstrukce předem i dodatečně v délkách až 40 m a o hmotnosti až 80 t, protihlukové stěny, mostní nosníky a další konstrukce pro dopravní stavitelství jako jsou klenby, můstky, svodidla. Tento provoz je jediný na závodě, který dodává vymývané fasády. I zde byla v posledních letech vybudovaná moderní armovna pro zpracování výztuže.

Realizujeme

Svůj výrobní program uplatňujeme na stavbách logistických center, obchodních řetězců, průmyslových hal a bytových objektů. V oblasti dopravních staveb najdete naše výrobky na mostních objektech, bezpečnostních bariérách – svodidlech, odvodňovacích výrobcích apod.
Naše výrobky dokážeme uplatnit i na trhu v jiných státech jako např. v Polsku a Slovensku, v našem hledáčku je i Maďarsko. Na Slovensku v této době realizujeme veškeré prefabrikované konstrukce na výstavbě rychlostní komunikace R4. Na R1 dodáváme svodidla, protihlukové stěny a další výrobky.

Výhled do budoucnosti

Samozřejmě do budoucna připravujeme nové technologie, jednou z nich je vývoj vysokopevnostního betonu a do svého výrobního programu zařazujeme stále nové výrobky.
Výhody, které nám přinášejí prosperitu i ve vysoce konkurenčním prostředí, jsou profesionální přístup a komplexní služby.

Josef Karliak, ředitel závodu Prefa Skanska a.s., divize Betonové konstrukce

Skanska a.s., divize Betonové konstrukce
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4-Chodov
tel.: 267 095 777, fax: 267 095 566
www.skanska.cz