Aktuálně pokračují práce v ŽST Vršovice, kde je zprovozněno čtvrté nástupiště (obr. 1) včetně podchodu (obr. 2). Na mostě přes ulici Bartoškova probíhá hlubinné založení prostřední části mostu. Téměř hotova je Technologická budova a trakční měnírna v Zahradním Městě, nyní se pracuje na obvodovém plášti. Na mostu přes ulici Průběžná (obr. 3) se připravuje osazení dalších nosníků, nad tramvajovou tratí nadále zůstává rámová konstrukce. Od Vršovic do Edenu probíhají práce na železničním spodku pro koleje 201, 202, 205, 207, 921 a 922.

Rekonstrukce železničního koridoru Hostivař - obr. 2


Přípravné práce začaly na jaře 2018, dokončeno by mělo být v říjnu 2021. Pro Správu železnic projekt realizují Metrostav, SwietelskyRail CZ a SMP CZ. Podrobnosti a aktuality z probíhajících prací jsou k dispozici na www.koridorhostivar.cz , zde se můžete podívat na aktuální video.