Zařízení pro přípravnu dodala firma Rieter-Werken z Kostnice. Díky novému výrobnímu závodu se celková výrobní kapacita společnosti zvýší cca o 40 %.

Hevlín je lokalita s jednou z nejkvalitnějších surovin pro cihlářskou výrobu nejen u nás, ale v Evropě vůbec. Stavba moderního závodu v těsné blízkosti stávající cihelny společnosti ­HELUZ zde byla zahájena v říjnu roku 2007. Bylo vybudováno zcela nové výrobní zařízení pro výrobu lehčených, vysoce porézních cihel s objemovou hmotností 600 kg/m3 určených pro obvodové ­zdivo. V závodě mohou být vyráběny nejrůznější cihelné formáty s objemovou hmotností až do 800 kg/m3. Zařízení rovněž umožňuje broušení cihel u celého výrobního spektra. Nový výrobní provoz znamenal v historii společnosti rekordní investici 850 milionů korun.

Výchozí surovinou pro výrobu je samozřejmě cihlářská hlína, do které se jako prostředek pro vylehčení a poréznost přidávají dřevěné piliny a papírová buničina. Jako přísadu je možné rovněž používat polystyrénovou drť. Po prvním mletí a dovlhčení putuje surovina do odležárny, kde během týdne až 10 dní dochází k její homogenizaci. Velkokapacitní boxová stavba odležárny nového hevlínského závodu pojme až 6 000 m3 suroviny, tedy zhruba desetidenní zásobu pro výrobu. Po dalším zpracování, které zahrnuje jemné mletí, dovlhčování a propařování prochází surovina lisovací jednotkou přes formu a kontinuální pásmo výrobků je oddělováno odřezávacím zařízením na jednotlivé bloky. Ty pak roboty ukládají na sušárenské vozy, které následně projíždějí tunelovou sušárnou. Doba sušení je cca 15 hodin. Další roboty ukládají výsušky na pecní vozy. Výhodou těchto rovnacích robotů je jejich schopnost otáčet výrobky ve čtyřech osách, což umožňuje optimální uložení každého výrobku vzhledem k požadavkům na jeho výpal. Příznivější proces výpalu zajišťuje také široká a nízká pec s dvojnásobným množstvím topných uliček než u standardních tunelových pecí. Doba výpalu v tunelové peci činí cca 12 hodin. Vypálené cihly jsou dopravovány k expediční lince, ve které prochází přes brousící zařízení. Za ním jsou uloženy na palety a expedovány na skladovací plochy.

Nová výrobní linka s kontinuálním provozem předpokládá velké série výrobků. Výroba je efektivnější a méně energeticky náročná než u starších provozů cihelen. Nejmodernější technologie umožňuje vyrábět bloky, které díky svým parametrům splní v jednovrstvém zdivu bez dodatečného zateplení požadavky na obvodové konstrukce nízkoenergetických a pasivních domů. Při plném výkonu se denně vyrobí 700 tun páleného zboží v kvalitě STI (superizolační). To představuje kolem 37 000 ks cihel šířky 440 mm. Většina zvýšené produkce hevlínského výrobního areálu je určena vedle českých odběratelů také pro blízký slovenský trh, na který společnost HELUZ dodává své výrobky od roku 2005 a objem exportu se za poslední rok více než ztrojnásobil. Část produkce se vyváží také do Rakouska.

Cihlářská výroba neprodukuje žádné odpadní látky a nepracuje s chemií. Jedná se o mineralogický proces. Obsah emisí ve spalinách vznikajících při výpalu je díky termickému oxidačnímu zařízení ENETEX hluboko pod hranicí emisních limitů daných platnou legislativou. Plně automatizovaný nepřetržitý provoz je rozdělen do tří pracovních směn, z nichž každá vyžaduje 5 pracovníků ve výrobě. V souvislosti se stavbou cihelny bylo vytvořeno okolo 50 pracovních míst a to nejen přímo v novém závodě, ale také na obchodním oddělení společnosti HELUZ a zvýšil se i počet jejích technicko obchodních poradců.

Současně s novým výrobním závodem vznikly také nové skladové plochy o celkové rozloze 44,3 tis. m2. Přímo u nové haly je pro výrobky s velkým pohybem určena plocha o rozloze 17,5 tis. m2. Další o velikosti 26,8 tis. m2 byla vystavěna na vzdálenějším konci celého areálu. Ta bude využívána jako prodejní sklad výrobků z ostatních cihelen společnosti HELUZ, dále pro skladování doplňkového sortimentu cihel a také jako sklad palet.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roce 1992. Po spuštění nové cihelny má v současné době celkem sedm výrobních provozů ve třech lokalitách. V Dolním Bukovsku, kde sídlí také centrála společnosti, je cihlářská výroba, výroba stropních konstrukcí a výroba roletových překladů. V Hevlíně u Znojma jsou dva výrobní závody na kompletní cihlářský sortiment a v Libochovicích nedaleko Prahy je cihelna a panelárna. Společnost je největším českým výrobcem cihlářského zboží a svojí kapacitou výrobní produkce zaujímá druhý největší podíl na českém cihlářském trhu. Vyrábí komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, který zahrnuje tepelněizolační cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro nosné, příčkové a akustické zdivo, broušené cihly, keramické stropy a překlady, nosné překlady pro venkovní stínicí systémy, keramické stropní panely a cihelné komíny.


HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
tel.: 385 793 030, 602 451 399
zákaznická linka: 800 212 213
e-mail: info@heluz.cz, www.heluz.cz