Ne jinak tomu bylo i u vodojemů. Tyto drobné vodohospodářské stavby jsou rozesety na vyvýšených okrajích měst ve všech koutech naší republiky. Svým vzhledem si byly podobné jako vejce vejci. Většinou se jednalo o malý obezděný prostor s plochou střechou, modrými kovovými dveřmi, fasádou provedenou z jemného říčního písku a otvory pro odvětrání.

Zcela novou koncepci revitalizace těchto průmyslových objektů začala před několika lety prosazovat společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s. Ta pro rekonstrukci vodojemů začala používat velmi trvanlivé keramické materiály.

Vedoucí úseku vodohospodářského rozvoje a investic společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s. pan Ing. Miloš Kafluk k tomu říká: „Původní stavební koncepce vodojemů byla morálně zastaralá. V průběhu let jsme zjišťovali, že vynakládáme stále více prostředků na jejich velmi nákladnou údržbu, nicméně se nám nedaří stavebně technický stav vodojemů výrazněji zlepšit. Hledali jsme proto řešení, které by nám pomohlo tento stav napravit a docílit podstatného snížení nákladů na budoucí provoz objektů. Nakonec jsme se rozhodli pro využití vysoce kvalitních a trvanlivých keramických materiálů. Šikmé střechy našich vodojemů jsou tak nyní pokryty keramickými střešními krytinami a jejich fasády realizujeme jako zateplené provětrávané fasády z lícových cihel. Několik vodojemů ve velmi špatném stavu jsme dokonce zbourali a vyzdili jsme je znovu z moderních cihelných systémů. Jako fasádu jsme opět použili zateplenou provětrávanou fasádu z lícových cihel, dodává Ing. Kafluk. Dále se jej ptáme, zdali toto řešení není příliš nákladné. Ten k naší otázce poznamenává: „Naše mnohaleté zkušenosti s drobnými opravami, ať již se jednalo o zatékání do objektů, odfouklé části fasád nebo obnova nátěrů nám ukázaly, že příklon ke kvalitnímu a trvalému řešení byl správnou cestou. Snížily se náklady na údržbu i pracovníky. Zejména potěšitelné je však to, že objekty vodojemů vypadají trvale pěkně a nároky na jejich opravy a údržbu jsou zanedbatelné, doplňuje dále pan Ing. Miloš Kafluk.

Vodojem Boseň

Vodojem Boseň


Jak již jsme zmínili výše, fasády vodojemů jsou provedeny z lícových cihel. Jejich dodávku pro zhotovení fasád hned několika z nich zajišťovala společnosti Lipea s. r. o. Ta patří mezi nejvýznamnější prodejce těchto materiálů na českém stavebním trhu.

Rekonstruované vodojemy se nachází v obcích Boseň, Vlkava, Soleček, Brodce, Kropáčova Vrutice, Vinec. Dolní Cetno, Rokytovec a Holé Vrchy. Z našich fotografií je na první pohled zřejmé, že objekty vodojemů zcela zřetelně „prokoukly“ a díky použití přírodních keramických materiálů i úžasně zapadají do okolní krajiny.

Zjistili jsme také, jaké typy cihel z obchodního programu firmy Lipea s.r.o. byly pro realizaci fasád jednotlivých vodojemů použity. V případě vodojemů v obcích Boseň a Vlkava to byla cihla s označením K 335 carmesi antic mana, fasáda vodojemu v obci Soleček je provedena z lícové cihly s názvem K 665 sintra sabioso binaro, vodojemy v obcích Brodce, Kropáčova Vrutice a Vinec jsou opláštěny lícovou cihlou s označením K 686 sintra ardor calino a konečně vodojemy v obcích Dolní Cetno, Rokytovec a Holé Vrchy zdobí fasáda z lícových cihel s označením K 690 sintra ardor blanca.

Vodojem Rokytovec

Vodojem Rokytovec


Sortiment lícových cihel a cihlových obkladových pásků společnosti Lipea s. r. o. je však mnohem širší a obsahuje desítky produktů různých rozměrů, barev i povrchové struktury. V obchodním programu firmy dále najdeme cihlové a keramické dlažby, speciální malty a spárovací hmoty, kanalizační cihly, kotvicí prvky a řadu dalšího doplňkového zboží. Společnost zajišťuje také odbornou montáž lícových cihel a cihlových pásků včetně odborného poradenství. To vše s tradicí 25 let působení na stavebním trhu.