V rámci prací dojde k výměně povrchu vozovky v km 11,980 – 9,400 ve směru na Prahu, osazení nových smyček a vozovkových meteočidel, obnově vodorovného dopravního značení a opravám přejezdů ve středním dělicím pásu v úseku km 15,650 – 11, 980.

„Práce byly rozděleny do 6 navazujících etap dle postupu prací tak, aby byl v místě maximálně možně zachován provoz. Každopádně práce se neobejdou bez dopravního opatření v místě, které zaručí dostatečný a bezpečný prostor pro provedení prací a bezpečnost pracovníků. Proto bychom chtěli požádat všechny řidiče o dodržování stanovených rychlostí,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

O víkendu konkrétně 13. – 14. dubna začne na daném úseku rozmisťování dopravního opatření tak, aby v pondělí 15. dubna mohly začít práce. Úplné dokončení prací a vedení provozu místem bez omezení se plánuje na konec května.

Práce a dopravní opatření v místě budou probíhat takto:

0. etapa – stavba dopravního opatření
-    13. – 14. dubna 2019
-    doprava směr Praha vedena 2 jízdními pruhy, odbočení na kolektor a D0 jedním jízdním pruhem
-    ve výše uvedeném termínu bude s ohledem na aktuální intenzity dopravy na cca 1 hod. provoz dále omezen a veden 1 jízdním pruhem ve směru na Prahu a jedním pruhem na kolektor a D0

1. etapa
-    15. – 18. dubna 2019
-    oprava rychlého a část prostředního jízdního pruhu v km 11,950 – 11,750 směr Praha
-    doprava vedena 2 jízdními pruhy v odstavném pruhu (směr Praha) a jedním odbočovacím (směr D0), ve směru na Brno bude doprava bez omezení

2. etapa
-    19. – 22. dubna 2019
-    oprava části prostředního a pravého jízdního pruhu v km 11,950 – 11,750 směr Praha
-    doprava vedena levým jízdním pruhem (směr Praha) a jedním pravým jízdním pruhem (směr kolektor a D0)
-    ve směru na Brno bude probíhat příprava dopravního opatření pro 4. etapu. Od 19. dubna odpoledne do 20. dubna 2019 odpoledne bude provoz na Brno v úseku km 8,06 – 12,200 veden dvěma jízdními pruhy. Od 20. dubna 2019 odpoledne do 23. dubna 2019 večer pak bude v úseku km 7,860 – 12,250 provoz z důvodu osazování dočasných svodidel sloužících k oddělení protisměrných jízdních pruhů stažen ve směru na Brno do jednoho jízdního pruhu.

3. etapa
-    23. – 26. dubna 2019
-    oprava odstavného pruhu v km 11,750 – 10,080 směr Praha
-    doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden v km 11,970 – 8,650 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od km 9,600 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

4. etapa
-    27. – 30. dubna 2019
-    oprava připojovacího pruhu z D0 v km 10,080 – 9,600
-    doprava ve směru na Prahu od Brna a na Brno ve stejném režimu jako v předchozí etapě. Navíc dojde k uzavření nájezdové větve z D0 a z II/101 od Říčan a Jesenice na D1 směr Praha. Bude vyznačena objízdná trasa za uzavřený směr Praha z D0 (MÚK 10) a ze silnice II/101 (MÚK 12) po D1 směr Brno s otočením na MÚK 15 na D1 směr Praha. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

5. etapa
-    1. – 14. května 2019
-    oprava obou jízdních pruhů v úseku km 11,750 – 9,400
-    doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden v km 11,970 – 8,650 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od km 9,600 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

6. etapa
-    15. – 20. května 2019
-    oprava připojovacího pruhu z D0 a z čerpací stanice Shell v km 9,600 – 9,400
-    doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden v km 11,970 – 8,650 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od km 9,600 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

0. etapa – demontáž dopravního opatření
-    demontáž dočasných svodidel sloužících k oddělení protisměrných jízdních pruhů ve směru na Brno vč. odstranění přechodného vodorovného dopravního značení
-    doprava bude vedena v obou směrech min. ve dvou jízdních pruzích (ve směru na Prahu s využitím jednoho jízdního pruhu v kolektoru) s výjimkou odstraňování přechodného vodorovného značení ve směru na Brno, při kterém bude v nočních hodinách provoz ve směru na Brno stažen do jednoho jízdního pruhu
-    při demontáži dopravního opatření bude provedena výměna povrchu přejezdu středního dělícího pásu v km 9,405 – 9,525, s doplněním o krátkodobé operativní uzavírky rychlých jízdních pruhů v obou směrech v době mimo dopravní špičku.

V termínu 18. – 26. dubna 2019 bude v úseku km 15,650 – 11,980 provedena výměna povrchu čtyř přejezdů středního dělícího pásu vč. osazení novými ocelovými lehce rozebíratelnými svodidly. Oprava bude probíhat vždy na dvou po sobě jdoucích přejezdech středního dělícího pásu, mimo dopravní špičku za krátkodobých operativních uzavírek rychlých jízdních pruhů v obou směrech.

Základní informace:
Název: Oprava AB vozovky km 11,980 – 16,000 P a km 16,000 – 9,400 L
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Termín modernizace: 06/2018 – 08/2018, 04/2019 – 05/2019