Aby se eliminoval vznik koroze, jsou ocelové povrchy pro využití ve stavebnictví standardně pozinkovány a posléze povlékány duroplasty. V současné době jsou na trh v České republice nejvíce dávány zpravidla povlaky nižší a střední jakosti – Polyester, cca 85 % trhu a PVDF, cca 5-7 % trhu.

Technický vývoj přinesl i novou generaci povlakových látek s podstatně lepšími technickými vlastnostmi a až 40 letou ­Confidex© garancí:
Colorcoat Prisma® pro běžné použití
Colorcoat HPS200® ULTRA pro použití v chemicky agresivní atmosféře a v blízkosti moře

Jak vidět z níže uvedené tabulky charakteristických vlastností povlakových látek, jsou povlaky Colorcoat Prisma® a ­Colorcoat HPS200® ULTRA použitelné i v třídě korozní agresivity ovzduší RC5 a poskytují tak nadstandardní možnost protikorozní ochrany v dlouhém období i pro standardní obvyklou korozní agresivitu prostředí RC3 a RC4.
Jedinečné spolupůsobení pokovení Galvaloy a povlaků Colorcoat Prisma a Colorcoat přináší lepší odolnost opláštění proti korozi a lepší stálost barev než bylo doposud nabízeno.


Confidex® garance

Záruka Confidex® pro povlaky Colorcoat Prisma® a ­Colorcoat HPS200® ULTRA je nejdelší skutečně platnou a použitelnou zárukou pro ocelové pokovené a poplastované opláštění budov s garanční dobou až do 40 let.
Záruka Confidex® se vztahuje i na řezné hrany z výroby a je bezúdržbová, tj. bez nutnosti pravidelných ročních inspekcí.
Pouze dvě kategorie záruk pro všechny nabízené barvy nezávislé na prostorové orientaci opláštění (sever, jih, východ, západ). Kategorie je závislá především na vzdálenosti stavby od moře a klimatické zóně (zóna 1 a 2), viz mapka nahoře.
Záruka Confidex® je nezávislá na sklonu střechy a je platná od 1° sklonu úhlu.
Montáž musí být provedena v souladu s doporučeními pro montáž regonálního prodejce – firmy Kovové profily, spol. s r. o.
Záruka je poskytována výrobcem firmou Tata Steel přímo majiteli objektu. Tím se výrazně zvyšuje jistota majitele objektu i dodavatelských firem.
Záruka je přenosná, pokud se změní majitel objektu na nového majitele.
Záruční lhůta začíná běžet v den dodání materiálu na stavbu, nejpozději však 18 měsíců po jeho výrobě.
Záruka je ujednána vyplněním krátké a jednoduché registrace u výrobce na předmětnou stavbu a následně bude vystaven certifikát záruky. Neregistrovaní zákazníci získávají kratší záruční dobu. Při uplatnění záruky je nutno znát číslo objednávky materiálu, který poskytne regionální distributor, v ČR a SR např. firma Kovové profily, spol. s r.o.


Colorcoat HPS200® Ultra

Colorcoat HPS200® Ultra je povlak s tl. 200 µm s vynikající odolností proti korozním vlivům. Nosný materiál Galvalloy podle normy ČSN EN 10326:2015 (95 % Zn / 5 % Al) v kombinaci s duroplastovým povlakem nabízí vynikající možnosti protikorozní ochrany.
Až 40 let exkluzivní záruka Confidex®.
Vynikající odolnost povlaku proti oděru, poškození při montáži a proti chemickým vlivům (provedeny testy na různé chemické látky).
Překračuje požadavky Ruv4 a RC5 podle normy ČSN EN 10169-2, poskytuje vynikající stálost barev, lesku a odolnost proti korozi. Vlisovaná ochranná známka volby barvy Scintilla® je snadno rozpoznatelná a označuje pravost výrobku.
Certifikováno BBA (British Board of Agrément) na životnost přesahující 40 let.

Colorcoat Prisma®

Colorcoat Prisma® je povlak s tl. 40–65 μm = nejlepší kombinace ceny, estetiky a životnosti a je možné jej použít na všechny tenkostěnné profily pro opláštění budov. Nosný materiál Galvalloy® podle normy ČSN EN 10326:2015 (95 % Zn / 5 % Al) v kombinaci s duroplastovým povlakem nabízí vynikající možnosti protikorozní ochrany.
Až 30–40 let exkluzivní záruka Confidex® (dle barvy).
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 je A1.
Nezávisle testováno na uvolňování těkavých organických sloučenin (VOC) podle EN ISO 16000-9 s výsledným hodnocením A+. Reverzní značka usnadňuje vysledování.
Plně podporuje certifikace BREEAM a LEED.
Povlaky Colorcoat Prisma a Colorcoat HPS200 Ultra dodáváme na širokém sortimentu tenkostěnných oplášťovacích profilů, tj. na fasádních lamelách, fasádních kazetách, sendvičových panelech, vlnitých profilech i trapézových profilech.
Výhoda užití prémiových povlaků Colorcoat Prisma a ­Colorcoat HPS200 Ultra spočívá v tom, že investor obdrží při navýšení ceny oplášťovacího materiálu o cca 10 %, kdy však hodnota oplášťovacích materiálů tvoří zpravidla řádově jen jednotky procent v hodnotě stavby, garanci na fasádu na 30-40 let oproti nejlevnějším běžně užívaným povlakům, kde je poskytována garance (bez nutnosti údržby) v rozsahu 5-10 let.
Vztah užitné hodnoty a ceny produktů pro opláštění budov ošetřených povlaky Colorcoat Prisma a Colorcoat HPS200 ­Ultra je tak zcela jedinečný a pro každého investora výhodný.

Pro poptávky a technické informace kontaktujte firmu Kovové profily, spol. s r. o.