V době jejich výročí jsme proto navštívili jednatele společnosti, Ing. Ladislava Horáka, abychom se něco dozvěděli o její historii, posledních výsledcích, stavbách i výhledech do budoucna.

Pane řediteli, mohl byste nám, prosím, říct něco z historie společnosti a její současnosti?

Společnost byla založena v roce 1993 třemi společníky, bývalými zaměstnanci Ostravských vodovodů a kanalizací, panem Kaštovským, Laryšem a mnou. Začínali jsme údržbou a drobnými pracemi na vodovodech a kanalizacích pro Masokombinát Martinov, VŠB Ostrava a samozřejmě pro OVAK. K těmto našim zákazníkům pak přibylo také Statutární město Ostrava a SmVaK, což jsou dodnes naší největší partneři. V začátcích své činnosti jsme se snažili také prosadit jako subdodavatelé velkých stavebních firem, což v té době bylo dost lukrativní, ale dnes jsme již od toho upustili.

Ing. Ladislav Horák

Jaké byly a jsou činnosti společnosti?

V začátcích své činnosti jsme se orientovali pouze na vodovody a vodoinstalatérské práce. Pak se k tomu přidávaly také úpravy povrchu, komunikace a vše, co k těmto pracím patří. S rozvojem společnosti došlo k nákupu větších stavebních strojů a začali jsme se věnovat také kanalizacím, které jsou složitější a dražší nejen na financování, ale jsou k nim potřeba také větší stroje, větší výkopy, pažení atd. Takže nyní je naší specializací výstavba inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci, kdy svěřené zakázky provádíme komplexně, od zahájení výstavby přes montáže a závěrečné terénní úpravy. Provádíme také rekonstrukce stávajících řadů, odstraňujeme poruchy a havárie ve vodovodních a kanalizačních řadech, provádíme revize, kontroly a údržbu vodohospodářských zařízení, vodárenské a instalatérské práce i projekční činnost v oblasti vodovodních řadů a přípojek. Kromě těchto činností nabízíme také provádění zemních prací ručně i rýpadly, zajišťujeme rozrušování vozovek a betonových ploch bouracím hydraulickým kladivem nebo provádíme řezání vozovek a betonových ploch. V roce 2004 jsme otevřeli také prodejnu ochranných pracovních pomůcek. Firma se postupně rozrůstala až k dnešním 70 zaměstnancům.

Jak jste byl spokojen s hospodářskými výsledky poslední doby?

V posledních čtyřech letech, kdy stavebnictví stagnovalo, se ani nám nedařilo hospodářské  výsledky navyšovat. Nemáme žádné dluhy a fungujeme v klidu, ale do hojných časů to má daleko. Náš obrat se stabilně pohybuje kolem 150 milionů korun ročně. Každoročně ale dochází k nárůstu platů našich zaměstnanců, takže zisky klesají. Práce je v současnosti dost, ale bohužel za méně peněz, než bychom si představovali. Zdá se ale, že i tento stav by se měl začít konečně pomalu obracet. Problémy máme pouze se zaměstnanci, protože kvalitní lidi na trhu práce v současnosti nejsou.    

Mohl byste zmínit některé zajímavé stavby z poslední doby?

Velkou zakázkou pro nás byla 2. etapa v Pusté Polomi, kde se jednalo o výstavbu ČOV plus splaškové kanalizace. 1. etapu jsme dokončili již v roce 2011-2012. Obec ale tehdy dostala na tuto stavbu pouze třetinu peněz, takže byla stavba přerušena a teprve vloni získala obec dotaci na dokončení tohoto díla. Vzhledem k tomu, že jsme tuto stavbu měli vysoutěženou již z minula, nová soutěž neproběhla a my tuto stavbu pouze dokončili. Její složitost spočívala především v tom, že jsme pracovali v extrémně těžkých podmínkách. Bylo nutné dolamovat skálu a pracovali jsme v zemině třídy 6. Znamenalo to pro nás těžké rozrušování se spoustou kameniva. Na úvod jsme se potýkali s břidlicí a pak s obrovskými balvany. 30 % prací jsme realizovali v takto těžkém terénu, což znamenalo samozřejmě spoustu nákladů i času navíc. Problémy jsme měli také se samotným dokončením díla, protože firmy, které dělají komunikace, jsou naprosto přetížené. Nakonec se ale vše podařilo zvládnout a dílo je předáno.
Dalším naším zajímavým dílem byla výstavba Outletu pro firmu GEMO vedle řeky Odry, kde jsme realizovali kompletní kanalizaci dešťovou i splaškovou, včetně vodovodního řadu, přívodu vodovodního řadu a ležatou kanalizaci. I tuto stavbu se nám podařilo v pořádku předat k užívání. Problémem stavby byl velice krátký termín realizace. Smlouvu jsme podepsali v březnu, 6 týdnů jsme čekali na vyrobení potřebného materiálu a koncem srpna již mělo dojít k jejímu předání. Stavba byla výjimečná tím, že jsme pracovali s profily až 1200 mm. Další zajímavostí byla obrovská nádrž pro retenci vody pod parkovištěm o objemu 50 x 15 x 8 m. Samotnou nádrž dodala firma GEMO, ale my jsme pro tuto nádrž prováděli zemní práce. Celkově se zde jednalo o asi 6 km kanalizací, což bylo nutné zvládnout za 4 měsíce.
Za zmínku stojí také dílo ve Staré Bělé, kde jsme dělali kompletní kanalizaci i vodovod plus zpětné úpravy komunikací. Zajímavostí této stavby byly protlaky, kdy jsme zatahovaly kameninové roury bezvýkopovou metodou.
Nyní dokončujeme stavbu na ulici Mariánskohorská, kde se jedná o přeložku 500mm vodovodního řadu se dvěma protlaky o průměru 1000 mm v délce 60 m.  

Na jaké stavby se chystáte nyní?

Zahajujeme práce na rekonstrukci násosek v ulici U Důlňáku. Jedná se o prameniště vody, kde se doposud voda jímala násoskami a teď se to bude předělávat na čerpadla. Veškeré studny budou sanovány a bude nutné provést kompletně nový rozvod vody i příjezdové komunikace k jednotlivým vrtům.
Naší nejnovější stavbou je Bohumín Skřečoň - ulice Blatná, kde se jedná o rekonstrukci vodovodu a kanalizace v délce asi 800 m.  
Další zajímavou zakázkou, kterou budeme realizovat, je jímání dešťových vod pro sportovní areál v Prostřední Suché. Na fotbalovém stadionu budeme ze střech dvou tribun a přístřešku jímat dešťovou vodu do podzemní sklolaminátové nádrže o průměru 2000 mm a délce 50 m. Takto zachycenou dešťovou vodu pak bude možné používat pro závlahu trávníku.


V úvodu jste se zmínil také o prodejně pracovních pomůcek. Jak tato funguje a co nabízí?

Dá se říct, že tato prodejna si již našla svou klientelu. Nabízíme zde trička, košile, pracovní montérky, speciální oděvy s vysokou viditelností, zimní oděvy, ochrannou obuv, rukavice, přilby, respirátory, ochranné brýle atd. Za zmínku stojí např. pracovní montérky, které jsou mimořádné kvality i velice pěkného vzhledu. Ocení je především firmy, kterým záleží na vyšší životnosti těchto oděvů a také na tom, aby byly svými pracovníky dobře reprezentovány. Nabízíme také zakázkovou výrobu pracovních oděvů, jejich případné opravy nebo potisky a výšivky reklamními logy.

Jaké jsou vaše plány do dalších 25 let?

Půjdeme dál stejnou cestou, po které jsme šli doposud a budeme se snažit pracovat stejně dobře, abychom byli pro investory zajímaví. Práce je nyní dost a jsou všechny předpoklady, že by se tento stav neměl nějakou dobu měnit. Ceny prací také pomalu rostou, protože firmy jsou vytíženy a do soutěží se začíná hlásit méně firem. Máme sice dostatečně velký strojový park, ale některé stroje jsou již staré 10-15 let staré a bude potřeba je obměnit. Osobní auta a dodávky se nám podařilo obměnit v posledních dvou letech, takže teď musí dojít i na tyto větší investice, na které jsme v posledních 3 letech neměli dostatek financí. Zakoupili jsme také nové pozemky, na kterých budeme rozšiřovat pracovní dvůr a vedlejší provozní budovu, kterou chceme rekonstruovat. Pokud chceme být i nadále konkurenceschopní, nezbývá než se stále posouvat vpřed. Naším hlavním cílem ale i nadále zůstává dodržování kvality práce a termínů odevzdání staveb tak, aby naši partneři byli spokojeni.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač

HYDROSPOR spol. s r. o.
Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: 596 113 730
e-mail: hydrospor@hydrospor.cz
www.hydrospor.cz