V oblasti stavebnictví zaznamenáváme v posledních letech stejně jako ostatní firmy v oboru zvýšenou poptávku po železobetonových prefabrikátech určených pro výstavbu nových výrobních a skladových hal a současně i nárůst realizací v bytové a občanské výstavbě – bytové domy, nákupní centra, stadiony, autocentra atd. Haly resp. železobetonové prefabrikované skelety patří k našemu hlavnímu výrobnímu sortimentu, který nabízíme jako komplexní škálu prefabrikovaných prvků – od základové konstrukce, po tyčové prvky pro nosné konstrukce, předepjaté tyčové prvky, stropní vazníky a stropní konstrukce, prvky pro opláštění a stěnové prvky a doplňkové prefabrikáty, jako jsou prefabrikovaná schodiště a balkony.

Z významných projektů realizovaných v posledním období musíme vyzdvihnout následující: Garáže Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, kde jsme dodávali prvky skeletu, výrobní hala GREENFELD, bytový dům v Českých Budějovicích – filigránové stropní prvky, objekt INTERTEL, logistická hala – VALEO, dodávka a montáž skladové haly v Nemanicích – České Budějovice.

V současnosti evidujeme další zajímavé projekty v různém stadiu rozpracování – např. filigránové stropy pro bytové domy, prefabrikované balkony a schodiště, atypické prefabrikované květináče, pylony a také systémové šachty pro železniční stanice. Navázali jsme spolupráci s novými partnery a společně realizujeme dodávky prefabrikovaných trafostanic.

Stock Plzeň

V letošním roce uvádíme na český trh i zcela nové ­nebo ­výrazně inovované produkty. Jedná se o autobusové zastávky s kompletním vybavením, dále modulární prefabrikované sběrné dvory pro firmy, obce a města včetně doplňkového vybavení, jako jsou např. silniční váhy či vodicí stěny City Bloc II. generace. Z důvodu zvýšení efektivity konstrukčního řešení při vyšším zatížení stropních konstrukcí obnovujeme výrobu předpjatých stropních TT panelů. Současně budeme schopni nabízet i objemově nejúspornější ztužující dílce – předpjaté kónické vaznice.

Pro účely zabezpečení kulturních a společenských akcí organizovaných pod širým nebem, nabízíme dodávku a montáž ochranných (protiteroristických) zábran City Bloc III. generace se zádržností systému T1 a s možností osazení zábradlí, plotových prvků, reklamních tabulí apod. K dispozici jsou i barevná provedení.

Naše společnost je připravena i nadále vyhovět jakýmkoliv požadavkům výroby železobetonových prefabrikovaných dílců, vč. zajištění optimálního návrhu tvarů a vyztužení.

Sběrný dvůr Bad VöslauMABA Prefa spol. s r. o.
Čtvrť J. Hybeše 549
391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.: +420 381 207 011
e-mail: mabaprefa@mabaprefa.cz
www.mabaprefa.cz