Zcela zásadní dopad na výši provozních nákladů má volba optimální topné soustavy a tepelný odpor obvodového pláště domu. Největší položku totiž tvoří výdaje za vytápění, které spolykají až 65 % všech vynaložených prostředků na energie. Tohoto faktu jsou si velmi dobře vědomi i dnešní stavitelé rodinných domů. Dokládá to rostoucí zájem o jejich výstavbu v nízkoenergetickém až pasivním standardu. Tyto domy jsou stavěny z kvalitních cihel s integrovanou tepelnou izolací, okna jsou opatřena izolačními trojskly, izolace větších tlouštěk jsou používány pro zateplení podkroví a důkladně je ošetřena také možnost vzniku tepelných mostů, ať již jde o základy, stropy či překlady stavby.

Kondenzační kotle Brötje – ideální zdroj pro vytápění nízkoenergetických domů

Veškerá tato opatření by však byla málo efektivní, pokud by pro dům nebyla zvolena optimální topná soustava. Návrh skladby topné soustavy se odvíjí od výpočtu tepelné ztráty domu. Ta by u nízkoenergetických domů neměla překročit hodnotu roční spotřeby tepla na úrovni 50 kWh/m2. U pasivních domů je pak tato hodnota ještě nižší. Zde by se roční spotřeba tepelné energie měla pohybovat v úrovni maximálně 15 kWh/m2. Každý stavitel takto navržených domů počítá s minimálními náklady na vytápění a tomu přizpůsobuje i výběr zdroje vytápění. Základním požadavkem je, aby zvolený zdroj vytápění pracoval s co nejvyšší účinností a zároveň minimálními provozními náklady.
Ideálním řešením vytápění nízkoenergetických a pasivních domů je volba plynového kondenzačního kotle v kombinaci s teplovodním podlahovým vytápěním. Plyn je výkonné, dostupné a ekologické palivo, které nezatěžuje životní prostředí ani okolí stavby. Kondenzační plynové kotle navíc disponují vysokou účinností využití plynu (topný účinek až 109 %), což dále snižuje náklady na vytápění domu až o 15 %. V kombinaci s podlahovým vytápěním (kupříkladu prověřeným systémem Cosmo) pak plynové kondenzační kotle představují ideální řešení. Je tomu tak proto, že podlahové teplovodní systémy pracují s nízkou teplotou topné vody (55/35 °C). To umožňuje plnohodnotné využití kondenzačního tepla z plynových spalin, které by jinak bez užitku unikly komínem do ovzduší.

Radiátor CosmoJaký je princip fungování kondenzačního kotle?

Jaký je princip tepelných zisků z kondenzace? Plynné spaliny jsou plné vodních par, které dosahují teploty až 180 °C. U kondenzačního kotle procházejí nástavbovou částí výměníku, v níž kondenzují a zužitkované teplo slouží k předehřevu vratné vody do systému podlahového vytápění (radiátorů). Ideální je, pokud kondenzační kotel pracuje s vodou na výstupu do 60 °C. Pak kondenzace funguje v optimálním režimu a je dosahováno nejvýraznějších úspor. Kondenzační kotle totiž pracují s nižší teplotou vody v topném systému a maximální účinnosti dosahují při teplotním spádu 55/35 °C. Tento teplotní spád ideálně vyhovuje podmínkám provozu podlahového vytápění. To je důvod, proč je mimořádně účinná právě jejich kombinace s teplovodním podlahovým vytápěním. Nicméně standardně lze u kondenzačních kotlů využít teplotního spádu 80/60 °C. Tento teplotní spád je naopak vhodný pro vytápění objektů radiátory. Velmi často se tak stává, že návrh topné soustavy rodinného domu s využitím kondenzačního kotle využívá v přízemí podlahové vytápění a ve druhém nadzemním podlaží radiátory. Tato kombinace je mimořádně efektivní, úsporná a poměrně nízké jsou i její pořizovací náklady.

Široký sortiment spolehlivých kondenzačních kotlů nabízí značka Brötje

Komplexní sortiment plynových kondenzačních kotlů nejvyšší kvality na našem trhu nabízí značka Brötje. Značka Brötje je součástí nizozemského koncernu BDR Thermea. Ten patří mezi tři největší producenty těchto zařízení v Evropě. Na území ČR je výhradním prodejcem kotlů této značky společnost Gienger s. r. o. a její prodejny Elements, které najdete ve všech rozhodujících městech ČR. Kotle se liší typem výbavy, zejména pak regulace, podle toho, pro jaký topný systém jsou určeny. Uveďme příklady. Pro jeden topný okruh (tj. pouze radiátory) je nejžádanější kotel Brötje WHBS, pro dva topné okruhy (např. radiátory a podlahové topení) a s možností připojení solárního ohřevu je to kotel Brötje WBS, a kotel Brötje WGB nebo BGB (stacionární varianta) je pak určen pro všechny složitější aplikace vytápění. Dokáže kupříkladu řídit kotel na pevná paliva, popřípadě krbovou vložku, solární systémy s podporou vytápění, spolupracovat s tepelným čerpadlem atd. Samozřejmostí všech kotlů je možnost propojení se zásobníkem pro ohřev TV.

Plynové kotle Brötje pro nízkoenergetické a pasivní domy

Moderní zateplené domy, které jsou stavěny v nízkoenergetickém či pasivním standardu, umožňují instalaci kondenzačních kotlů relativně menších výkonů. Ideální pro takové aplikace je kotel Brötje WBS s modulací 3,5 – 14 kW. Při jeho provozu, a to i na horní hranici výkonu, je dosahováno nižší povrchové teploty na stěnách hořákové komory „naddimenzovaného“ výměníku, tzn. prodloužení jeho životnosti ze strany topné vody. Nižší spodní hranice výkonu kotle zase představuje menší počet startů a tedy menší opotřebení a vetší úspory paliva a energie.
Kotlová regulace umožňuje posunutí útlumové teploty během extrémních mrazů až na úroveň komfortní teploty. Kotel pak pokrývá jen ztráty topení a nevyžaduje zbytečně velký přebytek výkonu pro roztápění systému na vyšší teplotu. Vzhledem k tomu, že mrazivých dnů je v našich klimatických podmínkách jen několik v roce, lze tak dosáhnout výrazných úspor zemního plynu.

Podlahové vytápění CosmoVytápění podlahovým vytápěním v kombinaci s radiátory? Spolehněte se na kotle Brötje a podlahové vytápění Cosmo!

Jak již jsme zmínili výše, vytápění domu kondenzačními kotli ­Brötje a podlahovým vytápěním značky Cosmo přináší uživateli řadu výhod. První z nich je dosažení výrazných úspor energií. Je tomu tak díky využití zbytkového kondenzačního tepla k ohřevu topné vody a také samotnému principu podlahového vytápění, které pracuje s nižší teplotou vody v systému (nižším teplotním spádem 55/35 °C). Kotel tudíž nemusí topnou vodu ohřívat na vysokou teplotu, což vede k dalším úsporám. Další výhodou podlahového vytápění je lepší rozložení teploty ve větších místnostech a také plné využití podlahové plochy obytného prostoru bez omezení například radiátory či konvektory. Ideální je instalace podlahového vytápění Cosmo pod velkorozměrnými okenními prvky, tzv. HS Portály (posuvně zdvižnými dveřmi), kdy zajišťuje ohřev prosklených ploch oken ze strany interiéru a zcela volný vstup na zahradu či terasu domu.
Radiátory značky Cosmo jsou naopak výbornou volbou pro řešení vytápění místností v podkroví či druhém nadzemním podlaží domu. Druhé patro domu totiž může počítat s tepelnými zisky tepla z přízemí. Teplotu v místnostech lze navíc radiátory snadno regulovat s pomocí termostatických hlavic, dnes již i prostřednictvím inteligentních elektroinstalací či aplikací pro mobily a tablety. Místnosti ve druhém nadzemním podlaží jsou také často využívány jako ložnice. Obyvatelé domu se zde méně zdržují, a proto je zde požadována mnohem nižší teplota, než je tomu například v obývacím pokoji.

Výhody dvouokruhového kondenzačního kotle Brötje Eco Therm

Ideálním řešením pro vytápění rodinných domů při kombinaci podlahového vytápění Cosmo s radiátory je kondenzační kotel Brötje Eco Therm Plus WGB-M 20 EVO. Ten je konstruován jako dvouokruhový a přímo z výroby osazen směšovacím uzlem včetně regulace pro 2. směšovaný okruh (podlahové vytápění). To znamená, že není potřeba dodatečně instalovat hydraulickou výhybku (váhu, anuloid), rozdělovač topných okruhů a čerpadlové skupiny včetně čerpadel a směšovače. To výrazně šetří montážní náročnost, čas i místo. V kotli je také nově instalovaná kalibrační technologie EVO, která umožňuje použití libovolného typu plynu (kapalný, zemní E, LL). Při spouštění kotle servisním technikem se kotel sám automaticky seřizuje na kvalitu používaného plynu (zařízení je výrobcem nastaveno na nominální vstupní hodnoty). Proces je kontinuální a zařízení je vybaveno elektronickou optimalizací spalování. To vede ke značným provozním úsporám.
Při večerní pohodě u krbu tak lze okruh podlahového vytápění výrazně omezit či zcela vypnout, využít tepelných zisků z topení krbem, přičemž vytápění podkroví radiátory druhým okruhem dále běží v nezměněném režimu. I tak může vypadat komfort, který výrazně šetří vaši peněženku.
Veškeré informace o plynových kondenzačních kotlích Brötje i podlahovém vytápění nebo radiátorech značky Cosmo, vám rádi poskytnou odborní pracovníci velkoobchodu Gienger s. r. o. a jeho prodejen Elements, které najdete v Praze, Brně, Ostravě, Táboře, Karlových Varech, Zlíně, Napajedlích a na Slovensku v Prešově a Nitře.

Ivo Románek


GIENGER spol. s r. o.

Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla
tel.: 577 110 611, 800 100 680
e-mail: gienger.zl@gienger.cz

Rajnochova 655/186
718 00 Ostrava - Kunčičky
tel.: 596 229 071
e-mail: gienger.os@gienger.cz

Tuřanka 115 (areál Slatina)
627 00 Brno - Slatina
tel.: 547 424 512
e-mail: gienger.br@gienger.cz

www.gcskupina.cz