Ať již jde o mytí výrobních zařízení, vozového parku, výrobu nápojů v potravinářském průmyslu, chemickou výrobu či samotné systémy úpravy vody. Tam všude je nutné zajistit její čerpání k finálnímu místu jejího využití.
Zejména v dnešní době je na každém výrobním stupni kladen důraz na maximální efektivitu, spolehlivost a samozřejmě také úspory vstupních nákladů. Spotřebu vody a energií lze přitom označit za ty, které patří mezi klíčové. Šetřit energie ve skutečnosti znamená vyrábět levněji, být konkurenceschopnější a využívat tak možnost věnovat více volných prostředků na rozvoj, výzkum či investice.
Tyto potřeby průmyslu velmi dobře chápe největší světový výrobce oběhových čerpadel - dánská společnost Grundfos. Ta nyní na trh přichází s inovovanou řadou čerpadel CM a CME, která mají široké spektrum provozního použití od malých domovních instalací až po velké průmyslové soustavy. Tato nová řada čerpadel nahradí dosud existující řadu čerpadel Grundfos CH, CHI, CHN a CHIE.

Čerpadla CM

Čerpadla CM jsou dodávána v různých velikostech a s různým počtem článků tak, aby vyhověla konkrétním požadavkům zákazníků na průtok a tlak. Srdce čerpadla tvoří vlastní čerpací jednotka a motor, který je navržen plně v souladu s EN. Čerpací jednotka má optimalizovanou hydraulickou část a je vhodná pro různé druhy přípojek. K výhodám čerpadel CM patří robustní kompaktní konstrukce, možnost jejich nasazení ve všech částech světa, vysoká spolehlivost, nenáročný servis, široký provozní rozsah, tichý chod a možnost přizpůsobení nastavení parametrů chodu konkrétním požadavkům zákazníka.

Čerpadla CME

Čerpadla Grundfos CME jsou konstruována na bázi čerpadel CM. Základním rozdílem mezi čerpadly CM a čerpadlem CME je použití odlišného typu motoru. Motor čerpadla CME je navíc opatřen vestavěným frekvenčním měničem, což mu umožňuje provádět kontinuální změnu otáček. Díky tomu může čerpadlo pracovat v libovolném provozním bodě a přizpůsobit tak výkon motoru daným provozním podmínkám. K vestavěnému frekvenčnímu měniči je možné instalovat i snímač tlaku.

Použití čerpadel CM a CME

Nejčastější oblasti nasazení čerpadel CM a CME je:
- v systémech praní a čištění
- v systémech pro úpravu vod
- v systémech regulace teploty
- v systémech zvyšování tlaku

Například u systémů pro praní a čištění mohou čerpadla CM a CME čerpat vodu s obsahem mýdla nebo jiných pracích a čistících prostředků. Typické provozní aplikace spojené s praním a čištěním probíhají v potravinářském průmyslu a průmyslu výroby nápojů, při odmašťování výrobních zařízení v průmyslových provozech, mytí vozidel či provozu mobilních čistících systémů.
V úpravnách vody prochází voda úpravárenským procesem tak, aby později získala kvalitu požadovanou uživatelem. V tomto procesu se čerpadla CM a CME uplatňují jako podávací nebo zvyšovací čerpadla. Čerpadla jsou využívána při nano a mikrofiltraci, u systémů pro změkčování, ionizaci a demineralizaci vody, u systémů pro odsolení vody, destilačních systémů, separátorů či při provozu plaveckých bazénů.
Systémy regulace teploty zahrnují aplikace, v jejichž rámci mohou být čerpadla CM a CME nasazena k zajišťování cirkulace kapaliny v uzavřené smyčce obsahující topný nebo chladící článek k optimalizaci procesu změnou teploty. Regulace teploty se uplatňuje například při chlazení zařízení nebo potravin a nápojů v potravinářském průmyslu, shromaždišť elektronických dat, laserových zařízení, léčebných zařízení, systémech průmyslového chlazení či vytápění a chlazení v průmyslových procesech.
V provozních aplikacích spojených se zvyšováním tlaku kapalin musí být kapalina čerpána při požadovaném tlaku dle specifikace. Hlavními prioritami v systémech zvyšování tlaku kapalin jsou maximální provozní spolehlivost a uživatelský komfort. Splnění obou těchto podmínek činí z čerpadel Grundfos CM a CME ideální řešení.

Při sestavování čerpadel CM a CME nabízí firma Grundfos i specifická řešení pro provozní aplikace vyžadující čerpání kapalin vykazujících teplotu v rozmezí -20 °C až -30 °C nebo naopak čerpání horkých kapalin na bázi vody až do teploty + 120 °C a dále čerpání viskózních kapalin.
U čerpání kapalin při takto extrémně nízkých, respektive vysokých teplotách, může mít nesprávná volba materiálů a chybné nadimenzování čerpadla za následek tvorbu deformací a v konečném důsledku i vyřazení čerpadla z provozu. Proto se klade velký důraz na materiálové provedení čerpadla, zejména hřídelových ucpávek a pryžových prvků.
V aplikacích, které jsou spojeny s čerpáním viskózních kapalin, může docházet k přetěžování motoru čerpadla, což může mít za následek nižší výkon čerpadla. Aby nedocházelo k poklesu čerpacího výkonu, jsou čerpadla CM a CME nabízena s naddimenzovanými motory.

Výhody čerpadel Grundfos CM a CME

Mezi výhody čerpadel CM a CME patří zejména jejich kompaktnost, která je integrována do uživatelsky přívětivého celku. V porovnání s odpovídajícími čerpadly předchozí generace se rozměry čerpadel CM a CME zmenšily takřka o 30 % při zachování stejného výkonu. Možná je také vzájemná výměna řady komponentů obou řad čerpadel, ať již jde o motory, oběžná kola, hřídelové ucpávky, tělesa čerpadel apod. Použití modulárních variant umožňuje zhotovení až 50 000 variant čerpadel pro specifické podmínky a využití. Čerpadlo je umístěno na nízké základové desce a je tak vhodné pro instalaci v soustavách preferujících ucelené technologické jednotky. Díky nové moderní konstrukci a materiálovému provedení hřídelové ucpávky jsou čerpadla vysoce odolná proti opotřebení a dosahují vysoké životnosti. Čerpadla jsou také méně citlivá na nečistoty obsažené v čerpané kapalině než podobná čerpadla se zapouzdřeným rotorem.
Jednoduchá je také vlastní instalace čerpadla, kdy ke každému čerpadlu je automaticky dodáván vícejazyčný návod k jeho instalaci. K dalším výhodám čerpadel patří nenáročný servis, možnost širokého uplatnění v řadě provozů a také velmi nízká hladina hlučnosti. Zcela v souladu s požadavky doby na úspory energií je pak možnost přizpůsobení výkonu čerpadla aplikací otáčkové regulace na bázi vestavěného frekvenčního měniče.
To jde ruku v ruce se směřováním firmy Grundfos, pro kterou je cesta inovací ideovým posláním. Nejmodernější čerpadla CM a CME ukazují, kudy se inovace firmy Grundfos ubírají. Je to cesta neustálého zvyšování uživatelského komfortu, lepší možnosti řízení a sledování provozu čerpadla a dosažení vyššího výkonu při zajištění nižší spotřeby energií.

S využitím materiálů
firmy Grundfos
Ivo Románek


GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 716 111, fax: +420 585 716 299
e-mail: GCZ@grundfos.com,
http://www.grundfos.cz