Současně firma zajišťuje i výstavbu průmyslových plynovodů a rozvodů a rekonstrukce místních sítí v tlakové hladině do 4 barů prováděných z potrubí LPE. V případě požadavku investora firma provádí práce včetně zhotovení projektu, přípravy stavby, její realizace a uvedení zařízení do provozu.

Veškeré tyto práce společnost zajišťuje s pomocí týmu zkušených pracovníků a vlastními technickými prostředky.

Za více než dvacet let své činnosti se Kosogass podílel na realizaci takových akcí, jakými byly například Rekonstrukce VTL plynovodu v oblasti Liberecka, tzv. obchvat Liberce, firma provedla rozsáhlou rekonstrukci místních plynovodů v Příbrami či v Berouně a na Mostecku se účastnila rekonstrukce plynovodu DN 300 PN 40 v délce 5600 m. V letošním roce byla stěžejní akcí pro společnost Kosogass rekonstrukce VTL plynovodu DN 500 č. 4 mezi Kutnou Horou a Kolínem v délce 9,5 km.

V rámci rozšiřování a zkvalitňování svých služeb investorům zakoupila společnost Kosogass v loňském roce zbrusu novou technologii pro uzavírání potrubí - T.D.W. Stopple II. Tato technologie umožňuje uzavření vysokotlakých plynovodů a produktovodů za plného provozního přetlaku, a zachovat tak zásobování energií pro jednotlivé odběratele.

Konkrétně Kosogass disponuje technologií T.D.W. v dimenzích DN 80/100/150/200/300 ­ANSI 600
(PN 63) a to v rozsahu dvou kusů od každé dimenze s možností zhotovení bypassu. Mimo výše uvedený rozsah zajišťuje i servis uzavření potrubí DN 500/350/250
ANSI 600.

Uvedené práce jsou dodávány kompletně nebo po dohodě se zákazníkem bez zemních a svářecích prací. Technologie umožňuje také provozní napojení navrtávkou bez odstavení plynovodu.

Tento způsob oprav omezuje odstávky plynovodů, a výrazně tak snižuje finanční ztráty provozovatelů způsobené dlouhodobými odstávkami technologických zařízení a domácností závislých na trvalých dodávkách zemního plynu.

Nákupem tohoto zařízení se společnost Kosogass zařadila mezi několik špičkovým firem v ČR, které s úspěchem dokážou realizovat opravy plynových potrubí a napojování za plného provozu.

Ivo Románek

KOSOGASS - inženýring s.r.o.
Říčanská 1754, 251 01 Říčany
tel.: 323 602 149 , fax: 323 604 550
e-mail: kosogass@kosogass.cz , www.kosogass.cz