Současně došlo ke zvýšení rychlosti na 100 – 130 km/hod pro běžné vlaky a na 120 – 140 km/hod pro naklápěcí soupravy. Zlepšila se rovněž prostorová průchodnost na UIC GC, s traťovou třídou zatížení D4.

Práce začaly v srpnu 2016

Jelikož většina prvků železniční tratě byla na hranici fyzické a morální životnosti nebo i za ní a sjízdnost železniční tratě se dařilo udržovat jen za cenu vysokých nákladů, zahrnovala stavba kompletní rekonstrukci kolejiště, železničního svršku i spodku a dvou vnějších nástupišť v mezilehlé zastávce Horky. Dále pak rekonstrukci umělých staveb (1 železniční most a 10 železničních, převážně trubních, propustků) a modernizaci zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení, čímž došlo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Celý úsek je vybaven novým trakčním vedením. Pro umožnění funkce nových technologických zařízení byly zřízeny mnohakilometrové silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy, rovněž pro kompletní a komplexní rekonstrukci zařízení zabezpečovací techniky. Bylo modernizováno i všech 6 železničních přejezdů tak, aby byly sjízdné i pro autobusovou dopravu.

V současné době již probíhá dokončování stavby a její kompletace v oblasti dokumentace skutečného provedení, doložení provedených parametrů, hlukové měření, závěrečné posouzení bezpečnosti a porovnání se směrnicemi EU, broušení kolejnic v průběhu zkušebního provozu.Technické údaje:

Délka rekonstruovaného úseku - 8,557 km
Rekonstrukce železničních mostů - 1 ks
Rekonstrukce železničních propustků - 10 ks
Rekonstrukce železničních přejezdů - 6 ks
Nové vnější nástupiště - 1 ks
Zřízení nové koleje UIC 60 - 17,118 km
Úpravy trakčního vedení - 17 km

Vlastní práce probíhaly tak, že v roce 2016 prošla rekonstrukcí větší část 2. traťové koleje (odlehlejší od komunikace I/38), v letošním roce pak byla rekonstruována celá 1. traťová kolej (bližší komunikaci I/38) a následně zbývající části 2. traťové koleje, kterou v důsledku změny stopy tratě nešlo uskutečnit v loňském roce.

„Stavba probíhala jen s nejnutnějšími krátkodobými výlukami železničního provozu, kdy železniční doprava byla pouze omezena, nikoliv v celém úseku dlouhodobě nepřetržitě vyloučena – vlaky využívaly jednu traťovou kolej.
Krátkodobé výluky s vyloučením obou traťových kolejí se uskutečnily pro návoz materiálu pouze v nočních hodinách od 23:40 do 03:35 hod.,“ sdělil Radek Filip, hlavní stavbyvedoucí, závod Železniční stavby.

Délky stavebních postupů a jejich zasazení v čase byly pro rok 2017 oproti předpokladu z projektové dokumentace upraveny tak, aby co nejlépe vystihovaly potřeby stavby, kdy celková doba výluky kolejového provozu zůstala nezměněna. Začátek stavebních postupů v roce 2017 byl posunut o 13 dní dopředu, dále pak byl prodloužen o 21 dní časově náročný stavební postup rekonstrukce 1. traťové koleje oproti stavebnímu postupu rekonstrukce zbývající části 2. traťové koleje, který postačoval.

Se stavbou byly spojeny nutné výluky silničního provozu přes železniční přejezdy na komunikacích křížících trať (pro výstavbu kolejí a nových přejezdů).
Výstavba nástupiště v zastávce Horky probíhala (spolu s příslušnou traťovou kolejí):
- ve směru na Čáslav (od přejezdu směrem na Čáslav): 16. 9. – 18. 11. 2016,
- ve směru na Golčův Jeníkov (od přejezdu směrem na Golčův Jeníkov): 20. 3. – 5. 6. 2017.Základní informace:

Název: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel: „Společnost Čáslav“, sdružující společnosti EUROVIA CS, a.s. (správce), GJW Praha spol. s r.o., Porr a.s.
Doba výstavby: 08/2016 – 10/2017
Autor: EUROVIA CS, a.s., Radek Filip, hlavní stavbyvedoucí, závod Železniční stavby

EUROVIA CS, a. s.
závod Železniční stavby
Brožíkova 564, 530 09 Pradubice
tel.: +420 466 046 662
fax: +420 466 046 620
eurovia-zeleznicnistavby@eurovia.cz
www.eurovia.cz