Střešní okno je nejslabším tepelně izolačním článkem ve střešním plášti. Norma ČSN 73 0540 na tepelnou ochrana budov udává požadavek na šikmou výplň otvoru do 45° - Urec20 = 1,7 W/m2K resp. Upas20 = 1,4 W/(m2K), kdy součinitel prostupu tepla Uw výplně se stanovuje včetně vlivu rámu.

Montáž střešního okna v nadkrokevním zateplení s tepelnou izolací z PIR izolačních desek je realizována různými způsoby dle doporučení výrobců střešních oken, přičemž tato se mezi sebou liší. Společnost puren vyrábí a dodává pro výrobce oken Velux a Roto v Německu zateplovací rám ke střešním oknům. V České a Slovenské republice uvedení výrobci zákazníkům tento zateplovací rám prozatím nenabízejí. Položili jsme si otázku, proč a co pro to můžeme udělat, abychom rám střešního okna přiteplili tak, aby se teplota na vnitřní straně okna dostala bezpečně nad +10 °C a tepelné ztráty byly co nejmenší.

Společnost Velux na stavebním veletrhu Bau Mnichov 2017 představila okno se zateplovacím rámem puren.


Zateplovací rám ke střešním oknům sestává z PIR izolačního jádra s oboustrannou tvrdou deskou Purenit. Izolační rám přitepluje okno a zvyšuje vnitřní povrchovou teplotu na rámu. Ověřování povrchových teplot u různých střešník oken v nadkrokevním zateplení bylo vyhodnoceno v programu ansus a následně se prokázalo, že izolační rám snižuje tepelné ztráty okna a zvyšuje kvalitativní podmínky pro provoz okna.

Více informací naleznete na:
www.puren.com/cz
www.puren.cz