Víme, že již dlouhou dobu používáte sádrokartonové systémy. Zajímalo by nás, jak řešíte kritické detaily systému. Třeba použitím plastových profilů?

V oblasti montáže sádrokartonových systémů mám několikaleté zkušenosti. Tato technologie umožňuje rychle, levně a kvalitně provádět výstavbu i rekonstrukci bytů, kanceláří a nebytových prostor. Pomocí sádrokartonových systémů není problém řešit změnu dispozice bytů, provádět rekonstrukci bytových jader, nabízet nová moderní tvarová řešení stěn i stropů, půdní vestavby atd.
Profily a lišty, PVC nebo hliníkové, jsem zvyklý používat běžně. Bohužel mimo své nesporné výhody mají i své mínusy. Například ukončovací PVC profil typu J nebo U používám pro napojení SDK desky k rámu okna. Lišta ukončí nerovnou hranu SDK desky, ale na druhou stranu musím řešit její fixaci na rám okna. Tento podstatný nedostatek provádím buď pomocí speciálních šroubů, nebo použitím vhodného tmelu. Dalším nedostatkem těchto profilů je tloušťka ramen, včetně hrubého ukončení, které působí po montáži velmi neesteticky, neboť profily používám jako přiznaný detail.

Můžete nám prosím uvést ještě další příklad profilu, se kterým na svých zakázkách běžně pracujete?

K vytvoření rovných hran vnějších rohů, pro jejich vyztužení a zvýšení odolnosti vůči mechanickému poškození, používám hliníkový roh ve variantě 90° nebo 135°. V našem řemeslnickém žargonu Alu roh. S tímto výrobkem jsem relativně spokojený, neboť s ním dělám již od počátku. Z jeho nedostatků bych zmínil to, že manipulace s ním vyžaduje značnou opatrnost, což bývá na stavbách problém. Dochází hlavně ke zlomení ramen a pak už profil nemůžu použít. Po zabudování se nám v některých případech projevila jeho malá mechanická odolnost. Došlo k trvalé deformaci naraženého místa, které jsem musel dodatečně opravit. Snad za zmínku ještě stojí fakt, že jeho použití je omezeno pouze na hrany a rohy 90° a 135°.

Před nějakým časem jsme Vás požádali o praktické odzkoušení dvou nových produktů z naší inovované řady profilů/lišt pro sádrokarton. Mohl byste se s námi podělit o Vaše praktické zkušenosti s jejich použitím?

Ano, dostal jsem k dispozici profil, který je ve vašem katalogu pojmenován jako „Univerzální rohový“ s označením C/09. Doporučujete profil k utváření a zpevnění vnějších rohů a hran v neuvěřitelně variabilním rozmezí 75° až 179°. Zaujalo mě balení v krabici, v malém prostoru je 25 m lišty. Manipulace na stavbě je velmi snadná. Samotný profil jsem snadno odstřihl běžnými nůžkami. I při tmelení byla práce jednodušší. Na zdrsněných ramenech profilu lépe držel tmel.
Profil jsem použil například pro hrany ostění střešního i běžného okna a na rohy stěn sádrokartonových konstrukcí 90°. V několika případech mi pomohl k řešení hran 120° a 160°. Profil jsem aplikoval pomocí nastřelovacích sponek, nebo přímo do sádrového tmele. Tento výrobek hodnotím velmi kladně. Především velikost balení a rozsah použitelnosti profilu. V neposlední řadě i samotný výsledek práce se líbil majiteli domu. Jsem přesvědčen, že tento výrobek na našem trhu dosud chyběl.

Jak jste byl spokojen s aplikací druhé novinky společnosti MATEICIUC?

V tomto případě se jednalo o profil s názvem Ukončovací 12,5 J s dilatační páskou s označením C/10. Na první pohled se jedná o klasický profil ukončovací J, ale po jeho prozkoumání v ruce jsem nevěřil vlastním očím, jak je možno vyrobit tenký profil z plastu. Na čelní straně je samolepící mechová páska, která slouží k napojení (přilepení) na rám okna, dveří, tím odpadá problém fixace tohoto detailu. Další výhodou je dilatační funkčnost. Zamezí vzniku trhlin a prasklin a následnému průniku vzduchu do prostor, kde může dojít k nežádoucí kondenzaci vlhkosti.

Tento výrobek jsem začal používat u napojení ostění a nadpraží sádrokartonu na rámy oken. Profil jsem zakrátil na potřebnou délku a nasadil na připravenou ohraněnou SDK desku. Odlepil jsem cca 4 cm krycího papíru z mechové pásky. Následně jsem přiložil SDK desku s profilem do cílové polohy na předem pečlivě očištěný rám okna. Po přiložení jsem postupně odstraňoval krycí papír a dotlačoval desku k rámu tak, aby páska byla přilepena k rámu po celé své ploše. Následovalo mechanické kotvení SDK desky ke konstrukci. Tenká ramena profilu jsou konečně lepším řešením než u jiných profilů pro SDK desky. Závěrem bych chtěl upozornit, že toto řešení nenahrazuje systémové použití parozábrany.

Profil dostal známku 1-, to mínusové znaménko jsem mu udělil proto, že není k dostání zdarma.

Můžeme požádat o slovo na závěr?

Byl jsem mile překvapen oběma produkty a to jak prací s nimi, tak následným výsledkem. Mohu Vám směle říct, že se oba staly platnými členy mého produktového týmu.

Děkujeme za rozhovor

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411, fax: 556 730 417
e-mail: marketing@mateiciuc.cz, www.mat-plasty.cz