Jednotlivé stavební detaily a jejich správné zhotovení mají významný vliv na kvalitu konečného díla. Velmi záleží na výběru vhodných výrobků, které budou při zabudování do systému ETICS plnit potřebnou funkci. Léta se neprávem opomíjelo ověřování a deklarace parametrů příslušenství, resp. lišt určených pro tyto ­detaily. Proto se CZB rozhodl, ve spolupráci s profesní skupinou českých výrobců lišt a TZUS Praha, s. p., vytvořit metodiku pro ověřování vlastností příslušenství ETICS v rámci nepovinné certifikace.

Osvědčení o kvalitativní třídě A


Podle vypracovaných technických pravidel se posuzují například rozměr lišty, rázová houževnatost, pevnost napojení integrované skleněné síťoviny na testovanou lištu, vodotěsnost pěnové pásky pro napojovací lišty, kvalita skleněné síťoviny a další kritéria. Přísnější požadavky jsou rovněž kladeny na dokumentaci příslušenství ETICS. Výrobky musí být jednoznačně identifikovatelné a musí obsahovat informace potřebné ke správnému zabudování do stavby. Tento náročný proces je předpokladem dosažení vyšších technických a užitných vlastností těchto lišt, než je na trhu obvyklé. Výrobky, které projdou testováním v nezávislých zkušebnách a vyhoví všem požadavkům technických pravidel CZB, získají osvědčení o kvalitativní třídě A.
Jako výrobci jsme v současné době schopni nabídnout lišty v kvalitativní třídě A pro většinu stavebních detailů ETICS. Tím chceme zajistit našim zákazníkům větší jistotu v oblasti kvality a životnosti produktů, které jsou dnes nezbytnou součástí vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů.

Sortiment stavebních profilů českého výrobce, společnosti ­MATEICIUC a. s., můžete na českém trhu zakoupit prostřednictvím distribuční firmy HPI-CZ spol. s r. o.

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15
742 35 Odry
tel.: +420 556 312 411
e-mail: marketing@mateiciuc.cz
www.mat-plasty.cz