Nyní na stavbě probíhají betonáže nádrží biologické vodní linky a dosazovacích nádrží. O aktuální informace z průběhu výstavby jsme požádali Ing. Ivo Köhlera ze společnosti SMP CZ. Ten na naši první otázku, které firmy se podílejí na realizaci stavby, říká:  „Dodavatelem díla je Sdružení ÚČOV Praha, kde SMP CZ je vedoucím účastníkem sdružení a dalšími členy jsou společnosti HOCHTIEF CZ, SUEZ International a WTE Wassertechnik. Toto sdružení zvítězilo ve veřejné obchodní soutěži a  na konci roku 2015 byla stavba slavnostně zahájena. Investorem stavby je hlavní město Praha prostřednictvím odboru strategických investic a správcem stavby je Pražská vodohospodářská společnost.“

V jaké fázi se stavba nachází nyní?

V současné době je prováděna betonáž železobetonových konstrukcí. Nyní je již zabetonováno přibližně 125 tis. m3 z celkových plánovaných zhruba 160 tis. m3. Dále  byly zahájeny práce na montážích technologických zařízení, které probíhají již ve všech objektech.

V čem spočívá složitost této stavby?

„Stavba je složitá tím, že je umístěna v zátopové oblasti a musí být po dokončení chráněna proti povodni, která zde byla zaznamenána v roce 2002. Stavba je realizována dle obchodních pravidel „YELLOW FIDIC”, tj. „Vyprojektuj, postav a provozuj”. Po dokončení stavby zde bude zahájen tříměsíční zkušební provoz určený k testování a zprovoznění Nové vodní linky a následně bude probíhat ještě roční zkušební provoz, kdy čistírna již bude muset splňovat limity vypouštěných vod,“ uzavírá Ing. Köhler z SMP CZ.  


Smluvním dodavatelem betonových směsí na dostavbu Ústřední čistírny odpadních vod Praha je společnost TBG Metrostav, člen skupiny Českomoravský ­beton. Na to, v jaké fázi vývoje projektu se společnost začala zajímat o možnost dodávek betonu na rozšíření ÚČOV, to již byla otázka pro ředitele společnosti TBG Metrostav, Ing. Jakuba Šimáčka. Ten v úvodu říká: „O možnost dodávek betonových směsí na tuto stavbu jsme se začali zajímat ihned poté, co jsme se dozvěděli o vítězi výběrového řízení.”


Co předcházelo samotným dodávkám transportbetonu?

Vyjednávání o podmínkách dodávek betonu bylo relativně složité. Nicméně měli jsme na to dostatek času, přibližně dva roky, a to proto, že probíhaly náročné práce související s přípravou stavby. Za tuto dobu se nám podařilo precizně připravit kupní smlouvu i veškeré další podmínky, které se týkaly následných dodávek betonu.

Kdy byly zahájeny betonáže?

Betonáže jsme zahájili na jaře roku 2016.

Jaké druhy betonů zde dodáváte?

Dodáváme zde převážně betony ­pevnostní třídy C25/30 s omezeným průsakem tlakovou vodou. Jsou zde však dodávány i běžné betony nebo naše značkové betony – například Permacrete, což je beton pro vodonepropustné konstrukce, tzv. bílé vany, a také samozhutnitelné betony Easycrete.

Jaký je rozsah betonáží na této stavbě?

Jak můžete sami vidět, stavba je mimořádně rozsáhlá. V jednu chvíli zde bylo postaveno celkem 18 jeřábů. To kladlo značné nároky na koordinaci postupu stavebních prací souvisejících s dodávkami betonu. Musím říci, že se nám vše podařilo zvládnout velmi dobře díky široké nabídce naší techniky. Nasadili jsme pro betonáže všechna čerpadla a velké množstí mixů, které máme. Díky tomu se dařilo vše skloubit dohromady tak, aby vedení stavby bylo spokojeno. Harmonogram dodávek betonu jsme plnili přesně v souladu s jejich požadavky.


Jaká byla spolupráce s vedením stavby?

Rád bych uvedl, že spolupráce s vedením stavby byla příkladná. Bylo to jistě proto, že všemu předcházela důkladná příprava smluv a podmínek dodávek. Díky tomu se nám podařilo naladit veškeré detaily, které mohly v rámci plnění smluv nastat. Z toho nyní těžíme a scházíme se jen na běžných koordinačních schůzkách. Stavba běží jako na drátkách.

Kdy je předpokládáno ukončení betonáží na této stavbě?

Hlavní betonáže by měly být ukončeny na přelomu srpna a září. Počítáme  ještě s určitým doběhem dokončovacích prací. Předpokládáme tudíž, že beton zde budeme dodávat do konce listopadu 2017.  


Důležitou roli vzhledem ke značnému rozsahu stavby hrají i provázané služby s dodávkou betonu až do místa určení v příslušné konstrukci. Komplexní služby v oblasti čerpání betonů na stavbě rozšíření ÚČOV zajišťuje společnost Pražské betonpumpy a doprava s. r. o., také člen skupiny Českomoravský beton. Její činnost nám přímo na stavbě ÚČOV vice přiblížil Ing. Zdeněk Honzík z této společnosti když říká:
„Společnost Pražské betonpumpy a doprava je dceřinou společností firem Českomoravský beton a TBG Metrostav. Zabývá se výlučně čerpáním a dopravou betonu.“

Jak probíhaly přípravné práce související s čerpáním betonu na této stavbě?

Stavba se poměrně dlouho plánovala. V tomto období jsme byli v kontaktu s mnoha lidmi z přípravného týmu stavby. Ladili jsme s nimi parametry našich strojů, aby na průběh stavby bylo vše náležitě připraveno. To se týkalo zejména nájezdových úhlů vozidel, poloměrů otáčení čerpadel, tlaků na patky, aby stroje unesly dotčené stropy. Takto byla prověřena všechna místa osazení strojů.  

Jakou techniku využíváte přímo zde na stavbě?

Úvodem bych rád zmínil, že šíře techniky společnosti Pražské betonpumpy je její silnou stránkou. Disponujeme veškerými typy čerpadel od malých  pro čerpání samonivelačních podlah Cemflow nebo Anhyment, až po velká čerpadla s dosahem výložníku 46 až 58 m nebo betonářské věže a stabilní čerpadla. Zde na stavbě využíváme mobilní čerpadla a betonářskou věž.

V čem spočívá náročnost čerpání betonu na této stavbě?

Samozřejmě čím větší stavba a více lidí,  tím je koordinace všech profesí náročnější. Zde na čističce odpadních vod jsme měli v jednom okamžiku nasazeno až 6 čerpadel. Ve špičkových fázích realizace stavby byly prováděny stovky až tisíce m3 betonáží. To byly skutečně chvíle, kdy na nás byly kladeny velké nároky. Za dobu trvání spolupráce se nám však podařilo vybudovat těsné vazby s lidmi z vedení stavby, a to považuji ze jeden z klíčových faktorů, že se nám vše  podařilo úspěšně dohodnout a zvládnout.

Ukončení prací na rozšíření a dostavbě ÚČOV bude v roce 2018. Následně by měl být spuštěn zkušební provoz nové linky. Finanční náklady díla jsou plánovány ve výši téměř 5,9 mld. Kč.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01  Beroun
www.transportbeton.cz