V letošním roce jsme doplnili řadu ochranných trubek o produkt MIKROTRUBIČKY MIKROHARD.
Slouží pro instalaci optických mikrokabelů a svazků optických vláken zafukováním proudem vzduchu, popř. (v případě velmi krátkých úseků) jejich zatahováním do ­PE-HD trubek OPTOHARD. Zároveň mohou být volně loženy do výkopů i městských kolektorů.

Mikrotrubičky umožňují maximální využití prostoru stávajících tras HDPE a tím snížit náklady při výstavbě.

Mikrotrubičky MIKROHARD jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) ve dvou provedeních: standard a zodolněné, v barvách dle požadavků zákazníka.
Do stávajících chrániček OPTO­HARD různých průměrů lze v závislosti na vnitřním průměru chráničky a vnějším průměru mikrotrubičky instalovat různá množství mikrotrubiček (tato množství se pak odvíjí od potřeby instalace mikrokabelů s různým počtem optických vláken).

Provedení mikrotrubiček:
•    standardní
•    zodolněné

Standardní mikrotrubičky
-    jsou určeny pro instalaci do stávajících ochranných trubek OPTOHARD a to jak prázdných, tak částečně již obsazených. Mikrotrubičky se instalují metodou zafukování popřípadě zatažením pro kratší vzdálenosti.

Zodolněné mikrotrubičky
-    jsou určeny pro přímou instalaci do výkopu při výstavbě nových přístupových sítí bez další ochranné trubky. Zesílené stěny mikrotrubiček a jejich mechanické vlastnosti zabezpečí dostatečnou ochranu optickým mikrokabelů.

Z našeho výrobního sortimentu představujeme další druhy ochranných trubek:

Dvoustěnné - dvouplášťové - ochranné trubky DUOHARD a DUOFLEX (nazývají se také korugované trubky nebo kabelové chráničky) jsou určené především pro mechanickou ochranu kabelů uložených ve výkopech a kabelovodech.

Jsou běžně využívány při průchodu kabelové trasy problémovými úseky jako jsou například vodní toky a železniční přejezdy. Ochranné trubky lze také použít v případě nutnosti zvýšené ochrany vodovodních a plynovodních inženýrských sítí, odvodnění nebo spádové kanalizace.

Jednostěnné - jednoplášťové - ochranné trubky (kabelové chráničky) slouží především jako mechanická ochrana pro optické a koaxiální kabely uložené ve výkopech a kabelovodech při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících přenosových sítí.

Jednostěnné - jednoplášťové - ochranné trubky PYRO­STOP jsou ochranné trubky se sníženou hořlavostí třídy B a jsou určeny především k mechanické ochraně optických a metalických kabelů. PYRO­STOP lze použít pro vnější a vnitřní instalace v letištních halách, prostorech metra, kolektorech aj., kde je nutné dodržet vysoké protipožární požadavky.
Trubky je možné vyrobit také v bezhalogenovém provedení tj. PYROSTOP HF (v případě nehody s následným hořením nevylučují žádné toxické látky ani plyny v míře zdraví škodlivé).
Podrobné informace nejen k ochranným trubkám i k celému výrobnímu sortimentu jsou k dispozici na www.mat-plasty.cz

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411, fax: 556 730 417
e-mail: info@mateiciuc.cz, www.mat-plasty.cz