Panasonic nanoe X je originální ionizátor vyvinutý společností Panasonic pro generování atomizovaných vodních nanočástic. Jedná se o technologii elektrostatického rozprašování, která sbírá neviditelnou vlhkost ve vzduchu a aplikuje na ni vysoké napětí za vzniku hydroxylových radikálů obsažených ve vodě. Hydroxylové radikály se vyznačují tím, že jsou silně oxidační a vysoce reaktivní.

Panasonic zkoumá tuto technologii od roku 1997 a ověřil její účinnost v různých oblastech, včetně inhibice určitých patogenních mikroorganismů (bakterie, houby a viry), alergenů a rozkladu částic PM 2,5, které mají nepříznivé účinky na lidské tělo[1].

V roce 2012 společnost Panasonic realizovala test odstranění virů u třetí strany a potvrdila účinnost v každé ze 4 kategorií z hlediska biologických charakteristik. Na základě tohoto výsledku společnost Panasonic oznámila, že lze očekávat, že technologie „hydroxylových radikálů obsažených ve vodě“ bude mít inhibiční účinek na nové viry[2]. COVID-19 (odborně označován SARS-CoV-2) je jedním z takových nových typů viru a čerstvé výsledky testování Texcellu nyní potvrdily, že technologie nanoe X má na tento virus inhibiční účinek. Toto testování bylo provedeno v uzavřeném laboratorním prostředí a nebylo navrženo k hodnocení jeho účinnosti v obytných prostorech.

Společnost Panasonic bude i nadále rozvíjet potenciál technologie nanoe X k omezení možných rizik spojených se znečištěním ovzduší, jako jsou nové patogenní mikroorganismy, s cílem vytvořit čistší prostředí pro lidi na celém světě.

Reference:
- Testování inhibičního účinku nanoe X na nový koronavirus (SARS-CoV-2).

Shrnutí
-
Srovnávací ověření bylo provedeno v 45l testovacím prostoru obsahujícím nový koronavirus (SARS-CoV-2) a bez expozice hydroxylových radikálů obsažených ve vodě.

Výsledky
- Více než 99 % aktivního nového koronaviru (SARS-CoV-2) bylo inhibováno během 2 hodin.[3]

Metodologie
- Organizace: Texcell
- Subjekt: COVID-19 (SARS-CoV-2)
- Zařízení: Panasonic nanoe X

Metoda
- Zařízení nanoe X je instalováno ve vzdálenosti 15 cm od podlahy ve zkušebním prostoru o objemu 45 l.
- Gáza nasycená roztokem viru SARS-CoV-2 byla umístěn do Petriho misky a na předem stanovenou dobu vystavena působení nanoe X.
- Byl změřen infekční titr viru a použit pro výpočet míry inhibice.

Výsledek
Testovaný subjekt: SARS-CoV-2
Míra inhibice: 99,99 %
Objem: 45 l
Čas: 2 h


[1]Hlavní verifikační studie

- 12. 5. 2009: Byly ověřeny pozitivní účinky nabitých vodních částic na viry, bakterie a zemědělské chemikálie.
- 20. 10. 2009: Byl ověřen nový účinek inhibice nabitých vodních částic na virus chřipky.
- 20. 2. 2012: Byl ověřen supresní účinek nabitých vodních částic na alergeny, bakterie, houby a viry související s domácími mazlíčky.
- 16. 1. 2014: Elektrostatické atomizované vodní nanočástice účinně rozkládají částice PM2,5 a inhibují množení plísní z Yellow Dust.

[2]26. 1. 2012: Účinek suprese viru nabitými částicemi vody byl ověřen testem virové čistoty ve spolupráci s německou testovací organizací Charles River Biopharmaceutical Services GmbH.

[3]Toto ověření bylo navrženo tak, aby generovalo základní výzkumné údaje o účincích hydroxylových radikálů obsažených ve vodě na nový koronavirus v laboratorních podmínkách odlišných od podmínek zjištěných v obytných prostorech. Nebyl navržen pro hodnocení výkonu produktu.