Ve Veselí nad Lužnicí, na ploše přes 140 000 m2 v deseti výrobních halách, vyrábí společnost MABA Prefa spol. s r. o., prefabrikáty určené pro různé typy staveb, od bytových přes průmyslové, zemědělské a vodohospodářské, dopravní až po stavby zaměřené na ekologii a ochranu životního prostředí.
V rámci bytových a průmyslových staveb se zabýváme výrobou prefabrikátů typu:
-    spřáhnuté stropní filigránové desky,
-    dvojité spřáhnuté stěny HWE,
-    plné a sendvičové stěny, základové trámy,
-    obytné domy,
-    rodinné domy ze železobetonu „TUSCO“,
-    prefabrikované základy pro haly,
-    tyčové prvky – sloupy, trámy průvlaky, stužidla,
-    střešní vazníky – až do délky 39 m,
-    vícepodlažní skelety,
-    průmyslové a skladové haly.

Pro dopravní stavby – dálnice, cesty, železniční koridory a železniční stanice – v rámci dopravní infrastruktury vyrábíme a nabízíme:

Protihlukové stěny
– soklové a protihlukové panely, betonové sloupy s možností dodávek taktéž ocelových sloupů z profilů HEB anebo HEA. Soklové a protihlukové panely jsou železobetonové plošné prvky tloušťky 12 – 12,5 cm, protihlukové panely jsou vybaveny z jedné, nebo obou stran dřevo-betonovými absorbéry s třídou pohltivosti od A3 do A5. Absorbéry mohou být uloženy standardně v kolmém směru, anebo v skladbě „Landscape“ vytvořením vln, anebo jakoby kopírováním okolního terénu, případně kombinací s průhlednými prvky.

Dopravní záchytné a dělicí systémy typu DELTA BLOC
Podle druhu použití trvalé – výšky 80, 100 a 120 cm, délky 2, 4, anebo 6 m, jedná se o betonové prefabrikáty typu „New Jersey“, anebo dočasná betonová svodidla výšky 50 a 65 cm, délky 6 m, určené pro dočasné dopravní značení. Jejich propojením pomocí zásuvných spojek vzniká článkový řetěz – svodidlový systém s omezenou možností posunu v příčném směru. Vychýlením do strany při nárazu je zajištěný úbytek dynamické energie – vzniká dostatečná deformační zóna. Pro tato svodidla byl zpracován Technický předpis TP228 a společnost MABA má souhlas ŘSD s jejich používáním na komunikacích v ČR.Vodící a dělící stěny CITY BLOC Typ I a Typ II
jsou prefabrikáty tvaru „New ­Jersey“, výška 50 cm, určené pro dočasné dopravní značení při rekonstrukci v rámci intravilánu obcí, kde rychlost provozu nepřekračuje 60 km/h, anebo na trvalé oddělení koridorů pro pěší od provozu na cestách, vytvoření silničních ostrůvků, olemování sloupů veřejného osvětlení apod. Typ II je charakteristický zvýšenou zádržností a variabilitou použití různých doplňkových prvků, jako jsou zábradlí, dopravní značení, mobilní ploty apod.Nástupištní prefabrikáty
jsou prefabrikáty tvaru „L“ a jsou určeny k vytvoření vlakových nástupišť a zastávek. Jejich konstrukce a hmotnost zajišťují dostatečnou stabilitu a spojení na pero a drážku zajišťuje těsnost proti pronikání zásypu a je fixována vzájemná poloha sousedních prefabrikátů. Také je možné je použít jako opěrné stěny na zajištění zeminy, anebo vytvoření terénních nerovností – teras. Do skupiny prefabrikátů patří také betonová železniční závaží, která se používají na vytvoření napínací síly pro napínání elektrických trolejí. Do této skupiny patří i mostní váhy FLINDAB pro silnice anebo pro železnice.

A nakonec má společnost ­MABA Prefa s. r. o. ve svém portfoliu výrobků produkty pro zemědělské, menší vodohospodářské stavby a stavby zaměřené na ekologii a ochranu životního prostředí – sem patří průjezdné silážní žlaby, opěrné stěny ­GREFA a QUICKBLOC pro vytvoření opěrných zdí, skládek sypkých materiálů, boxů pro sběrné suroviny apod., rybí přechody ­FISCHPASS, sádky pro chov ryb.
Ve spolupráci se sesterskou firmou MABA Eurobeton s. r. o. se podílíme na výrobě a dodávkách prefabrikovaných šachet při výstavbě kanalizací – kanalizační šachty – anebo vodovodních rozvodů – vodoměrné šachty, při zachytávání dešťové vody – retenční nádrže anebo horské vpustě, při kabelových rozvodech – kabelové šachty.
Společnost MABA Prefa s. r. o. je držitelem certifikátů – Systém managementu kvality podle normy ISO 9001 a Systém managementu ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001.

MABA Prefa spol. s r. o.
Čtvrť J. Hybeše 549
391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.: +420 381 207 011
e-mail: mabaprefa@mabaprefa.cz
www.mabaprefa.cz