Město Prešov je důležitou dopravní křižovatkou. Nejvyšší dopravní význam zde mají silnice I/18 ve směru východ – západ a silnice I/68 ve směru sever – jih. V současné době probíhá veškerý objem dopravy po komunikacích města Prešov, což má velký vliv na jeho životní prostředí. Město Prešov v současné době nemá vybudované komunikace nadřazené dopravní infrastruktury situované mimo zastavěné území města. Součástí této nadřazené infrastruktury je dálnice D1 a rychlostní silnice R4.

Město Prešov je jedno z mála krajských měst, které nemá vyřešené vedení tranzitní dopravy mimo městské komunikace. Díky vybudování nového obchvatu dojde ke zkrácení cesty o zhruba 19 minut pro osobní automobily a 18 minut pro nákladní vozidla, čím se také výrazně uleví obyvatelům města. V průběhu realizace prací a po jejich ukončení se předpokládá i oživení městské ekonomiky. Za prací sem budou cestovat stovky lidí. „Pro stavební Skupinu EUROVIA CS je tento projekt po delší době mimořádnou příležitostí ukázat svůj um v oblasti dopravně inženýrské výstavby. Pevně věřím, že se jej zhostíme na výbornou a v roce 2021 to ocení jak řidiči, tak obyvatelé Prešova“, sdělil Martin Borovka, předseda představenstva EUROVIA CS.
Takřka 8 km dlouhý úsek dálnice D1 procházející kolem města Prešov začne vznikat začátkem léta 2017 a hotový by měl být v roce 2021. Na trase nové D1 vznikne i 2,2 km dlouhý tunel, 18 mostů a více než 6 km protihlukových stěn. Vybudován bude kruhový objezd pro plynulé napojení dopravy na komunikaci I/18 a II/546 do Prešova. Dále budou realizovány rozsáhlé inženýrské sítě a úpravy potoka Vydumanec. Kromě toho vysadí zhotovitel v rámci rekultivace krajiny také 58 000 ks keříků a přibližně 500 ks stromků.


Základní informace:
Název stavby: Dálnice D1 Prešov západ – Prešov jih
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotovitel: EUROVIA SK, EUROVIA CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia
Doba realizace: léto 2017–2021
Doba výstavby: 48 měsíců
Hodnota zakázky: 9,6 mld. CZK (356, 4 mil. EUR)
Délka úseku: 7,87 km
Délka tunelu: 2,2 km
Počet mostních objektů: 18
Protihlukové stěny: 6 km
Objem výkopů: 1 348 914 m³
Objem násypů: 1 070 062 m³

Zdroj fotografií: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.