Herrenknecht vyvíjí a konstruuje razicí stroje používané po celém světě. Jedná se o stroje, které jsou někdy delší než 100 metrů, mají výkon téměř 4 400 kW a používají se k ražení štol a tunelů v tvrdém kameni nebo směsi zemin s vysokým obsahem vody a které během procesu samy vytvářejí tunelové roury.

Spolehlivost vždy na prvním místě
Kabely a konektory použité ve vrtací oblasti strojů Herrenknecht musejí splňovat zcela odlišné požadavky než ty, které jsou osazeny uvnitř stroje. Vše se totiž pohybuje a vytváří obrovské vibrace už v „běžných podmínkách“ vrtání, natož pak při vrtání do tvrdého kamene. Všechny komponenty, které Herrenknecht používá, musejí tyto vibrace vydržet.
Herrenknecht proto využívá široký sortiment produktů Lapp pro extrémní použití, například připojovací a ovládací kabely ÖLFLEX®, datové kabely UNITRONIC® a ETHERLINE®, kabelové vývodky SKINTOP® a SKINDICHT® a konektory EPIC®.


Klíč k úspěchu? Spolupráce s kvalitními partnery
Právě průmyslové konektory EPIC® byly použity při budování Gotthardského tunelu, kde sloužily k propojení kabelů při jejich prodlužování. Čím dále do hory stroje na vrtání tunelů zajížděly, tím delší kabely pro přívod elektrické energie a ovládání potřebovaly. Aby tedy v Herrenknechtu dosáhli maximální spolehlivosti provozu, propojovali kabely každých 50 metrů pomocí konektorů EPIC® H-BE. Tyto konektory jsou obzvláště vhodné pro vyšší napětí i proud a mohou se také pochlubit vysokou spolehlivostí, což je při práci v útrobách v tunelu velice důležité.
Lapp vyrobil pro společnost Herrenknecht i speciální kabel pro jeřábový systém. Za normálního provozu se jeřáb ovládá bezdrátovým dálkovým ovládáním. Pakliže ten selže, je nutné jej ovládat nouzovým šestimetrovým spojovacím kabelem, který lze zapojit do zásuvky. Tento kabel se používá k přenosu signálů ze sběrnice a slouží k nouzovému zastavení jeřábu. Musí být zkonstruován tak, aby snesl neustálý pohyb. Konstruktéři ve společnosti Lapp tak vyvinuli vysoce flexibilní kombinovaný kabel Profibus s ovládacími vodiči. Jeho vnější plášť také musí odolávat mechanickému namáhání. Spolu s konektory EPIC® a dalšími produkty „Made by Lapp“ je tak ideálním řešením pro náročné požadavky Herrenknechtu.