Velký podíl na úspěchu těchto společností má i projektová organizace B-projekting, která se na projektování výrobních kapacit pro tento segment průmyslu specializuje. V letošním roce uplyne 25 let od jejího založení. Spojili jsme se proto s jednatelem společnosti, panem Ing. Milanem Skopalíkem a požádali jsme jej o rozhovor. Ten v úvodu našeho setkání s úsměvem říká:

„Čas je skutečně neúprosný a v roce 2017 naše společnost oslaví již 25 let od svého založení. Tento časový interval je důvodem k provedení určitého zhodnocení, ohlédnutí se za historií a cestou vedoucí od vzniku společnosti až po současnost. Také umožňuje prezentovat další možnosti a předpokládaný rozvoj v příštím období.“

Jaké byly počátky vaší společnosti?

V době svého vzniku v r. 1992 zaměstnával B-projekting až 70 projektantů a specialistů. Výchozí základnou pro činnost nové společnosti byly kontakty a spolupráce vytvářené v průběhu celé historie a to především v období, kdy firma (dříve Barumprojekt), patřila do VHJ ČZGP, která soustřeďovala všechny továrny v Československu z oblasti gumárenského a plastikářského průmyslu i dalších vybraných oborů. Toto uskupení mělo 17 výrobních závodů a Barumprojekt byl účelovou organizací, která zajišťovala podporu jednotlivým výrobním podnikům i kompletní projektovou přípravu pro gumárenské a plastikářské závody na Slovensku (Slovchemie).
Činnost Barumprojektu pro VHJ ČZGP měla velký význam pro všechny závody, protože součástí činnosti byla příprava, zpracování a projednávání koncepce řešení rozvoje závodů (vytváření tzv. Master Site Plan). Takto zpracované dokumenty sloužily pro přípravu všech rozhodujících investic v jednotlivých závodech a umožňovaly racionálně a efektivně navrhovat tyto záměry a to plně v souladu s rozvojovými plány. Z pohledu současné praxe chci upozornit, že v dnešní době se ve většině případů už takto nepostupuje a investice jsou velmi komplikovaně a vícekrát měněny právě v důsledku nevyjasněnosti výrobních, logistických a rozvojových záměrů.

Byly pro B-projekting tyto získané zkušenosti výhodou?

Bezesporu byly. Vždyť při zahájení naší činnosti jsme navazovali na tradice a také kontakty z předchozích let. Naším hlavním zaměřením se stala poradenská činnost, kompletní projektová příprava projektů, realizace projektů a inženýrská činnost při přípravě i realizaci projektů. V 90. letech se společnost začala dynamicky rozvíjet. V průběhu 90. let minulého století a začátkem 21. století jsme zajišťovali projektovou a inženýrskou činnost v České republice, na Slovensku a postupně jsme získali řadu projektů v jiných zemích (Rusko, Španělsko, Lucembursko, Irán atd.).

Projekty pro průmysl se tedy pro vás staly stěžejní?

Ano a to bych chtěl zdůraznit. Rozhodující naše projekty jsou zpracovávány po celou dobu trvání naší společnosti v oblasti, kterou nejvíce ovládáme, a tou je průmysl. Projektujeme převážně pro chemický průmysl, gumárenský průmysl, zpracování technické pryže, zpracování plastů, výrobu kompozit, výrobu technických tkanin, strojírenskou výrobu, energetiku a segmenty týkající se občanské vybavenosti.


Můžete uvést některé vaše klíčové investory?

Významné zakázky jsme v průběhu let realizovali pro takové investory, jakými jsou kupříkladu společnost Continental Barum se sídlem v Otrokovicích, Slovkord Plus v Senici, Delimax a. s. v Hodoníně, AVX Czech Republic, Continental Matador Ruber Púchov, Spur Zlín nebo společnost Škoda Auto v Kvasinách.

Který moment byl pro rozvoj vaší organizace klíčový?

Rozhodujícím kritériem pro zajištění práce pro projektovou a inženýrskou firmu bylo zavedení výpočetní techniky do všech činností oboru. Jednalo se zejména o segment projektování, kde v průběhu posledních 25 let došlo k obrovskému vývoji, a to od standardních metod projektování ve 2D ke komplexnímu projektování ve 3D. Tyto skutečnosti podstatnou měrou změnily náplň a metody práce. V současné době jsou rozhodující projekty připravovány kompletně ve 3D. To je podle mého názoru jediná cesta, jak se za současných podmínek prosadit a vytvářet příznivou situaci i do příštího období.

Odpovídá tomu tedy i Vaše softwarové vybavení?

Ano. Pro přípravu a realizaci projektů vlastníme následující SW pro 3D projektování: Revit Architecture, Cadmatic, Autoplant, Concrete – armování, ­Advance Steel – ocelové konstrukce, Idea Statica, Micro­station, ­Catia – ­automobilový průmysl, Navis Work.
Pomocí těchto nástrojů jsme již schopni v současnosti připravovat kompletní dokumentaci projektů ve 3D a v rozhodujících případech ze 3D modelů po dopracování generovat výrobní dokumentaci. Tyto činnosti jsou dnes velmi žádané a v budoucnu bude nutné připravovat kompletní projekty ve 3D a také kompletní výrobní dokumentaci. Výhodou 3D projektování je to, že je možné připravit kompletní projekt ve všech profesích, vše navzájem propojit a pomocí Navis Work a Clash systému zajistit 100% koordinaci bez jakýchkoliv kolizí.
V oblasti řízení projektů a řízení projektových prací využíváme MS Project jako velmi účinný nástroj při přípravě a také vedení a realizaci jednotlivých projektů a také MS Project jako tzv. multiproject pro řízení projektových prací.
Rozhodujícím kritériem pro rozvoj společnosti v příštím období bude zásadní nárůst všech projektových prací realizovaných ve 3D. Bez zvládnutí této technologie v plném rozsahu není možné do budoucna udržet společnost v dobré kondici, zajistit tak potřebné množství zakázek, poradenskou a expertizní činnost.


Je pro plnění takto náročných úkolů dostatek kvalifikovaných odborníků na trhu práce?

Bohužel není. Nedílnou součástí strategie naší společnosti proto musí být příprava nových pracovníků zejména v oblastech: legislativa, 3D projektování, logistika, MS Project, jazykové znalosti (znalost minimálně dvou až tří cizích jazyků), Team Work (one company – one way), asertivita - významný aspekt při jednání a řešení sporů.

Lze se od vaší úspěšné historie nyní odrazit i do budoucna?

Určitě ano. Progresivní a intenzivní prací navazujeme na historii a genezi naší první projektové složky z roku 1957, to je před 60 lety. Na základě tradic a zkušeností firmy Baťa, která se již od 30. let minulého století zabývala zpracováním pryže, plastů a speciálních materiálů, vznikla první takto specializovaná projektová kancelář. Připravovala projekty týkající se navrhování provozů a závodů na výrobu pneumatik, zpracování technické pryže, termosetů, technických tkanin a plastů.
Naše společnost se postupem doby modifikovala, přetvářela a z projektové kanceláře vznikly postupně organizace PIK – Barumprojekt – IMC a v roce 1992 vznikl B-Projekting jako nástupce výše uvedených. Naše zkušenosti v oboru jsou obrovské. Věřím proto, že ani v budoucnu nebudeme chybět při přípravě a realizaci nových projektů, v našem případě většinou spojených s investiční výstavbou, návrhem továren a provozů pro průmysl.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek

Rozhodující milníky v šedesátileté historii ­společnosti zabývající se přípravou a realizací projektů souvisejí­cích hlavně s gumárenským a plastikářským průmyslem:
• Vznik projektové kanceláře – r. 1957
• Přejmenování na PIK – r. 1966
• Přejmenování na Barumprojekt – r. 1976
• Privatizace – r. 1990 – 1992 (IMC)
• B-Projekting – r. 1992

 

B-Projekting, spol. s r.o.
třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 111
fax: +420 577 104 986
bproj@bprojekting.cz
www.bprojekting.cz