Místo, kde po celý rok nepřetržitě svítí slunce, neprší a nesněží. Krátká doba návratnosti vložených investic, dlouhodobý státem garantovaný výkup vyrobené energie. Rozsáhlé pozemky, které jsou za velmi výhodných podmínek připraveny k výstavbě fotovoltaických parků. Každý, kdo uvažuje o pořízení vlastní solární elektrárny, o takových možnostech jistě nejednou snil. Přestože se tyto myšlenky mohou jevit jako ze světa sci-fi, takové místo skutečně existuje. Je jím slunná jižní Itálie.
Ve srovnání s Českou republikou je míra slunečního svitu v jihoitalském regionu Puglia téměř dvojnásobná. "Výkon solárních elektráren je v této oblasti vyšší až o 52 % u fixní instalace panelů. U konstrukcí, které se natáčejí za sluncem, je produkce vyšší dokonce o 106 %," zdůraznil ředitel uherskohradišťské společnosti HiTechSolar, Vladimír Mléčka.

Podle jeho slov nadstandardnímu výkonu fotovoltaických elektráren v jižní Itálii nahrává příznivé proudění vzduchu, které ochlazuje solární panely. Vysoké produkci sluneční energie také napomáhá skutečnost, že v jižní Itálii nesněží a téměř se nevyskytují mlhy, které jinak mohou bránit dopadání slunečního záření na panely. "Díky těmto ideálním klimatickým podmínkám se místním investorům vrátí vložené náklady spojené s výstavbou elektrárny za šest až sedm let. Zatímco v tuzemských podmínkách počítáme s návratností investic za citelně delší dobu," poznamenal Mléčka.

Proč investovat do fotovoltaiky právě v Itálii?
V regionu Puglia jsou připraveny k pronájmu rozlehlé zemědělské pozemky, které jsou ve většině případů vlastnictvím jednoho majitele. V této oblasti se počítá s pronájmem minimálně na 20 let a za velmi výhodnou cenu. "Výstavbu elektrárny je navíc možné uskutečnit bez změny územního plánu," upozornil na velkou přednost italského fotovoltaického trhu obchodní manažer pro oblast Itálie společnosti HiTechSolar, Radim Lichý.

Kromě ideálních klimatických podmínek a vhodnosti pozemků nahrává producentům solární energie do karet italský národní program Conto energia. "Předmětem tohoto programu je státem garantovaná výkupní cena po dobu 20 let od uvedení solární elektrárny do provozu. Program je maximálně výhodný pro investory, kteří uvažují o výstavbě elektrárny o výkonu 1 MWp," vysvětlil Lichý.
Program Conto energia dává majiteli fotovoltaické elektrárny možnost volby mezi dvěma variantami prodeje vyrobené elektrické energie. "Provozovatel solární elektrárny může kompletně odprodat veškerou vyrobenou energii do místní distribuční sítě ENEL. Nebo ji částečně spotřebovat pro vlastní účely a přebytek odprodat distributorovi sítě," dodal ­Lichý.
Českým investorům, kteří by rádi pronikli na italský fotovoltaický trh, se nyní otevírá možnost návštěvy místních projekčních studií, která disponují velkým množstvím autorizovaných projektů připravených k realizaci. "Součástí většiny připravených projektů jsou již vyřízené byrokratické formality, jako například rezervace kapacity distributora sítě, stavební povolení a ošetření vlastnických vztahů," poznamenal Lichý.
Setkání s italskými partnery bude zájemcům umožněno v rámci podzimního prezentačního pobytu v regionu Puglia, který zajišťuje uherskohradišťská společnost HiTechSolar. "V rámci čtyřdenního obchodního setkání zprostředkujeme účastníkům jednání se zástupci místních projekčních studií a prezentaci autorizovaných projektů. Samozřejmostí jsou tlumočnické služby a organizace během celého pobytu. Překlady a tlumočení jsme následně ochotní zajistit i po celou dobu přípravy projektu a samotné výstavby. Na italském trhu se pohybujeme delší dobu, známe tudíž svéráznou jihoitalskou mentalitu i místní obchodní zvyklosti," doplnil Lichý.

Výhody investice do fotovoltaiky v jižní Itálii
- příznivé podmínky národního programu Conto energia
- projekty fotovoltaických parků o výkonu 1 MWp
- státem garantovaná výkupní cena a na 20 let
- návratnost investice je již za 6,5 roku
- instalace na zemědělských půdách bez nutnosti změny územního plánu
- nízké ceny a široká nabídka pozemků
- ideální klimatické a geografické podmínky
- produkce elektrické energie vyšší oproti podmínkám ČR o 52 % u fixní instalace, u axiální (natáčecí) instalace až o 106 %

Business trip HiTechSolar s.r.o.
- obchodní setkání a prezentace projektů
- čtyřdenní pobyt v Puglii
- seznámení s národním programem Conto energia
- setkání se zástupci projekčních studií
- prezentace autorizovaných projektů
- přítomnost zástupce distribuční soustavy ENEL
- tlumočnické služby a organizace

Více informací o prezentačním pobytu v jižní Itálii najdete na www.hitechsolar.cz.
Společnost HiTechSolar z Uherského Hradiště je na fotovoltaickém trhu zkušeným hráčem. Od svého založení v roce 2006 se stala průkopníkem v tomto oboru a v současnosti má v České republice výhradní postavení.


HiTechSolar s.r.o.
Stojanova 508, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 554 223, +420 608 448 324
+ 420 736 250 650
fax: + 420 572 552 937
e-mail: obchod.solar@hitech.cz
www.hitechsolar.cz