Ten je zaměřen na podporu většího využívání obnovitelných zdrojů energie. Firmám poskytuje možnost zdůraznit své ekologické aktivity a postoj k životnímu prostředí.

Princip je jednoduchý: spotřebitel, který se chce aktivně podílet na podpoře využívání obnovitelných zdrojů, se uzavřením dodatku ke smlouvě se Skupinou ČEZ připojí k projektu Zelená energie. Ke každé odebrané kilowatthodině elektřiny následně platí symbolický příspěvek 10 haléřů (bez DPH), stejnou částku přidá Skupina ČEZ z vlastních prostředků. Tyto "zelené desetníky" jsou shromažďovány ve zvláštním Fondu Zelené energie, ze kterého jsou pravidelně jednou ročně rozdělovány na neziskové projekty v katego­riích výstavby, osvěty a výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Zajímavou možnost poskytuje Zelená energie firmám. Firemní podporovatelé Zelené energie získávají oprávnění k využití jejího loga, které mohou umístit na své propagační materiály nebo na výrobky. Tím zdůrazní svůj vztah k životnímu prostředí a odliší se od konkurence. Zkušenosti ukazují, že spotřebitelé při svých nákupech stále více zvažují kromě běžných parametrů výrobku i chování jeho výrobce. Zelená energie tak může být zajímavou konkurenční výhodou a pro řadu firem se stává důležitou součástí jejich programů CSR, neboli "Corporate Social Responsibility" - tedy projektů zaměřených na oblast společenské zodpovědnosti.

Mezi příklad firmy, které se připojily k projektu Zelená energie, patří od roku 2007 Skiareál Špindlerův Mlýn. Ten hned v první lyžařské sezóně využil logo Zelené energie jako součást všech svých billboardů, letáků i permanentek na vleky. Ředitel společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s. Ing. Jiří Beran to komentuje: "Příroda nám umožňuje podnikat, a proto se jí snažíme také něco vracet. Investice do péče o životní prostředí jsou jedny z nejlepších investic vůbec."

K projektu Zelená energie se připojila také firma Vodafone. "Jsme jedním z velkých odběratelů elektrické energie a uvítali jsme možnost přes příspěvek na Zelenou energii pomáhat životnímu prostředí," říká Muriel Anton, generální ředitelka Vodafone. Společnost Vodafone pojala podporu Zelené energie jako velkorysý projekt zasahující i do oblasti marketingové komunikace. Značka Zelené energie a motto "Vodafone jede na Zelenou energii" jsou vyvěšeny na webových stránkách firmy, na blogu pro zákazníky, ve firemním časopisu Čilichili a také ve všech prodejnách.

Ekologie je téma, které hýbe také českým stavebnictvím. Trutnovská společnost BAK zavedla systém environmentálního managementu ISO 14001, a ekologie se tak stala integrální součástí celého podnikání. Na nabídkách pro výběrová řízení nechybí ani logo Zelené energie. "Zákazníci se zajímají o to, jak přistupujeme k otázce životního prostředí. Logo Zelené energie je pak výborným symbolem našeho ‚zeleného‘ přístupu," shrnuje Josef Křivský, hlavní energetik a ekolog společnosti BAK a.s.

Ekologicky smýšlející je také společnost ETA, česká značka malých domácích spotřebičů. "Společnost ETA je tradiční českou značkou s tradičními hodnotami a zároveň moderním přístupem. Uvědomujeme si současné zatížení životního prostředí, které je potřeba chránit pro budoucí generace. Příspěvek na projekty podporující obnovitelné zdroje energie je pro nás příjemnou možností, jak životnímu prostředí smysluplně prospět," řekl Zdeněk Hašek, marketingový ředitel společnosti ETA. Svou odpovědnost k přírodě bude ETA komunikovat prostřednictvím loga Zelené energie a sloganu "myslíme ekologicky, podporujeme Zelenou energii" i na všech nových obalech svých výrobků. Společnost ETA pomáhá přírodě nejen přispěním do projektu Zelené energie, ale i svými ekologickými produkty. Na podzim letošního roku bude uveden například energeticky úsporný vysavač. Ten pro vytvoření běžného sacího výkonu spotřebuje o 30 % méně elektrické energie.

Zelenou energii si můžete objednat na internetových stránkách www.zelenaenergie.cz, prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 nebo na kterémkoliv Zákaznickém centru Skupiny ČEZ. Firemní zákazníci ji mohou objednat i prostřednictvím svého obchodního zástupce.