Společností, která má na tomto pozitivním rozvoji výrazný podíl, je společnost TBG Plzeň Transportbeton. Ta v letošním roce oslavila 20 let od svého založení. V uplynulém období jsme navštívili prokuristu společnosti a zároveň vedoucího betonárny Plzeň Karlov, Ing. Romana Pánka, kterého jsme požádali o krátké ohlédnutí zpět, ale zejména nás zajímalo, jaké jsou současné aktivity společnosti. Ten v úvodu říká:

Máte pravdu. Letos na jaře naše společnost oslavila 20 let svého působení na českém trhu, přičemž samotná betonárna Plzeň Karlov zahájila svou činnost na začátku roku 2000. Od svého založení se úzce specializujeme na výrobu transportbetonu, betonových směsí a dalších značkových produktů. K nim patří například dnes již odborníkům velmi dobře známé výrobky s názvy ­EASYCRETE®, STEELCRETE®, PERMACRETE®, COLORCRETE®, FLOORCRETE®, MALMIX®.

Do jaké organizační struktury je vaše společnost začleněna?

TBG Plzeň Transportbeton s. r. o. je jednou z dceřiných společností skupiny Českomoravský beton a. s., který letos také slaví výročí, a to 25 let od svého založení, když v roce 1991 byla založena jeho první společnost TBG Chomutov Transportbeton. Spolu se společnostmi Českomoravský cement a Českomoravský štěrk je Českomoravský beton součástí silné nadnárodní skupiny HeidelbergCement.

Můžete jmenovat některé z významných staveb, na jejichž vzniku se vaše výrobky podílely v nedávné době?

Rád bych zmínil zejména náš podíl na dostavbě dálničního obchvatu města Plzně – dálnice D5, kde hlavním objektem byla výstavba tunelu Valík a dále pak výstavbu severozápadního obchvatu města Plzně, což byly stavby pro ŘSD. Rozsáhlými dodávkami jsme se podíleli na výstavbě Nového divadla v Plzni. Při realizaci této stavby bylo uplatněno velké množství betonů pro monolitické konstrukce a podlahy, ale především jsme zde spolupracovali na realizaci unikátní probarvené fasády ze sytě červeného betonu s názvem COLORCRETE® a také samozhutnitelných betonů ­EASYCRETE®. Ty byly použity pro zhotovení jižní fasády před vstupem do divadelní budovy. Ta je skutečným uměleckým dílem vzhledem k tomu, že je provedená z betonu se čtyřicítkou nepravidelných otvorů, „bublin“, a představuje pomyslnou divadelní oponu. Nad příchozího se mírně naklání v negativním úhlu 11,2°, a opticky jej tak zve ke vstupu do prostor divadla. Mohl bych dále pokračovat dodávkami na další důležité stavební akce v regionu, například parkovací dům Rychtářka, dále pak Techmánia Science Center v Plzni, kde jsme dodávali opět samozhutnitelné betony EASYCRETE® SV (SCC) pro betonové kopule 3D planetária. V minulosti jsme také dodávali na stavby SŽDC, např. modernizace trati Rokycany – Zbiroh, v současnosti dodáváme na stavbu modernizace dalšího úseku III. železničního koridoru Rokycany – Plzeň. Podíleli jsme se i na realizaci řady dalších projektů v regionu, ať již jde o výstavbu průmyslových hal, bytových či rodinných domů. Ohlédnu-li se tedy zpět, mohu s klidným svědomím říci, že naše betony pomohly na svět nejvýznamnějším stavbám v regionu.

Zmínil jste výstavbu dvou jednokolejných tunelů v úseku III. železničního koridoru Rokycany – Plzeň v nedalekých Ejpovicích. Jaké betony dodáváte na tuto stavbu?

Dodáváme zde skutečně širokou škálu betonových směsí. K nim patří podkladní betony, stříkané betony, vyráběné pro suchou či mokrou aplikaci, dále pak konstrukční betony, které jsme dodávali hlavně na výstavbu mostů v daném úseku trati. Zde byly stavbou požadovány speciální provzdušněné betony a připravujeme i dodávky samozhutnitelných betonů EASYCRETE® SV (SCC).

Kdy jste dodávky pro tuto stavbu zahájili?

Na stavbu jsme betony začali dodávat na začátku roku 2014.

Byla nutná pro výrobu některých betonových směsí na tuto stavbu i pomoc technologa?

Pomoc technologa byla nutná zejména při vývoji nově připravovaných receptur betonových směsí, a to jak u stříkaných betonů, tak i betonů pro dynamicky namáhané mostní konstrukce a při vývoji samozhutnitelného betonu. Tento beton bude později využit při budování pevné jízdní dráhy tunelu. V průběhu celé této výstavby byla nutná koordinace výsledků čerstvého betonu, jak na betonárně (laboratoř BETOTECH), tak i na stavbě (laboratoř SQZ).

Dokážete se operativně svými dodávkami přizpůsobit požadavkům stavby?

V současné době je již stavba v běžném pracovním režimu a jsme schopni okamžitě reagovat na jakýkoliv požadavek ze strany generálního dodavatele stavby, kterým jsou akciové společnosti Metrostav a Subterra.

Kdy budou dodávky betonu z vaší strany na tuto stavbu ukončeny?

Toto je spíše otázka na dodavatele stavby. My předpokládáme, že poslední dodávky betonu by měly proběhnout dle harmonogramu na jaře roku 2018.

Zvládáte mimo tuto rozsáhlou stavbu vyrábět beton i pro další stavby v Plzni a okolí?

Přes výrobu betonů pro tuto rozsáhlou a náročnou stavbu jsme schopni plně vyhovět požadavkům i ostatních zákazníků v plzeňském regionu. Svědčí o tom například naše letošní dodávky pro výstavbu autosalonu na ulici Borská v Plzni, dále pak rekonstrukci tramvajové trati a depa v Plzni, výstavbu průmyslových hal, bytové výstavby a řady dalších staveb, např. rodinných domků.

Jaká je budoucnost vaší společnosti?

Plzeň je převážně průmyslové město a průmysl se zde neustále rozvíjí. Předpokládáme proto, že v budoucnu bude dále probíhat rozvoj průmyslových areálů. V současné době je také velká poptávka i po bytové výstavbě. Naši budoucnost proto vidím pozitivně.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

 

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01  Beroun
www.transportbeton.cz