Vážený pane řediteli, můžete nám přiblížit vaši společnost WAVIN OSMA s.r.o.?

Společnost WAVIN OSMA s.r.o. vznikla v říjnu 2010 jako společná obchodní firma ­Wavin Ekoplastik s.r.o. a Gebr. Ostendorf – Osma zpracování plastů, s.r.o. Na českém trhu je výhradním obchodním zastoupením pro renomované značky WAVIN, Ekoplastik a OSMA.

Společnost působí na českém trhu více jak rok. Jak toto období hodnotíte?

Celkový pokles v oboru stavebnictví samozřejmě ovlivnil každý subjekt na trhu, nicméně z pohledu našich aktivit hodnotíme uplynulých 12 měsíců pozitivně, dosáhli jsme vytyčených cílů ve finančním i obchodně-marketingovém směru.

Jak vnímají vznik nové společnosti vaši zákazníci a jaké z toho pro ně plynou výhody?

Našeho zákazníka považujeme za partnera. Se zákazníky budujeme dlouhodobé partnerství a chceme společně rozvíjet úspěšnou spolupráci. Z pohledu našich klientů jsou výhodou kvalitní řešení a systémy v sortimentu plastových potrubních systémů, komplexnost nabízených řešení, produkty z velké části vyráběné v ČR, silné zavedené značky a v neposlední řadě technická a marketingová podpora.

Sortiment společnosti je velmi široký, můžete nám ho přiblížit?

V zásadě lze říci, že v ČR nabízíme bezkonkurenční šířku portfolia v oboru, v zásadě vše od rozvodů vody a vytápění, přes vnitřní a vnější kanalizaci (včetně protihlukové), systémy pro retenci a vsakování dešťové vody, řešení pro bezvýkopovou pokládku a renovaci potrubí, odvodnění střech aj. Cílem je nabídnout zákazníkovi vždy kompletní řešení navržené pro jeho potřeby.

Na kterých významných, popř. technologicky náročných stavbách najdeme vaše výrobky?

Vzhledem k našemu podílu na trhu můžete naše výrobky najít téměř kdekoliv. Ze známějších staveb lze zmínit Galerii Harfa, Zlatou uličku na Pražském hradě, výrobní haly Škody MB v Kvasinách a haly Hyundai v Nošovicích, supermarket Globus v Havířově a nejčerstvěji Prašný most opět na Pražském hradě.

Jaké novinky jste v letošním roce představili a na co se ještě můžeme těšit?

Vysoká míra inovací je jedním z pilířů budoucího rozvoje. Pro rok 2012 připravujeme nové systémy jak v kanalizačním potrubí, např. potrubí KG v kruhové odolnosti SN12, tak novinky ve vnitřních instalacích, kterou je mimo jiné odhlučněná kanalizace WAVIN SiTech...

S jakým očekáváním vstoupíte do roku 2012?

V příštím roce bychom i nadále chtěli stavět na velmi dobré spolupráci s našimi partnery, dále zvyšovat kvalitu výrobků a služeb. Zůstat garantem kvality s cílem spokojenosti konečného uživatele.

Za rozhovor a přátelské přijetí děkuje
Michal Zmrzlík

WAVIN OSMA s.r.o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem
tel.: 326 983 111, fax: 326 983 110
info@wavin-osma.cz, www.wavin-osma.cz