V průběhu měsíce dubna jsme se měli možnost setkat s ředitelem společnosti REKMA – Trading s. r. o. Erikem Kuklou, kterého jsme se zeptali na velmi zajímavý produkt Reclamite, který dokáže doslova omladit a zakonzervovat stav asfaltových silnic.

Jaké produkty a služby nabízíte?

Základ našeho portfolia tvoří zálivkové hmoty do trhlin a spár a stroje k jejich aplikaci. V této oblasti nabízíme to nejkvalitnější, co je na trhu k dispozici. Kromě toho jsou to správkové hmoty, omlazující a konzervační emulze na asfalty, impregnační a vytvrzovací nástřiky na CB povrchy, elastické mostní závěry s výztuží a bez, technologie diamantového broušení a drážkování CB povrchů a unikátní technologie rezonančního drcení CB povrchů.

V poslední době jste uvedli na trh velmi zajímavý produkt pro omlazování a konzervaci asfaltových silnic s názvem ­Reclamite. Mohl byste tento výrobek blíže charakterizovat?

Reclamite je čistě malténová emulze, která neobsahuje žádné asfaltény. Asfaltové pojivo je tvořeno asfaltény a maltény a právě maltény jsou složkou tvořenou esenciálními oleji, které dodávají pružnost asfaltové vozovce. Vlivy počasí a ultrafialové složky slunečního záření poškozují malténovou složku asfaltu a právě to je hlavní příčinou vysychání a křehnutí vozovky. Důsledkem je ztráta kameniva, trhliny a pronikání vlhkosti, což dále poškozuje vozovku a bez včasného zásahu může vést až k jejímu celkovému selhání. Omlazující emulze Reclamite vrací tyto ztracené maltény zpět, zvyšuje penetraci a snižuje bod měknutí. Výsledkem je výrazné oddálení vzniku trhlin. Je to významná část systému hospodaření s vozovkami, řadící se do prevence.

Jaký typ vozovek je vhodný pro ošetření prostředkem Reclamite a čeho lze jeho použitím docílit?

Skvělým kandidátem pro ošetření omlazovacím konzervačním postřikem Reclamite jsou vozovky, na kterých ještě nejsou patrné znaky stárnutí jako trhliny a ztráta kameniva nebo povrchy, které byly nedostatečně zhutněny. Ideální kandidát je vozovka do 2 let po pokládce.
Údržba vozovky postřikem ­Reclamite utěsní povrch před průsakem vody a oživí kondici asfaltu na stav téměř původní nové silnice obnovou rovnováhy mezi asfaltény a maltény. Povrch utěsní nikoliv nanesením vrstvičky materiálu, která se za pár měsíců vyjezdí, ale působením na samotný povrch. Asfaltová vozovka se opět stává pružnou, jelikož ­Reclamite změkčí asfaltové pojivo, utěsní tenké trhliny a navrací adhezi mezi kamenivem a asfaltem. Tento omlazovací konzervační postřik ochrání asfaltovou silnici za třetinu až polovinu nákladů v porovnání s jinými tradičními zásahy.

Jakým způsobem se Reclamite aplikuje?

Nanáší se postřikem, obvykle ředěným na 1 až 2 díly Reclamite k jednomu dílu vody. Množství a poměr se může lišit v závislosti na absorpci povrchu a potřebách aplikace. Na rizikovějších místech, jako např. letištích, může být odebrán vzorek k laboratorní analýze pro zjištění absorpce. Reclamite proniká do hloubky z povrchu (hlavní místo poškození). Hloubka průniku závisí na množství aplikované látky a na pórovitosti povrchu. Ošetření se obvykle opakuje po 5 letech.

Jak se působení Reclamite projevuje?

Reclamite nemá okamžitý kosmetický efekt, vozovka jen mírně ztmavne. V průběhu několika měsíců ale začne být jeho působení viditelné a po několika letech je tam obrovský rozdíl viditelný pouhým pohledem. V září to bude 5 let od naší zkušební aplikace, kde jsme ošetřili jen polovinu vozovky. Rozdíl mezi jízdními pruhy je velmi výrazný. Na neošetřené polovině je značné množství trhlin a dokonce už dochází k vydrolování kameniva, kdežto na straně ošetřené emulzí ­Reclamite zatím není ani trhlina.

Je obtížné přesvědčit zákazníka k použití na nové vozovce?

Občas ano, ale je to stejné jako natření plotu, čištění zubů nebo krém proti vráskám. V jiných oblastech prevenci používáme běžně, není důvod přistupovat k silnicím jinak. Každá technologie má svůj čas a své místo.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

REKMA-Trading, spol. s r.o.
Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav
tel./fax: +420 519 323 981
e-mail: rekma@rekma.net , www.rekma.net