Na území ČR a SR technologii RMI zajišťuje společnost REKMA-Trading z Břeclavi, která ukázku zorganizovala. Ve videoreportáži ji komentuje ředitel společnosti, pan Erik Kukla. Můžete se na ni podívat  na www.tvstav.cz nebo po přečtení QR kódu v závěru článku.

Rezonanční drcení (RMI – Rubblizing)
Rezonanční drcení (RMI) je způsob obnovy pozemních komunikací srovnatelný s novou konstrukcí. Není to tedy jen proces polámání betonové vozovky! Technologie RMI se využívá při opravách cest a letišť již více než 25 let. Je neoddělitelnou součástí projektů renovace a údržby poškozených cemento-betonových (CB) vozovek a drah po celém světě. Ve srovnání s konvenčními metodami nabízí technologie RMI stavbařům značnou časovou i finanční úsporu.
Překrytí poškozené CB vozovky asfaltovým či betonovým krytem bohužel nezabrání kopírování trhlin a je jen otázkou času, kdy se tyto trhliny na novém krytu objeví znovu. Výsledkem je nutnost dalších oprav obvykle v průběhu následujících 3-5 let. Jak tento stav řešit? V úvahu přichází dvě možnosti. První z nich je vybourání a výměna poškozeného krytu. Tato metoda je 2x dražší a trvá 5x déle než metoda druhá, kterou je rozdrcení poškozené vozovky přímo na místě s tím, že se vzniklá drť použije jako podkladová vrstva pro novou vozovku.

Jak tato metoda funguje?
Stroj RB500 vybavený rezonujícím paprskem vytváří harmonické vlnění v drticím kladivu, které dopadá na betonový povrch s vysokou frekvencí (44x za sekundu) a malou amplitudou dopadu (20 mm) na smykové rovině pod úhlem 35 - 40 °. Vlivem tohoto působení se tvoří jemná propustná frakce na povrchu a větší stabilní frakce na dně. Díky použití malé amplitudy a rezonance se zlomy šíří pod úhlem k dolní hraně betonového krytu, kde se následně energie rozptýlí bez poškození podkladové vrstvy.

Rezonanční drcení taktéž umožňuje odstranění použitého armovacího železa vcelku. Částice podrceného betonu mají ostrý hranatý tvar. Následným zhutněním podrcené sutě dochází k zam­knutí roztříštěných částic, čímž se zvyšuje únosnost vozovky. Povrch nové vozovky může být cemento-betonový nebo také asfalto-betonový.

Rezonanční drcení vs. Gilotina
Při opravě vozovky nebo jiné komunikace za použití klasické metody jako např. gilotiny mohou nastat problémy, které je potřeba uvážit ještě před zahájením prací. Gilotina dopadá na betonovou desku z výšky až 1,5 m pod úhlem 90 °, čímž zatláčí rozbitou desku přímo do stabilizovaného podloží. Toto narušení může vést k vytvoření dutin a vodních kaveren. Taktéž počítačové řízení těchto konvenčních zařízení je omezené a vytvářet rovnoměrnou strukturu drcení na různých CB površích je téměř nemožné. Rezonanční drcení zachovává celistvost podloží a snižuje poškození okolí způsobené otřesy. Zároveň i hladina hluku vůči okolí je mnohem nižší. Nutno podotknout, že rovněž není nutný odvoz vylámaného betonu a jeho další zpracování na požadovanou frakci.

REKMA-Trading, spol. s r.o.
Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav
tel./fax: +420 519 323 981
e-mail: rekma@rekma.net , www.rekma.net