Počasí a ultrafialové sluneční záření poškozuje malténovou složku asfaltu, což zapříčiňuje, že vozovka vysychá a křehne. Výsledkem je ztráta kameniva, trhání a vnikání vlhka, což dále poškozuje vozovku a bez včasného zásahu může vést až k celkovému selhání.

Vozovky s prvními příznaky stárnutí (menší vlasové trhliny, mírné rozpadání, pórovitost) jsou skvělým kandidátem pro ošetření RECLAMITE omlazovacím konzervačním postřikem. Údržba vozovky s postřikem RECLAMITE utěsní povrch před vnikem vody a oživí asfalt na stav téměř nové silnice obnovou rovnováhy mezi asfaltény a maltény. Asfaltová vozovka se opět stává pružnou, protože RECLAMITE změkčí asfaltové pojivo, utěsní tenké trhliny a navrací adhezi mezi kamenivem a asfaltem. RECLAMITE omlazovací konzervační postřik ochrání asfaltovou silnici za třetinu až polovinu nákladů v porovnání s jinými tradičními zásahy.

RECLAMITE se nanáší postřikem, obvykle ředěným na 1 až 2 díly RECLAMITE k jednomu dílu vody. Množství a poměr se může lišit v závislosti na absorpci povrchu a potřeb aplikace. Na rizikovějších místech jako letiště může být odebrán vzorek pro laboratorní analýzu na zjištění absorpce. RECLAMITE proniká do hloubky z povrchu (hlavní místo poškození). Hloubka průniku závisí na množství aplikované látky a na pórovitosti povrchu. Ošetření RECLAMITE se obvykle opakuje po 5 letech. Pro zvýšení protismykovosti je aplikováno malé množství písku, poté co byl RECLAMITE absorbován povrchem.

RECLAMITE rehabilituje a omlazuje stárnoucí silnice, obnovou fyzikálních vlastností asfaltu. RECLAMITE je také doporučen pro nové silnice jako utěsnění při jejich stavbě pro výrazné prodloužení jejich životnosti.

REKMA-Trading, spol. s r.o.
Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav
Tel./fax: +420 519 323 981
e-mail: rekma@rekma.net , www.rekma.net