REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE MŠENĚ
Investor:    Město Mšeno
Projekt:    CR PROJECT s. r. o.
Náklad:    8,324 mil. Kč bez DPH
Realizace:    10/2013 – 05/2014

Rekonstrukce místních komunikací v délce 1 033 m. Byla zvýšena únosnost komunikací. Došlo k zesílení krytu o 5 cm (po odfrézování 3 cm byla provedena ložní asfaltová vrstva a následně obrusná vrstva v tloušťce 4 cm). V dílčích případech nevhodných podkladních vrstev byla provedena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně výměny podloží v aktivní zóně. Byly opraveny chodníky, vjezdy, přilehlé plochy a odvodnění. U školy zřízeno nové veřejné osvětlení.

I/9 SVOR, REKONSTRUKCE MOSTU  9 – 057
ObInvestor:    ŘSD ČR, Správa Liberec   
Projekt:    Ing.František Kiml
Náklad:    18,33 mil.Kč bez DPH
Realizace:    2/2014 – 12/2014

Rekonstrukce mostu  přes trať ČD. Nosná prefabrikovaná konstrukce byla zdemontována, na nové úložné prahy a elastomerová ložiska byly uloženy prefabrikované nosníky. Práce probíhaly po polovinách. Závěrečné zmonolitnění bylo provedeno po převedení silničního provozu na provizorní most typu TMS o rozpětí 21 m a objízdnou komunikaci délky cca 250 m. Mostovka je zaizolována stěrkovou izolací BAKOR. Na  železobetonové římsy je namontován ocelový záchytný systém ZSSAM/H2, žárově pozinkovaný a opatřený nátěrovým systémem. Vozovka na mostě je asfaltová.

ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSSAM/H4 NA DÁLNICI  D805
Objednatel:    SWIETELSKY stavební s. r. o.
Náklad:   4,729 mil. Kč bez DPH
Realizace:    01/2015 – 12/2016

Výroba a montáž ocelového zábradelního svodidla  ZSSAM/H2 bez výplně na mostních objektech stavby D8-0805 Lovosice Řehlovice. SO A218 – Dálniční most na MÚK Řehlovice, SO A252.1 – Most na I/63 v km 0,112700 přes II/258. Na pravé mosty je již v rámci postupu výstavby převeden provoz. SO A206 – Dálniční most přes údolí u Chotiměřice, SO A217 – Dálniční most přes silnici III/2832 Habrovany – Řehlovice. Vyrobené prvky jsou opatřeny PKO – žárovým zinkováním a nátěrovým systémem 240 mikronů. Součástí dodávky bylo dodání kotevních přípravků.

CELKOVÁ REKONSTRUKCE ULICE NA STRÁŽKÁCH, VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Investor:    Město Veselí nad Lužnicí
Projekt:    Ludmila Votavová
Náklad:    3,580 mil. Kč bez DPH
Realizace:    6/2014 – 9/2014

Kompletní rekonstrukce části ulice Na Strážkách v délce 224 m. Z důvodu nevyhovujícího podloží došlo před pokládkou konstrukčních štěrkových vrstev k výměně podloží. Celkem představovaly zemní a bourací práce 2 037 m3. Provedení nové asfaltové komunikace v daném úseku v celkové tloušťce 120 mm, celková plocha 1 343 m2, rekonstrukce dlážděných vjezdů na jednotlivé pozemky, obnova dlážděného chodníku a výstavba  nových parkovacích míst po levé straně komunikace z betonové zámkové dlažby (v celkové ploše 635 m2).

I/16 NOVÁ PAKA, INTRAVILÁN, OPRAVA VOZOVKY
Investor:    ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Projekt:    PRODIN s. r. o. Pardubice
Náklad:    11,09 mil. Kč bez DPH
Realizace:    9/2014 – 11/2014

Provedena obnova vozovky silnice I/16 o celkové délce 469 m. Začátek úpravy napojení KK u Lidlu, konec za mostem 16-052. Šířka obnovené komunikace je 10,5 m. Konstrukce vozovky je tvořena ze 300 mm ŠD (poslední vrstva nahrazena podkladní vrstvou z SCI) a celkem 190 mm asfaltových vrstev. Obnoveno odvodnění, položeny obrubníky s dodlážděním a napojením na chodníky. Provedeno svislé a vodorovné dopravní značení.

OBNOVA SILNICE PO POVODNÍCH 2010,  II/280 FRÝDLANT - BÍLÝ POTOK
Objednatel:    COLAS CZ, a. s.
Projekt:    SUDOP Praha a. s.
Náklad:    14,676 mil. Kč bez DPH
Realizace:      10/2013 – 5/2014

Oprava silnice II/290 Frýdlant – Bílý potok  poškozené povodní v roce 2010. Ve dvou úsecích celkové délky 804 m byla provedena kompletní obnova konstrukce tl. 470 mm s asfaltovou vozovkou. Na části byl sanován svah geomříží kotvenou trny. Jsou použité kamenné obrubníky a žulová přídlažba odvodňovacího žlabu a osazeno ocelové svodidlo. Přilehlé chodníky (konstrukce tl. 240 mm) z kamenné mozaikové kostky nebo z betonové zámkové dlažby.

SaM silnice a mosty, a.s.
Máchova 1129, Česká Lípa
tel.: 487 834 467/8, fax: 487 834 466
e-mail: sam-cl@sam-cl.cz, www.sam-cl.cz