Postupem času rozšířila svoji činnost na výrobu a instalace výtahů. Ponejprv na rekonstrukce výtahů v bytových domech, což je i nadále doménou a hlavním nosným programem naší společnosti, ale posléze také do nových staveb a dnes poskytujeme komplexní služby v oblasti projektování, výroby, montáže a servisu výtahů, dodávek eskalátorů a travelátorů, včetně jejich montáže.

V oblasti dodávek našich zařízení  do nových staveb spolupracujeme v tuzemsku s celou řadou významných předních stavebních společností, jako je například stavební společnost BAK Trutnov, která nás vybrala jako dodavatele zdvihacích zařízení pro přestavbu starého pivovaru v Děčíně na velké Obchodní centrum Pivovar Děčín.

Součástí naší dodávky pro tuto stavbu byla výroba a montáž 6 ks eskalátorů, 3 ks travelátorů, jeden invalidní osobní výtah o nosnosti 1 000 kg a dva evakuační nákladní výtahy o nosnosti 2 tuny.

Celý tento náročný proces od projektování, výroby, montáže až po finální předání díla, netrval více než 14 týdnů. Podílelo se na něm víc než 12 našich odborníků a finanční objem zakázky přesahoval 9 mil. Kč.

Přestože primárně realizujeme dodávky a montáže našich zařízení zejména v ČR, naše společnost působí na zahraničních trzích, kde je největším odběratelem Slovensko, Ukrajina, Litva a v posledních třech letech také stát Gabon v západní části afrického kontinentu, kde velmi úspěšně spolupracujeme s přední rakouskou developerskou společností VAMED a realizujeme dodávky a montáže našich lůžkových výtahů již do třetí nově postavené nemocnice v hlavním městě Libreville. Za tři roky spolupráce jsme do těchto nemocnic dodali již 12 ks lůžkových výtahů. O kvalitě naší práce hovoří i skutečnost, že jsme se na tento trh dostali, přestože hlavním konkurentem v této destinaci byl jeden z největších světových gigantů ve výrobě výtahové techniky.

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o.
Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: +420 596 134 541
e-mail: vytahy@vytahyostrava.cz , www.vytahyostrava.cz