Svými výrobky expanduje také na ­africký trh, kde úspěšně konkuruje světovým výrobcům výtahů. V rámci tendrů na dodavatele výtahů do nemocnic v Gabonu porazila nadnárodní firmy jako OTIS, KONE, Schindler.

Firma VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o. vznikla v závěru roku 1991 a na trhu výtahové techniky působí již 23 let. Má čtyři dceřiné společnosti v ČR a SR. Předmětem činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti projektování, výroby, montáže a následného servisu všech typů výtahů a výtahových šachet, nákladních plošin a plošin pro přepravu imobilních občanů. Kompletní vlastní výroba výtahů a všech typů výtahových dveří jak ručních, tak automatických dává firmě VÝTAHY OSTRAVA velkou konkurenční výhodu vůči ostatním výtahovým firmám, které nemají vlastní výrobu a pouze nakupují hotové výtahy, nebo jen jejich komponenty od ostatních výrobců. Proto VÝTAHY ­OSTRAVA spol. s r. o. může svým zákazníkům nabídnout optimální řešení jejich požadavku, vysokou kvalitu a atraktivní cenu.  Společnost je držitelem certifikátů systému řízení a zabezpečování jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce dle ČSN EN ISO 9001, 14001 a OHSASA 18001. Vlastní také certifikáty Drážního úřadu pro dodávky výtahů a eskalátorů pro Českou republiku a Slovensko a oprávnění v působení orgánů báňské správy.
Společnost vyrábí ročně v průměru 250 – 300 výtahů a to od nosnosti 50 kg až do 10 tun.

Provádí rekonstrukce všech typů výtahů a dodávky výtahů do nových staveb a investičních celků. Dodává také všechny typy eskalátorů a travelátorů. V posledním období získávají ­VÝTAHY OSTRAVA mnoho zakázek na výtahy s vyšší nosností, s novým technickým řešením, např. lanování 4:1, požární výtahy a další.

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o.
Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: +420 596 134 541
e-mail: vytahy@vytahyostrava.cz ,| www.vytahyostrava.cz