V letošním roce oslaví společnost REPONT své 10. výročí. Právě tato skutečnost byla důvodem naší návštěvy ředitele společnosti Ing. Davida Baroše, se kterým jsme měli možnost hovořit o počátcích fungování této dynamické firmy, ale také např. o zajímavých stavbách, které se podařilo v uplynulých 10 letech realizovat.

„Jedním z důležitých milníků vývoje společnosti bylo pořízení vlastního areálu stávající provozovny firmy ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec, který nám poskytuje nezbytné administrativní i technické zázemí,“ říká úvodem Ing. Baroš.

Jaká je hlavní specializace vaší firmy?

Naše firma se soustřeďuje na realizaci dopravních a inženýrských staveb, rekonstrukce, opravy a údržbu komunikací, sanace betonových konstrukcí a geodetické práce.

V oblasti mostního stavitelství se specializujeme jak na výstavbu nových mostů, tak na jejich rekonstrukce a opravy. Dále provádíme výstavbu a rekonstrukci komunikací technologií penetračních makadamů a emulzní technologie. Tyto stavby zajišťujeme včetně přeložek inženýrských sítí. Realizujeme také výstavbu protihlukových stěn, parkovišť, skládkových ploch atp. Navazujícím oborem je geodetická činnost především v rámci dopravních a inženýrských staveb.

V jakých lokalitách působíte?

Naše působnost je dána částečně polohou provozovny naší firmy ve Valašském Meziříčí. Toto město je situováno na severu Zlínského kraje, na pomezí sousedních krajů Olomouckého a Moravskoslezského. Aktivity firmy jsou tedy směřovány převážně do těchto třech moravských krajů.

Pokud bychom se podívali zpět na průřez vašich nejzajímavějších staveb, které by to byly a v jakém ohledu byly náročné?

Mezi nejvýznamnější bych zařadil rekonstrukci mostu u obce Dolany, kterou jsme realizovali ve druhém roce našeho působení. Zmiňovaná rekonstrukce spočívala v demolici stávajících mostů a jejich nahrazení novou jednopólovou konstrukcí, která byla navržena jako monolitická železobetonová deska z předpjatého betonu. Přemostění zde bylo cca 20 m.
Velmi zajímavá byla pro nás stavba nového mostu na čtyřpruhové rychlostní komunikaci R55 mezi Hulínem a Otrokovicemi, kterou jsme v té době realizovali jako subdodavatel.

Mezi zajímavé stavby řadím také např. rekonstrukci mostu ve Skotnici u Příbora na silnici I/58, kterou považuji za významnou jak z pohledu technické náročnosti, tak i finančního objemu. V průběhu let bych zdůraznil ještě rekonstrukci mostu v centru Vizovic, kde bylo potřeba splnit požadavky památkářů, jelikož most se nachází v památkově chráněné části města.
Dále bych rád zmínil výstavbu nové lávky pro pěší a cyklisty v Rožnově pod Radhoštěm. Tato lávka přes řeku Bečvu je tvořena ocelovou obloukovou konstrukcí vetknutou do monolitických železobetonových opěr, spřaženou se železobetonovou mostovkou.

Lávka v Rožnově p. Radhoštěm přes řeku Bečvu byla přihlášena do soutěže Stavba roku Zlínského kraje v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby. Čím je tato stavba z vašeho pohledu nejzajímavější?

Tato stavba je zajímavá především tím, že jsme se ji ve spolupráci s architektem a investorem (městem Rožnov pod Radhoštěm) snažili pojmout jako dominantu vstupu do města pro pěší a cyklisty. V madle zábradlí je zabudováno LED osvětlení, které je možné naprogramovat na nejrůznější barevné kombinace v závislosti na svátcích či ročním období. Je zde možné řídit intenzitu osvětlení, barevný mix a saturaci barev a v neposlední řadě dynamiku časových proměn jednotlivých scén. Celé osvětlení se spíná na základě dálkového ovládání veřejného osvětlení. Dalo by se říci, že tato lávka krásně hraje barvami.

Od konce roku 2008 se stavebnictví potýká s poklesem stavebních zakázek. Jak jste na tuto situaci reagovali vy a podařilo se vám s ní vyrovnat?

Samozřejmě to byly roky složité, ale týkalo se to všech firem v oboru. V počátku se recese i u nás projevila menším počtem zakázek, na což jsme byli nuceni reagovat především redukcemi ve vlastních režiích a celkově jí přizpůsobit hospodaření firmy. Tato situace však vyústila v propad cen, které se v některých případech dostaly až pod přímé náklady a právě v tom vidím největší problém. Znamená to pro nás, že musíme být schopni stále hledat cenově dostupná řešení, aniž by docházelo ke snížení kvality naší práce.

Můžete již nyní říci, že se situace zlepšuje?

V letošním roce to opravdu vypadá, že dojde k oživení. Zcela jistě pak v počtu zakázek, které jsou připravovány nebo se soutěží. Ceny však stále stagnují a vzhledem ke konkurenčnímu prostředí bude jejich růst pozvolný. Nezbývá nám nic jiného, než abychom byli na aktuální situaci stále připraveni.

Jaké máte plány pro nejbližší budoucnost?

Nejbližší budoucnost pro mě znamená práci, kterou se budeme snažit zajistit, abychom udrželi chod naší firmy a její technické i personální zázemí v dobré kondici na minimálně současné úrovni. Rádi bychom postupně posilovali své postavení na trhu a byli i nadále zajímavým, seriozním a úspěšným partnerem jak pro investory, tak pro konkurenty.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Repont s. r. o.
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 571 611 252, fax: 571 620 911
e-mail: info@repont.cz, www.repont.cz