Úspory energií jsou dnes skloňovány takřka všude, kde mohou ovlivnit rozhodování koncového zákazníka k využití toho či onoho zařízení či výrobku.

Ještě silněji je tento trend vnímán v oblasti vytápění. Není se čemu divit. Každoročně rostoucí náklady na provoz topných soustav, ať již rodinných domů, bytových objektů či veřejných budov, nemůžou nechat nikoho chladným.

V poslední době, obzvlášť ve spojení s „kotlíkovou“ dotací, jsou moderní instalace nových kotlů, kotlů na peletky. V minulosti to byly solární systémy jako alternativní zdroj s „relativně“ nízkou investiční náročností.

Po celou tu dobu stojí tepelné čerpadlo jaksi na okraji těchto módních trendů. Snad je to kvůli jeho vyšší pořizovací ceně, snad kvůli tomu, že je spíš vnímáno jako zařízení pro movitější zákazníky, což však není pravda.


Jednou ze špičkových společností, která má s montáží a vytápěním budov tepelnými čerpadly bohaté zkušenosti, je firma Hot Energy z Ostravy. Její ředitel Ing. Tomáš Fránek působí v oboru tepelné techniky již od roku 1996. V úvodu našeho setkání říká:

K tepelným čerpadlům jsem se dostal v roce 1996. V té době jsme provedli první vrty pro tepelné čerpadlo. Díky vrtům jsem se tedy seznámil s tepelnými čerpadly. Tato technologie mně nadchla ve všech ohledech, ať již šlo o energetické úspory nebo šetrnost k životnímu prostředí, a tak se zrodilo mé podnikání v oboru.

Kdy jste namontoval své první tepelné čerpadlo?

Tak na to si vzpomínám docela přesně. Bylo to v roce 1998 v Hlučíně na Opavsku. Jednalo se o rodinný dům a zařízení jsme spouštěli na Silvestra. Tepelné čerpadlo má výkon 8 kW a vrtaný kolektor. Mě může jen těšit, že toto zařízení dodnes bezchybně funguje.

Kolik tepelných čerpadel jste od té doby namontovali?

S mým přispěním je to více než 3000 čerpadel. Působnost naší firmy je po celé Moravě.

Jaká je filozofie vaší firmy směrem k investorovi?

Naší snahou je nabídnout investorovi co nejlepší technické řešení. V průběhu mé dosavadní praxe jsme měli možnost poznat řadu zařízení od nejrůznějších výrobců a ty špičkové jsme připraveni mu nainstalovat.
Na trhu jsou však i značky, které nedoporučujeme, ať již z technických důvodů či nedostatečného servisního zázemí. Za montáž ručí naše firma vlastním dobrým jménem. A to si rozhodně nechceme pokazit.

Jaká tepelná čerpadla vás nejvíce zaujala v poslední době?

Z mého pohledu optimální poměr kvalita – cena – výkon – záruka představují nyní tepelná čerpadla geoTHERM firmy Vaillant. Současná moderní zařízení této značky disponují nejlepšími parametry, což uživatelům přináší významné úspory za vytápění a ohřev TUV. Nejlepší poměr cena výkon se následně promítá do rychlé návratnosti investičních prostředků potřebných na pořízení topné soustavy. Navíc každého spotřebitele zajímá také záruka. Pro zákazníka není podstatné, jakou záruku mu dává dovozní nebo montážní firma, ale jakou záruku poskytuje výrobce! A na trhu v ČR je dnes firma Vaillant s těmi nejlepšími podmínkami pro zákazníka.

Hodí se tepelná čerpadla i k vytápění rozsáhlých veřejných objektů?

Jsem o tom přesvědčen a důkazem jsou i mé nejprestižnější realizace. K nim patří výstavba zdrojů tepla pro Technickou univerzitu VŠB Ostrava, jak v budově Nové auly v roce 2006, tak i o šest let později v budově FEI. Tyto strojovny mají celkový instalovaný výkon 1,4 MW. Vytápění každé z těchto budov zajišťuje 10 tepelných čerpadel o celkovém výkonu 700 kW. Co do velikosti je tato instalace čtvrtá v Evropě! Mezi další zajímavé stavby patří i střední průmyslová škola v Havířově o výkonu 165 kW a sportovní hala a venovní bazén v Opavě s výkonem zdroje 450 kW.

Jaký způsob vytápění byste doporučil stavitelům rodinných domů?

Pokud bych měl radit budoucím stavitelům rodinných domů, doporučil bych jednoznačně nízkoteplotní vytápění, což je podlahové celoplošné topení a jako zdroj tepla tepelné čerpadlo země voda s plošným kolektorem. To je nejúčinnější a nejefektivnější způsob vytápění. Pozor! To není jen mé hodnocení, ale hodnocení této technologie obecně uznávané v celoevropském měřítku. Teprve pokud pozemek není dostatečně velký či vhodný, hledáme jiné varianty řešení.

Můžete říci, kdy jste naposledy aplikoval toto řešení v praxi?

Poměrně nedávno – letos v listopadu asi osm domů. Jednou z našich posledních zajímavých instalací je realizace takto pojatého systému v novostavbě rodinného domu v Beskydech. Zde tepelná čerpadla Vaillant geoTHERM zajišťují nejen provoz podlahového topného systému, ale také ohřev vnitřního bazénu a ohřev teplé vody v zásobníku.
Další naší významnou realizací v oblasti vytápění nadstandardních rodinných domů je provedení kotelny s tepelnými čerpadly Vaillant geoTHERM, která vytápí velkoryse pojatý dům nedaleko Frýdku-Místku včetně bazénové haly, ohřevu bazénové vody a ohřevu TUV. Dům má obytnou plochu 750 m2 a vytápí jej 2 tepelná čerpadla o celkovém výkonu 24 kW.
Jinou naší zajímavou instalací je rodinný dům s venkovním bazénem, kde je využito tepelné čerpadlo Vaillant, včetně solárních kolektorů. Obě tyto instalace používají speciální kombinovaný zásobník allSTOR teplé vody s možností pokrytí výkyvů při jejím ohřevu. To snižuje provozní náklady na vytápění.

Je možné využít tepelná čerpadla i při rekonstrukci kotelen?

Díky naší dlouhodobé působnosti na trhu jsme provedli již několik reinstalací tepelných čerpadel. Původní zařízení jsme nahradili moderním, špičkovým čerpadlem Vaillant s multifunkčním zásobníkem. Investor nám zde potvrzuje další snížení provozních nákladů až o 25 %. Z tohoto příkladu je zřejmé, že rekonstruovat kotelny jde a že současná tepelná čerpadla mají mnohem vyšší účinnost. Samozřejmě lze nahradit i plynový kotel tepelným čerpadlem. Dobrým příkladem takto pojaté rekonstrukce je kotelna v sídle naší společnosti, kde zatím nemáme zateplenou stavbu, vytápění zajišťují radiátory a místo původního kotle jsme instalovali tepelné čerpadlo s akumulační nádrží topné vody pro lepší chod čerpadla.

V čem vidíte nejsilnější stránky Vaší firmy?

Výhoda naší společnosti je v tom, že investor u nás najde komplexní službu. To znamená, že mu naprojektujeme topný systém, spočítáme tepelné ztráty objektu a navrhneme optimální zdroj tepla. To vše s výpisem materiálové náročnosti a montážních nákladů. Ideální je, když nás investor navštíví již ve fází plánování svého projektu. Nicméně dokážeme reagovat i v průběhu výstavby nebo při rekonstrukci kotelny.

Jakou roli hraje dle Vašeho názoru odborná firma v dnešní době internetu?

Nenahraditelnou a naprosto klíčovou. Internet je užitečný pomocník, pokud se umíte v problematice orientovat a máte také dostatek času. Pokud však ne, služba odborné firmy je vzhledem k rozsáhlému sortimentu a složitosti výrobků nezastupitelná.

Je tedy podle Vás investice do tepelného čerpadla výhodná?

Řekl bych, že v současné době představuje instalace tepelného čerpadla vůbec nejvýhodnější investici. Vezměte kupříkladu auto. Často je mnohonásobně dražší než tepelné čerpadlo a přesto neváháme peníze za ně obětovat i když víme, že za dva roky je cena vozu skoro poloviční a do jeho provozu budeme neustále peníze investovat. Tepelné čerpadlo je jediná investice do technologie, která vám přináší peníze zpět. Po deseti patnácti letech potkávám na ulici své zákazníky a ti mi říkají. Tepelné čerpadlo? To byla má nejlepší investice! A srovnáme-li si tuto investici s investicí do akcií, pak tato akcie přináší výnos kolem 10 % ročně v úsporách za energie, které byste jinak platil dodavatelům.

Vraťme se ještě v závěru i k majitelům bytů ve společenství vlastníků či bytových družstvech. Mohou i oni s pomocí tepelných čerpadel ušetřit za vytápění?

S požadavky majitelů bytových domů na realizaci domovních kotelen vytápěných tepelnými čerpadly se v současné době setkávám stále častěji. Dnes pozorujeme, že byť v bytových domech byla vyměněna oka a dům byl zateplen, náklady na vytápění přesto rostou. A majitelé bytů dále hledají cesty jak ušetřit. Pokud se vlastníci a nájemníci bytů budou chovat ke svému majetku řádně a starat se o své peníze, pak je tato starost dovede k tepelnému čerpadlu. Neříkám ovšem, že tepelné čerpadlo lze instalovat vždy a všude. Ale jestliže je tato instalace vhodná, pak se u bytových domů vrátí investice do osmi, nejdéle deseti let. A obyvatele neodradí ani štvavé kampaně výrobců a dodavatelů tepla obyvatelům, jak jsem to již nedávno zažil.

Jednou z posledních našich realizací v této oblasti byla rekonstrukce kotelny bytového domu v Ostravě. Původně byl dům napojen na CZT (centrální zdroj tepla pozn. redakce). Dnes je průměrná cena GJ na Ostravsku dodávaná z CZT na úrovni od 500 Kč výše. Kotelna s tepelným čerpadlem ji umí vyrobit s cenou do 300 Kč. V této kotelně bylo instalováno vzduchové tepelné čerpadlo o výkonu 38 kW. Za půl roku provozu dosahuje dům úsporu nákladů na vytápění a ohřev TUV ve srovnání s předchozím rokem 2013 a cenami z CZT asi 50 %.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Vaillant Group Czech s. r. o.
CZ - 252 19 Chrášťany 188
tel.: 281 028 011, fax: 257 950 917
e-mail: vaillant@vaillant.cz, www.vaillant.cz