Představeno bylo mimo jiné nové firemní logo, které prošlo modernizací a nové heslo „Thinking solutions“, které lépe vystihuje budoucí orientaci společnosti Reflex na inovativní chytré řešení systémů a komplexní požadavky zákazníků. Inovace s sebou přinesou také nové názvosloví některých výrobků resp. zavedení nových názvů pro jednotlivé produktové skupiny výrobků firmy Reflex.

Zásadní změnou prochází skupina výrobků zaměřených na dynamické udržování tlaku a odplynění v soustavách topení a chlazení, tzv. expanzní automaty. V roce 2013 budou postupně zavedeny nově koncipované automaty s novými regulačními přístroji. Inovace se zaměřuje jednak na určitou harmonizaci, kdy budou nově používány pouze dvě varianty regulátorů - Reflex Control Basic a Reflex Control Touch a také na podstatné vylepšení funkčnosti a ovládání regulátorů. Komfortní regulátor Reflex Control Touch s plně grafickým displejem umožňuje velmi intuitivním způsobem nastavit všechny potřebné parametry a hlavně získat velmi snadno přehled o všech měřených veličinách na jednotlivých řízených komponentech samotného automatu a soustavy. Všechny funkce současných automatů budou zachovány a navíc bude přidáno několik dalších, např. ovládání a bezdrátová komunikace s chytrými telefony pro záznam provozních dat, zápis na paměťovou kartu či možnost komunikace pomocí volitelných modulů s nadřazeným řídicím systémem.

Dále bylo prezentováno několik dalších novinek v oblasti výrobků pro doplňování vody do soustav topení a chlazení, úpravy vody a předávání tepla. Za zmínku rozhodně stojí nové kombinované zásobníky Storatherm s nerezovým vlnovcem, které řeší u vícezdrojových systémů topení akumulaci tepla a současně průtokový ohřev TV.

Během veletrhu byl současně představen inovovaný software pro dimenzování expanzních zařízení Reflex pro všechny možné typy soustav. Verze softwaru jsou k dispozici pro offline instalaci na počítači, dále pak jako online webová aplikace a v neposlední řadě také nově jako aplikace pro operační systém Apple iOS. Všechny tyto podpůrné softwarové nástroje budou lokalizovány do češtiny a budou volně ke stažení z našich lokálních stránek www.reflexcz.cz.

Reflex CZ, s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 272 090 311, fax: 272 090 308
e-mail: reflex@reflexcz.cz, www.reflexcz.cz