Nejdelší tamní silniční tunel staví pro společnost Vegagerdin, což je obdoba našeho ŘSD. Dokončen by měl být na podzim 2017.

Toto podzemní dílo usnadní cestování lidem v regionu, kde propojí místa, která jsou kvůli horskému terénu přes celou zimu obtížně dostupná. Stavbaři postupují ze dvou míst najednou: z portálu Eskifjörður do vzdálenosti 4,8 kilometru a z portálu Norðfjörður do vzdálenosti 2,7 kilometru.

O tom, že vedení ostrovní země věnuje výstavbě této spojnice mezi dvěma malými obcemi velkou pozornost, svědčí, že se zahájení ražeb účastnila v listopadu loňského roku islandská ministryně vnitra Hanna Birna Kristjánsdóttir. České raziče navštívil i ministerský předseda Sigmundur David Gunnlaugsson. Pro Metrostav to není první stavba v zemi ohně a ledu - již v letech 2006-10 stavěl pro stejného investora silniční projekt o celkové délce 14,1 kilometru se dvěma tunely a mostem.

Podle plánu se měl tunel Nordfjardargöng razit pouze tradiční severskou tunelovací metodou Drill&Blast, jež spočívá v rozpojování horniny za použití trhacích prací. Vzhledem k tomu, že ražby probíhají střídavě v pevných bazaltových horninách a nesoudržných sedimentech, vyžadují práce v těchto usazeninách nad 2,5 m mocnosti vyztužení pomocí příhradových nosníků (BTX). Ing. Gothard k tomu poznamenavá: „Naši raziči tak v rámci jednoho projektu úspěšně uplatňují zkušenosti nejenom s metodou Drill&Blast, ale také s Novou rakouskou tunelovací metodou.“

Tradiční česká stavební firma pracuje vedle Islandu úspěšně také ve Finsku a Norsku, v Polsku a Bělorusku a usiluje o nové zakázky v zemích jihovýchodní Evropy.

Metrostav a.s.