Desky oheň nepustí
Nejrozšířenějšími deskami v tomto směru jsou sádrokartonové desky Knauf RED, které se používají u konstrukcí příček, předsazených stěn, podhledů, obkladů sloupů a nosníků s podkonstrukcí do 60 a v některých případech do 90 minut. Jádro desek Knauf RED je tvořeno směsí sádry a skelných vláken, zatímco povrch je z kartonu. K deskám RED se dále řadí i desky Knauf Diamant, Topas a Massivbauplatte. S podobnými protipožárními vlastnostmi se setkáváme u dřevovláknitých desek Knauf Vidiwall, které jsou určeny pro dřevostavby. Další speciální deskou je Aquapanel, což je cementová deska vhodná do vlhkého prostředí včetně exteriéru, a která nabídne požární odolnost podhledů a příček 45 respektive 60 minut.  
Speciální kategorii tvoří sádrovláknitá deska Fireboard, která na rozdíl od jiných desek má povrch tvořen skelnou tkaninou, což výrazně zvyšuje protipožární odolnost na 90 respektive 120 minut.

Omítka pro každý tvar
Oblast suché výstavby z pohledu protipožární ochrany Knauf rozšířil o sádrovou požární omítku Vermiplaster patřící do kategorie suchých maltových směsí. Požární omítka Knauf Vermiplaster je strojní sádrová omítka, která je určena pro požární ochranu ocelových nosníků a stropů, spřažených stropů z trapézového plechu a betonu, dále železobetonových nosných i nenosných stěn, stropů, sloupů a nosníků. Omítka má za úkol v případě požáru zajistit po určitou dobu nosnost konstrukčních prvků. Rozsah požárních odolností se pohybuje od 30 do 120 minut pro ocelové a ocelobetonové spřažené konstrukce  a do 180 minut pro železobetonové konstrukce. Mezi výhody Vermiplasteru patří schopnost ochrany tvarově složitých konstrukcí, malá hmotnost, vysoká vydatnost a funkčnost po dobu životnosti stavby bez obnovy a vysoká rychlost nanášení. Omítku lze nanášet všude dostupným PFT G4.

Zpracování je velmi rychlé a jednoduché, zejména proto, že omítka snadno přilne k oceli i betonu. Vermiplaster lze použít i bez penetrace. Díky sádrové bázi a absenci vláken je možné požární omítku Vermiplaster použít bez obav i v obchodech s potravinami.

Návod k nanášení požární omítky, zejména volbu její tloušťky v závislosti na chráněné konstrukci, udává příslušný technický list, který řeší jednotlivé možné situace. Pro to, aby bylo dosaženo 100% funkčnosti, je důležité, aby aplikační firma při nanášení omítky (nelze provádět při teplotě menší než +5 °C). velmi pečlivě kontrolovala ve vlastním zájmu vydatnost (to je dáno množstvím vody ve směsi) a samozřejmě, v zájmu požární bezpečnosti, tloušťku nanášení. Větší plochy či nosníky se doporučuje zpracovávat s PFT šnekem D6-3 a naopak malé s D4-3, aby bylo dosaženo optimální požárně nutné tloušťky.
Kvalita a schopnosti omítky byly ověřeny příslušnými certifikačními orgány (oznámenými subjekty) a je na ni vydáno Evropské technické schválení a Evropský certifikát shody.

Pro odbornou veřejnost je velmi důležitá skutečnost, že požární omítka Vermiplaster se vyrábi v závodě Knauf v Praze, čímž je zajištěna mimořádně jednoduchá logistika dodávek po celé ČR i Slovensku.

SERVIS HOTLINE
844 600 600
www.knauf.cz